Svensk periodica, 1860-1869

1860

Affischen

Aftonbladet

Allmänna Öresunds-Posten

Arbetare i ordet och lärdomen

Arboga Tidning

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Bihang till Norden

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christelig månadsskrift för barn

Christinehamns Allehanda

Cimbrishamnsbladet

Dalpilen

Den Nye Budbäraren

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Fjerde Fäderneslandet

Folkets Röst

Folkets Tidning

Frihetsvännen

Föreningen

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift [?]

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nya Tidning

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Handelstidningens Veckoblad

Hjo Nya Tidning

Hjo Vecko-Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad har händt?

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning

Illustrerad Trädgårdstidning

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Lilla Aftonbladet

Linköpings Stifts Tidningar

Linköpings Tidning

Lithografiskt Allehanda

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Läsning i hemmet: När och Fjerran

Läsning vid husliga härden

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Missions-Tidning för Sveriges Qvinnor

Månadsbladet

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Calmar Läns Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Kyrkotidning

Norrköpings Kyrko-Tidning

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Norrtelje Weckoblad

Norrtelje-Bladet

Nya Blekings-Posten

Nya Dagligt Allehanda

Nya Engelholms Tidning

Nya Hernösands-Posten

Nya Landskrona Tidning

Nya Norrköpings-Kuriren

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Helsingen

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Nytt Lördags-Magasin

Penelope

Pietisten

Politisk Tidskrift för Sveriges Allmoge

Post- och Inrikes Tidningar

Qvartal-Skrift för Landtbrukare

Sala Tidning

Samtiden

Sjette Norrlands-Posten

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skellefteå nya Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Allehanda

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Ställningar och Förhållanden

Sundsvalls-Posten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sverige

Söderköpings Allehanda

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwesborgs-Posten

Söndagsbladet

Söndags-Skolan

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för jordbrukare inom Westerbottens län

Tidning för landthushållning

Tidning för Landthushållning i Norrbottens län

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift för Sveriges Läroverk

Tidskrift för teknologi och tillämpad naturlära

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Wandringar genom verlden och naturen

Warbergs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östgötha Correspondenten

1861

Affischen

Aftonbladet

Arbetare i ordet och lärdomen

Arboga Tidning

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Bibliskt Lutherskt Weckoblad för folket

Bihang till Norden

Blekinge

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Dalpilen

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Eskilstuna Nya Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Röst

Folkets Tidning

Frihetsvännen

Fäderneslandet

Föreningen

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hermannsburgs Missionsblad

Hjo Vecko-Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad har händt?

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning

Illustrerad Trädgårdstidning

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Linköpings Tidning

Linnea

Lithografiskt Allehanda

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för alla! Nytt Lördags-Magasin

Läsning för folket

Läsning i hemmet: När och Fjerran

Läsning vid husliga härden

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Monitören

Nerikes nya Allahanda

Norden

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Kyrko-Tidning

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Nya Bazaren

Nya Blekings-Posten

Nya Christianstads-Bladet

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Landskrona Tidning

Nya Norrköpings-Kuriren

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Helsingen

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Penelope

Pietisten

Politisk Tidskrift för Sveriges Allmoge

Post- och Inrikes Tidningar

Qvartal-Skrift för Landtbrukare

Sala Tidning

Sjette Fäderneslandet

Sjette Norrlands-Posten

Skandinavisk Gazette

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skarpskytten

Skellefteå nya Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Snapphanen

Snäll-Posten

Soldaten

Stads-Missionären

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Ställningar och Förhållanden

Sundsvalls-Posten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Arbetaren

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings Allehanda

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södertelge Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndags-Avis

Söndagsbladet

Telegrafen

Theologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för jordbrukare inom Westerbottens län

Tidning för jordbrukare inom Westernorrlands län

Tidning för landthushållning

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift för Sveriges Läroverk

Tidskrift för teknologi och tillämpad naturlära

Tidskrift för vetrinärer, hästvänner och landthushållare

Tidskrift i naturförsköningskonsten

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Wandringar genom verlden och naturen

Warbergs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östgötha Correspondenten

1862

Affischen

Aftonbladet

Arbetare i ordet och lärdomen

Arboga nya Tidning

Arboga Tidning

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Bikupan

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Dalpilen

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Nya Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Familj-Journalen

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Flygskriften. Löparnisse

Folkets Tidning

Frihetsvännen

Föreningen

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hermannsburgs Missionsblad

Hjo Vecko-Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad har händt?

