Vad behöver jag veta om rättigheter när jag beställer från KB?

Vad behöver jag veta om rättigheter när jag beställer från KB?

KB förfogar inte över rättigheterna till verken i samlingarna utan detta gör den enskilde upphovspersonen eller dennes efterlevande.

KB har i regel inte information om vem som äger rättigheterna. För att få veta det hänvisar vi till organisationer som till exempel BUS, Sveriges Författarförbund, STIM eller någon upphovsrättsjurist.

Det är du som kopierar för privat bruk som har ansvaret för hur kopiorna används. Detta gäller oavsett om det är du själv som kopierar eller om KB kopierar på ditt uppdrag.

Den kopiering som KB gör och som inte är för ditt privata bruk ansvarar KB för. KB kan därför komma att be om kompletterande information om hur du ska använda kopiorna.