Vad betraktas som offentliggjort på KB?

Vad betraktas som offentliggjort på KB?

Ett verk i KB:s samlingar betraktas som offentliggjort om det har pliktlevererats eller publicerats. Observera att KB:s samlingar inte omfattas av offentlighetsprincipen, den gäller bara allmänna handlingar i KB:s ämbetsarkiv. Läs mer om allmänna handlingar!