Får jag sprida kopiorna till andra?

Får jag sprida kopiorna till andra?

Om verket är skyddat behöver du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd att sprida materialet, till exempel till en större vänkrets, inom en förening, för kommersiellt bruk eller spridning på nätet.

Den kopiering som KB gör och som inte är för ditt privata bruk ansvarar KB för. Vi kan därför komma att be om kompletterande information om hur du ska använda kopiorna.

Läs mer om vad som gäller vid upphovsrätt!