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning

Illustrerad Trädgårdstidning

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Iris

Iris

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Linköpings Tidning

Linnea

Lithografiskt Allehanda

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för alla! Nytt Lördags-Magasin

Läsning för folket

Läsning för ungdom

Löparnisse

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Monitören

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Kyrko-Tidning

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Nya Bazaren

Nya Blekings-Posten

Nya Christianstads-Bladet

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Frihetsvännen

Nya Landskrona Tidning

Nya Norrköpings-Kuriren

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Helsingen

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Om den Skandinaviska frågan

Oscarshamns-Posten

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Politisk Tidskrift för Sveriges Allmoge

Post- och Inrikes Tidningar

Qvartal-Skrift för Landtbrukare

Qvartalsskrift för praktisk landthushållning

Sala Tidning

Sjette Norrlands-Posten

Skandinavisk Gazette

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skarpskytten

Skellefteå nya Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Snäll-Posten

Soldaten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Ställningar och Förhållanden

Sundsvalls-Posten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Arbetaren

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Södertelge Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndags-Nisse

Söndags-Skolan

Teologisk Månadsskrift

Theologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för jordbrukare inom Westerbottens län

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift för vetrinärer, hästvänner och landthushållare

Tidskrift i naturförsköningskonsten

Tidskrift i Sjöväsendet

Töreboda Tidning

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Urania

Wandringar genom verlden och naturen

Warbergs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Wester-Norrlands Läns Tidning

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Öresunds-Bladet

Östgötha Correspondenten

1863

Aftonbladet

Arbetare i ordet och lärdomen

Arbetare-Vännen

Arboga nya Tidning

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Bihang till Monitören eller Tidning för skolbarnen

Bohus Läns Tidning

Bohusläns Tidning

Borås Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Dalpilen

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelholms Weckoblad

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Familj-Journalen

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Tidning

Folkets vän

Föreningen

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns nya Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Helsingen

Hermannsburgs Missionsblad

Hjo Vecko-Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning

[Illustrerade] Familjevännen

Iris

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Linköpings Tidning

Linnea

Lithografiskt Allehanda

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för alla! Nytt Lördags-Magasin

Läsning för folket

Läsning för ungdom

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Medicinskt Arkiv

Missions-Tidning

Monitören. Tidning för skolbarn

Månads-Rosen

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Kyrko-Tidning

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Nya Blekings-Posten

Nya Christianstads-Bladet

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Frihetsvännen

Nya Landskrona Tidning

Nya Linköpings Tidning

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Helsingen

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyköpings-Bladet

Olivebladet

Oscarshamns-Posten

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Politisk Tidskrift för Sveriges Allmoge

Post- och Inrikes Tidningar

Qvartal-Skrift för Landtbrukare

Qvartalsskrift för praktisk landthushållning

Sala Tidning

Salongen. Nyaste Journal för Damer

Sjette Norrlands-Posten

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skarpskytten

Skellefteå nya Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Snäll-Posten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Ställningar och Förhållanden

Sundsvalls-Posten

Svensk Bibliographi

Svensk Bokhandels-Tidning

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Författnings-Tidning

Svensk Kyrkotidning

Svenska Arbetaren

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Missions-Sällskapets Tidning

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Södertelge Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndags-Nisse

Söndags-Skolan

Teologisk Månadsskrift

Theologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för barn och tjenare

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för föräldrar och husbönder

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för biblisk theologi

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för Landthushållning

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift för Sveriges Läroverk

Tidskrift för vetrinärer, hästvänner och landthushållare

Tidskrift i Sjöväsendet

Trelleborgs-Posten

Töreboda Tidning

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Urania

Warbergs Tidning

Weckobladet

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Wester-Norrlands Läns Tidning

