Får jag använda en bild från KB som jag köpt tidigare eller hittat på er webbplats?

Får jag använda en bild från KB som jag köpt tidigare eller hittat på er webbplats?

KB tar inte ut några användnings- eller publiceringsavgifter. Om bilden är fri från upphovsrätt är det fritt fram att använda den om du uppger upphovspersonens namn och anger att bilden kommer från KB. Om bilden är upphovsrättsskyddad kan du däremot behöva skriva under ett avtal där du tar på dig ansvaret för hur och i vilket sammanhang du använder bilden. Läs mer om upphovsrätt!