Ska man använda vita handskar när man läser äldre böcker?

Ska man använda vita handskar när man läser äldre böcker?

På KB har vi ingen sådan generell regel för böcker (med vissa undantag), däremot för annat material. Varför? Vita bomullshandskar fungerar som ett skydd mot att det som finns på händerna överförs till det man håller i. På händerna finns helt naturligt en lång rad substanser som efter en handtvätt förstås minskar radikalt i mängd och antal. På böcker och papper blir spåren synliga först då lämningarna har oxiderat. Vanligt förekommande är gula fläckar, fingeravtryck och olika missfärgningar.

Handskar är ett väldigt bra skydd mot detta – under förutsättning att de är rena och byts ofta! Men alla som har försökt vet att det är väldigt svårt att läsa en bok och vända blad med handskar på händerna. Risken är stor att man orsakar nya skador vilket ju inte var meningen.

På KB ska handskar alltid användas vid hantering av fotografiskt material och för vissa andra föremål med känslig yta efter personalens anvisningar.

Det är viktigt att komma ihåg att förutsättningarna varierar beroende på var böcker eller andra föremål samlas och i vilket sammanhang de hanteras. Det finns därför inga generella råd som kan tillämpas överallt utan reglerna kan skilja sig åt mellan institutioner.