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Victoria regia

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Året om

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Öresunds-Bladet

Östgötha Correspondenten

1864

Ad Utrumque

Aftonbladet

Annonstabell ur Nya Dagligt Allehanda

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige

Arbetare-Vännen

Arboga nya Tidning

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Blekings-Posten

Bohusläns Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamn

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Dagens Nyheter

Dalpilen

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelholms Weckoblad

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Tidning

Folkets vän

Föreningen

Förr och Nu

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns nya Tidning

Gefle-Posten

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hedemora Tidning

Helsingen

Hemmet

Hermannsburgs Missionsblad

Hjo Vecko-Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hudiksvallsposten

Hvad nytt?

Hygiea

Iduna

Illustrerad Tidning

[Illustrerade] Familjevännen

Iris

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridisk Tidskrift för skiftes-ärender

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Jönköpings Tidning

Kalmar

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Karl den 12:tes Stöfvel

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Lilla Barntidningen

Linköpings Stifts Tidningar

Lithografiskt Allehanda

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Medicinskt Arkiv

Missions-Tidning

Monitören. Skolbarnens Tiding

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Hallands Tidning

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Kyrko-Tidning

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Nya Blekings-Posten

Nya Christianstads-Bladet

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Frihetsvännen

Nya Landskrona Tidning

Nya Linköpings Tidning

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Södertelge Tidning

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Blekings-Posten

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyköpings-Bladet

Olivebladet

Oscarshamns-Posten

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Rätta Fäderneslandet

Sala Tidning

Salongen. Nyaste Journal för Damer

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skarpskytten

Skellefteå nya Tidning

Skeninge Tidning

Skolvännen

Skånska Budbäraren

Skånska Häst-Föreningens Tidskrift

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Snäll-Posten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Börs- och Handels-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Sundsvalls-Posten

Svensk Bibliographi

Svensk Bokhandels-Tidning

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Författnings-Tidning

Svensk Månadsskrift för fri forskning och allmän bildning

Svenska Arbetaren

Svenska Familj-Journalen

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Missions-Sällskapets Tidning

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndags-Nisse

Söndags-Skolan

Telegram-Blad från Danska krigstheatern

Theologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för barn och tjenare

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för föräldrar och husbönder

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för biblisk theologi

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Tidskrift för Landthushållning

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift för Sveriges Läroverk

Tidskrift för teknologi och tillämpad naturlära

Tidskrift för uppfostran och barnavård

Tidskrift för Veterinär-medicin och Husdjursskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Trelleborgs-Posten

Trissan

Töreboda Tidning

Ultuna Landtbruks-Instituts Tidskrift

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Wester-Norrlands Läns Tidning

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning och Handlingar

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Victoria regia

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Vittnet

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Året om

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Läns Tidning

Östgötha Correspondenten

1865

Ad Utrumque

Aesculap

Aftonbladet

Alingsås Weckoblad

Annons- och Nyhetsblad för staden Lund

Annonstabell ur Nya Dagligt Allehanda

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige

Arbetare-Vännen

Arboga nya Tidning

Aros

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Bohusläns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Budbäraren

Carlscronas Wekoblad

Carlshamn

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Christlig Månadskrift för hemmet

Dagens Nyheter

Dalpilen

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Eskilstuna-Korrespondenten

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Tidning

Framåt

Föreningen

Förposten

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefle-Posten

Gotland

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Missions-Tidning

Gotlands Tidning

Granskaren

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hedemora Tidning

Helsingen

Hermannsburgs Missionsblad

Hjo Vecko-Tidning

Hudiksvallsposten

Hvad nytt?

Hygiea

Iduna

[Illustrerade] Familjevännen

Ingeniör-Föreningens Förhandlingar

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Jordbruks-Tidning för Jemtland

Juridisk Tidskrift för skiftes-ärender

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Jönköpings Tidning

Jönköpings-Posten

Kalmar

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Kom till mötes!

