Vad händer med upphovsrätten när upphovspersonen dör?

Vad händer med upphovsrätten när upphovspersonen dör?

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död. Om upphovspersonen har varit död i mindre än 70 år förvaltas rättigheterna i regel av hens arvingar, som barn eller barnbarn. Rättigheterna kan också testamenteras till en annan person eller en institution eller ett bolag som förvaltar rättigheterna. Ett exempel är Astrid Lindgren AB.