Hur länge gäller upphovsrätten/skyddet?

Hur länge gäller upphovsrätten/skyddet?

Upphovsrätten till ett verk gäller från verkets uppkomst till och med 70 år efter upphovspersonens död.

Ett verk kan ha flera upphovspersoner, till exempel den som har skrivit texten, eventuell översättare och illustratör. Skyddstiden beräknas då utifrån dödsåret för den av upphovspersonerna som avlider sist. Även i fråga om anonyma verk är skyddstiden 70 år men gäller istället från året för offentliggörandet av verket.

Förenklat kan man utgå ifrån schablonen att ett verk, skapat av en person som lever i 90 år, tidigast är helt fritt att kopieras 150 år senare om man förutsätter att personen har varit 10 år eller äldre vid skapandet av verket. När skyddstiden har passerat är verket fritt att användas och du får exempelvis kopiera utan begränsning, både i pappersform och i elektronisk form. Vad gäller fotografisk bild har KB fattat principbeslutet att betrakta alla fotografiska bilder som verk med en skyddstid på 70 år.