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Lilla Barntidningen

Linköpings Stifts Tidningar

Lithografiskt Allehanda

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Medicinskt Arkiv

Missions-Tidning

Morgonbladet

Nerikes Allahanda

Nerikes nya Allahanda

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Hallands Tidning

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Kyrko-Tidning

Norrköpings Tidningar

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Ny Illustrerad Tidning

Nya Barometern i Kalmar

Nya Christianstads-Bladet

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Helsingen

Nya Landskrona Tidning

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Södertelge Tidning

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Blekings-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Wadstena Läns Tidning

Nyköpings-Bladet

Olivebladet

Oscarshamns-Posten

Pedagogisk Tidskrift

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Riddaren

Romanbladet

Sala Tidning

Samling av Sveriges författningar

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skara Veterinär-Inrättnings Tidskrift

Skellefteå nya Tidning

Skeninge Tidning

Skolvännen

Skånska Budbäraren

Skånska Häst-Föreningens Tidskrift

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Snäll-Posten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Börs- och Handels-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Sundsvalls-Posten

Svensk Bibliographi

Svensk Bokhandels-Tidning

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Författnings-Tidning

Svenska Arbetaren

Svenska Bonden

Svenska Familj-Journalen

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Missions-Sällskapets Tidning

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndagen

Söndagsbladet

Söndags-Nisse

Söndags-Skolan

Talltrasten

Theologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för barn och tjenare

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Folkskolan

Tidning för föräldrar och husbönder

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Stockholms läns Hushållningssällskap

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Tidskrift för Landthushållning

Tidskrift för Sveriges Läroverk

Tidskrift för uppfostran och barnavård

Tidskrift för Veterinär-medicin och Husdjursskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Trissan

Ultuna Landtbruks-Instituts Tidskrift

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Läkareförenings Förhandlingar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Vesterbergslagens Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Wester-Norrlands Läns Tidning

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning och Handlingar

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby-Posten

Vittnet

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Åmåls nyare Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östergötlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Östgötha Correspondenten

Östgöthen

1866

Aesculap

Aftonbladet

Alingsås Weckoblad

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige

Arbetare-Vännen

Arboga nya Tidning

Aros

Barnens Tidning

Bibel-Wännen

Blad för Bergshandteringens Vänner i Örebro Län

Blad för Örebro Läns Landbruksklubb

Bohusläns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Budbäraren

Carlscronas Wekoblad

Carlshamn

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Christlig Månadskrift för hemmet

Dagens Nyheter

Dalpilen

Den Christlige Samlaren

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Eskilstuna-Korrespondenten

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Expositions-tidningen

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Tidning

Förposten

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefle-Posten

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Missions-Tidning

Grenna Tidning

Gripen

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs- och Bohus läns Hushållnings-Sällskaps Qvartalskrift

Göteborgs Weckoblad

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hedemora Tidning

Hjo Vecko-Tidning

Hudiksvallsposten

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Folk-Nisse

Illustrerad Tidning

Ingeniör-Föreningens Förhandlingar

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Jordbruks-Tidning för Jemtland

Juridisk Tidskrift för skiftes-ärender

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Jönköpings Tidning

Jönköpings-Posten

Kalmar

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Landtmanna Tidskrift för Norrbottens Län

Lidköpings nya Tidning

Lilla Barntidningen

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariefreds Tidning

Mariestads Weckoblad

Medicinskt Arkiv

Missions-Tidning

Nerikes Allahanda

Nora Stads och Bergslags Tidning

Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi och litteratur

Norra Hallands Tidning

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Ny Illustrerad Tidning

Ny Tidskrift för Allmogen

Nya Barometern i Kalmar

Nya Christianstads-Bladet

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Helsingen

Nya Landskrona Tidning

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Oscarshamns-Posten

Nya Södertelge Tidning

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Christianstads-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Blekings-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Wadstena Läns Tidning

