Vad gäller när jag kopierar för bruk som inte är privat?

Vad gäller när jag kopierar för bruk som inte är privat?

Om du vill kopiera eller om du vill att KB ska kopiera åt dig ur ett upphovsrättsligt skyddat verk för allt annat bruk än det privata, gäller andra regler. Då måste du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Bruk som inte är privat kan till exempel vara spridning till en större vänkrets, inom en förening, för att använda materialet i kommersiellt syfte eller om du vill sprida det på internet. Den kopiering som KB gör och som inte är för ditt privata bruk ansvarar KB för. KB kan därför komma att be om kompletterande information om hur du ska använda kopiorna.