Vilka regler gäller när jag fotograferar eller kopierar själv?

Vilka regler gäller när jag fotograferar eller kopierar själv?

  • Hantera alltid materialet varsamt. Kopiering och fotografering får bara ske om materialet inte kan ta skada.
  • Du ansvarar alltid själv för hur dina bilder används och att inga överträdelser av upphovsrätten sker.
  • Fotografering måste ske på sådant sätt att det inte stör andra besökare. Att fotografera med blixt är inte tillåtet.
  • Fotografering som kräver stativ får endast ske på särskilt anvisad plats bredvid expeditionen för information och lån.
  • Särskilda regler kan gälla för material som lånas ut i Specialläsesalen.
  • Det är inte tillåtet att fotografera, spela av eller ladda ner material ur de audiovisuella samlingarna.