Nyköpings-Bladet

Nyköpingsposten

Olivebladet

Oscarshamns-Posten

Pedagogisk Tidskrift

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Romanbladet

Sala Tidning

Samling av Sveriges författningar

Samlingar till svenska konst- och odlingshistorien

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skara Veterinär-Inrättnings Tidskrift

Skellefteå nya Tidning

Skeninge-Bladet

Skolvännen

Skånska Häst-Föreningens Tidskrift

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Smålands-Posten

Snäll-Posten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Börs- och Handels-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Sundsvalls-Posten

Svensk Bokhandels-Tidning

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Författnings-Tidning

Svenska Bonden

Svenska Familj-Journalen

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Medborgaren

Svenska Missions-Sällskapets Tidning

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndagen

Söndags-Nisse

Söndags-Skolan

Talltrasten

Theologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Folkskolan

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Stockholms läns Hushållningssällskap

Tidning för Söndagskolan[!]

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för Christliga lefnadsteckningar

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Tidskrift för Landthushållning

Tidskrift för Veterinär-medicin och Husdjursskötsel

Tidskrift i landtmäteri

Tidskrift i Sjöväsendet

Ultuna Landtbruks-Instituts Tidskrift

Umebladet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Läkareförenings Förhandlingar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Wenersborgs-Posten

Vesterbergslagens Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Tidskrift

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning och Handlingar

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby-Posten

Vittnet

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Åmåls nyare Weckoblad

Åmåls Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östergötlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Östgötha Correspondenten

1867

Aesculap

Aftonbladet

Alingsås Weckoblad

Allmogebladet

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige

Arbetarens Fristunder

Arboga nya Tidning

Arboga Weckoblad

Aros

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Bibel-Wännen

Blad för Bergshandteringens Vänner i Örebro Län

Bohusläns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Budbäraren

Carlscronas Wekoblad, Linköpings Stifts Tidningar

Carlshamn

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Dagens Nyheter

Dalpilen

Den Christlige Samlaren

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelholms Tidning

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Eskilstuna Tidning

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Nisse

Folkets Tidning

Förposten

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefle-Posten

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Missions-Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs- och Bohus läns Hushållnings-Sällskaps Qvartalskrift

Göteborgs Weckoblad

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hedemora Tidning

Helsingborgs Tidning

Hjo Vecko-Tidning

Hudiksvallsposten

Hushållnings-Sällskapet i Blekinge Tidskrift

Hvad nytt?

Hygiea

Idun

Illustrerad Tidning, den gamla

Ingeniör-Föreningens Förhandlingar

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Jordbruks-Tidning för Jemtland

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Jönköpings Tidning

Jönköpings-Posten

Kalmar

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korn åt små foglar

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Landtmanna Tidskrift för Norrbottens Län

Lidköpings nya Tidning

Lilla Barntidningen

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariefreds Tidning

Mariestads Weckoblad

Marstrands Tidning

Medicinskt Arkiv

Missions-Tidning

Nerikes Allahanda

Nora Stads och Bergslags Tidning

Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi och litteratur

Norra Hallands Tidning

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Ny Illustrerad Tidning

Ny Tidskrift för Allmogen

Nya Barometern i Kalmar

Nya Carlshamns Posten

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Gefle-Posten

Nya Helsingen

Nya Landskrona Tidning

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Oscarshamns-Posten

Nya Södertelge Tidning

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Christianstads-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Blekings-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Wadstena Läns Tidning

Nyköpings-Bladet

Observatorn

Olivebladet

Pedagogisk Tidskrift

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Romanbladet

Sala Tidning

Samling av Sveriges författningar

Samlingar till svenska konst- och odlingshistorien

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skara Veterinär-Inrättnings Tidskrift

Skellefteå nya Tidning

Skolvännen

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Smålands-Posten

Snäll-Posten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Börs- och Handels-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Sundsvalls-Posten

Svensk Bokhandels-Tidning

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Författnings-Tidning

Svensk Handels-Tidning

Svensk Litteratur-Tidning

Svenska Familj-Journalen

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Läroverks-Tidningen

Svenska Medborgaren

Svenska Missions-Sällskapets Tidning

Svenska Nykterhets Sällskapets Meddelanden

Sveriges Kommunikationer

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndagen

Söndags-Nisse

Teknisk Tidskrift för industriens idkare och vänner

Theologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Folkskolan

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Stockholms läns Hushållningssällskap

Tidning för Söndagskolan[!]

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för Christliga lefnadsteckningar

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Tidskrift för Landtbrukare

Tidskrift för Landthushållning

Tidskrift för Veterinär-medicin och Husdjursskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Tidskrift innefattande handledning i Svenska Jernbruksekonomien

Trelleborgs Tidning

Umebladet

Upsala

Upsala Läkareförenings Förhandlingar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Wenersborgs-Posten

Vesterbergslagens Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Tidskrift

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning och Handlingar

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby-Posten

Vittnet

Vårt Land

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Zion

Åmåls nyare Weckoblad

Åmåls Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Ölandsbladet

Östgötha Correspondenten

1868

Aftonbladet

Alingsås Weckoblad

Allmogebladet

Allmänna Kyrkomötet

Annonskalender för år […]

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige

Arbetaren

Arbetarens Fristunder

Arboga nya Tidning

Aros

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Bibel-Wännen

Bikupan

Blad för Bergshandteringens Vänner i Örebro Län

Bohusläns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Budbäraren

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Cecilia

Christianstads Läns Hushållningssällskaps Förhandlingar

Christinehamns Allehanda

Dagens Krönika

Dagens Nyheter

Dalpilen

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelholms Tidning

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Eskilstuna Tidning

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Tidning

Framtiden

Förposten

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Missions-Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs- och Bohus läns Hushållnings-Sällskaps Qvartalskrift

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hedemora Tidning

Helsingborgs Tidning

Hernösands Stifts-Tidning

Hjo Vecko-Tidning

Hudiksvallsposten

Hushållnings-Sällskapet i Blekinge Tidskrift

Hvad nytt?

Hygiea

Idun

In- och Utländsk Post- och Telegraf-Taxa

Ingeniör-Föreningens Förhandlingar

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Jordbruks-Tidning för Jemtland

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Jönköpings Tidning

Jönköpings-Posten

Kalmar

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kom till mötes!

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korn åt små foglar

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Lilla Barntidningen

Linköpings Stifts Tidningar

Luleå Snällposten

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariefreds Tidning

Mariestads Weckoblad

Marstrands Tidning

Marstrands-Posten

Medicinskt Arkiv

Missions-Tidning

Motala Tidning

National Regeringen

Nerikes Allahanda

Nerikes Allehanda

Nora Stads och Bergslags Tidning

Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi och litteratur

Norra Hallands Tidning

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrtelje-Bladet

Ny Illustrerad Tidning

Nya Barometern i Kalmar

Nya Carlshamns Posten

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Gefle-Posten

Nya Helsingen

Nya Landskrona Tidning

Nya Marstrands-Posten

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Oscarshamns-Posten

Nya Sverges Tidning

Nya Södertelge Tidning

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Christianstads-Bladet

Nyare Skeninge Tidning

Nyare Öresunds-Posten

Nyaste Blekings-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Wadstena Läns Tidning

Nyaste Öresunds-Posten

Observatorn

Odalmannen

Olivebladet

Pedagogisk Tidskrift

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Predikningar öfver förra årgången af Svenska Ev. Lutherska Kyrkans nya Högmessotexter

[Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet]

Sala Tidning

Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning

Samlingar till svenska konst- och odlingshistorien

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skara Veterinär-Inrättnings Tidskrift

Skellefteå nya Tidning

Skolvännen

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Smålands-Posten

Snäll-Posten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms-Posten

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Sundsvalls-Posten

Svensk Bokhandels-Tidning

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Författnings-Tidning

Svensk Handels- och Industri-Tidning

Svensk Litteratur-Tidning

Svenska Familj-Journalen

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Läroverks-Tidningen

Svenska Missions-Sällskapets Tidning

Svenska Nykterhets Sällskapets Meddelanden

Svenska Weckobladet

Sverge

Sverges Tidning

Sveriges Kommunikationer

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndags-Nisse

Teologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Folkskolan

Tidning för hästvänner

Tidning för Malmö Arbetareförening

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Stockholms läns Hushållningssällskap

Tidning för Söndagskolan[!]

