Hur levereras kopior och reproduktioner?

Hur levereras kopior och reproduktioner?

Färdiga reproduktioner kan antingen hämtas i expeditionen för information och lån, skickas med post eller med e-post.

För avancerade digitala filer som levereras med e-post använder vi webbkuriren Storegate. Det innebär att du får ett e-postmeddelande med en länk där du kan ladda ner filen.