Mikrofilmsläse­salen

Mikrofilmsläsesalen finns längst ner i KB:s annex (plan 1).

Besökare studerar digitala dagstidningar.

Här hittar du svensk dagspress. Du tar del av samlingen antingen på mikrofilm eller digitalt genom tjänsten Digitaliserade svenska dagstidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver inte ha lånekort på KB för att använda det som finns i Mikrofilmsläsesalen.

I Mikrofilmsläsesalen kan du också hitta:

  • Svenskamerikanska och finlandssvenska dagstidningar på mikrofilm
  • Ett mindre antal utländska dagstidningar på mikrofilm
  • Ett urval tidskrifter på mikrofilm
  • Telefonkataloger utgivna i Sverige
  • Referensbibliotek med svenskt pressregister, svenska tidningsartiklar och liknande

Hur går det till?

Mikrofilmerna står framme på öppna hyllor och du plockar själv fram dem. Inga beställningar behöver göras i förväg. På mikrofilmsläsarna kan du läsa och skriva ut artiklar. Du kan också e-posta ett begränsat antal sidor. Vill du skriva ut på papper krävs ett kopieringskort som du köper i expeditionen för information och lån. Samma sak gäller för de datorer där du har tillgång till Digitaliserade svenska dagstidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detalj av mikrofilmsläsare.

Mikrofilmsläsesalens expedition

Expeditionen i Mikrofilmsläsesalen har andra öppettider än själva salen. Du är däremot alltid välkommen att använda Mikrofilmsläsesalen under KB:s ordinarie öppettider.

Hitta Mikrofilmsläsesalen

Karta KB plan 1 Illustration: Soya

Statens biblioteksdepå i Bålsta

KB förvarar samtliga tidningar från 1850 och framåt i original i Statens biblioteksdepå i Bålsta Länk till annan webbplats.. Om det är någon dagstidning som du inte hittar i Mikrofilmsläsesalen är du välkommen att läsa den där. Kontakta alltid KB:s personal om du planerar att åka dit. Dagstidningar äldre än 1850 finns på KB i Humlegården.

Om KB:s samlingar

Dagstidningar

På KB finns nästan alla svenska dagstidningar som getts ut från 1645 fram till idag. Det blir nära 130 miljoner tidningssidor från ungefär 2600 titlar.

Läs mer om dagstidningar
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?