Får man fotografera och filma på KB?

Får man fotografera och filma på KB?

KB tillåter besökare att fotografera med egen kamera i delar av bibliotekets samlingar om det ska användas för eget bruk. Läs om de regler som gäller för fotografering.

Massmedier och filmbolag kan efter överenskommelse få tillstånd att filma och fotografera i samlingarna och i KB:s lokaler. Läs mer och ansök om tillstånd för publik filmning/fotografering.