fullskärmsbild

Sondera har avvecklats

Kungliga bibliotekets och Riksarkivets samsökningstjänst Sondera avvecklades i årsskiftet 2019-2020.

Innehållet som fanns i Sondera finns sökbart i de tre separata tjänsterna: