Vad gäller när jag kopierar för privat bruk?

Vad gäller när jag kopierar för privat bruk?

Verk som är offentliggjorda får kopieras för privat bruk. Detta innebär exempelvis att privatbrev, bilder som inte är offentliggjorda och annat opublicerat material som inte gjorts tillgängligt för allmänheten, inte får kopieras för privat bruk. För privat bruk får du kopiera upphovsrättsskyddad text utan upphovspersonens tillstånd i begränsad omfattning. Enligt KB:s uppfattning motsvarar det högst 25% av hela verket.

Texter av begränsat omfång som artiklar, dikter och noveller får kopieras i sin helhet. För privat bruk får du även kopiera bilder och kartor. Det är tillåtet att göra både elektroniska kopior och papperskopior. Du får däremot inte göra materialet tillgängligt för allmänheten genom att ladda upp det du har kopierat för privat bruk på nätet, exempelvis på din egen hemsida. För detta behöver du tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Till privat bruk räknas sådant som du kopierar för egna studier, för ditt eget nöjes skull eller åt den närmaste familje- eller vänkretsen. Att göra kopior åt hela släkten eller till arbetskollegor är inte tillåtet.

Det är du som kopierar för privat bruk som har ansvaret för hur kopiorna används. Detta gäller oavsett om det är du själv som kopierar eller om KB kopierar på ditt uppdrag.