Vad får jag fotografera med egen kamera?

Vad får jag fotografera med egen kamera?

När du fotograferar av material med egen kamera eller mobiltelefon gäller särskilda regler. Det du själv får fotografera är följande:

  • Litteratur i referensbiblioteken
  • Material i Mikrofilmsläsesalen
  • Material som du beställer fram till Stora läsesalen, Forskarläsesalen och Tidskriftsläsesalen.
  • Material som du beställer fram till Specialläsesalen som är tryckt och offentliggjort med upphovsmannens tillstånd.
  • Övrigt material som är beställt till Specialläsesalen efter överenskommelse med personal.

Det är inte tillåtet att fotografera, spela av eller ladda ner material ur de audiovisuella samlingarna.