Hur är tillgängligheten för rullstolar m.m.?

Hur är tillgängligheten för rullstolar m.m.?

KB har tillgänglighetsanpassade lokaler. Läs mer om hur vi har anpassat våra lokaler.