När ska jag ange namnet på KB:s fotograf?

När ska jag ange namnet på KB:s fotograf?

Det beror på om det är fråga om rent mångfaldigande eller om det inneburit någon form av konstnärligt skapande av KB:s fotografer.

En fotografisk bildframställning som bara innebär ett rent mångfaldigande av en förlaga har enligt KB inget upphovsrättsligt skydd och därför behöver inte namnet på KB:s fotograf anges. Vid ett rent mångfaldigande räcker det att skriva ”Reproduktion: Kungliga biblioteket.”

Om de fotografiska bilderna däremot har inneburit någon form av konstnärligt skapande insatser av fotografen, exempelvis i form av ljussättning och bildkomposition, så räknas de ha upphovsrättsligt skydd. Om en sådan bild ska publiceras måste KB:s och fotografens namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen enligt följande: ”Reproduktion: Fotografens namn, Kungliga biblioteket.”