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidningen Kornet

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Tidskrift för Landstatens tjenstemän

Tidskrift för Landtbrukare

Tidskrift för Landthushållning

Tidskrift för Matematik och Fysik

Tidskrift i Sjöväsendet

Tidskrift innefattande handledning i Svenska Jernbruksekonomien

Trelleborgs Tidning

Umebladet

Upsala

Upsala Läkareförenings Förhandlingar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Wecko-Posten

Wenersborgs-Posten

Vesterbergslagens Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Tidskrift

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning och Handlingar

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby-Posten

Vittnet

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Zion

Åmåls nyare Weckoblad

Åmåls Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Ölandsbladet

Örebro Läns Kongl. Hushållnings-sällskaps Qvartalsskrift

Östgötha Correspondenten

1869

Ad Utrumque

Aftonbladet

Alingsås Weckoblad

Allmogebladet

Allmänna Kyrkomötet

Amerika

Amerika-Bladet

Annonsbladet

Annonskalender för år […]

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige

Arbetare-Bladet

Arbetaren

Arboga nya Tidning

Aros

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barnens Vän

Bibel-Wännen

Bikupan

Blad för Bergshandteringens Vänner i Örebro Län

Blekinge Läns Tidning

Bohusläns Tidning

Borås Tidning

Budbäraren

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Cecilia

Christianstads Läns Hushållningssällskaps Förhandlingar

Christinehamns Allehanda

Correspondance de Stockholm

Dagens Krönika

Dagens Nyheter

Dalpilen

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelholms Tidning

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Eskilstuna Tidning

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Falu-Posten

Farmaceutisk Tidskrift

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Tidning

Fortuna

Framtiden

Förposten

Förr och Nu

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nyaste Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs- och Bohus läns Hushållnings-Sällskaps Qvartalskrift

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Hedemora Tidning

Helsingborgs Tidning

Hernösands Stifts-Tidning

Hjo Vecko-Tidning

Hudiksvallsposten

Hushållnings-Sällskapet i Blekinge Tidskrift

Hvad nytt?

Hvarjehanda

Hygiea

Idun

Ingeniör-Föreningens Förhandlingar

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Jernvägs- och Ångbåtstidning

Jordbruks-Tidning för Jemtland

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Jönköpings Tidning

Jönköpings-Posten

Kalmar

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kasper

[Kongl. General-Post-Styrelsens Cirkulär]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korn åt små foglar

Korrespondenten från Landskrona

Kronobergs Läns Tidning

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Lilla Barntidningen

Lilla Sändebudet

Linköpings Stifts Tidningar

Litet af hvarje på nyåret

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariefreds Tidning

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Monitören. Tidskrift i Trädgårdsskötsel för ungdom

Motala Tidning

National Regeringen

Nerikes Allehanda

Nora Stads och Bergslags Tidning

Nordisk Boktryckeri-Tidning

Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi och litteratur

Nordiskt Medicinskt Arkiv

Norra Hallands Tidning

Norrbottens Kuriren

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrland och dess framtid

Norrtelje-Bladet

Ny Illustrerad Tidning

Nya Annonsbladet

Nya Barometern i Kalmar

Nya Carlshamns Posten

Nya Cimbrishamnsbladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Gefle-Posten

Nya Helsingen

Nya Kalmar

Nya Landskrona Tidning

Nya Läsebiblioteket

Nya Marstrands-Posten

Nya National Regeringen

Nya Norrländska Korrespondenten

Nya Oscarshamns-Posten

Nya Sverges Tidning

Nya Södertelge Tidning

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Christianstads-Bladet

Nyare Skeninge Tidning

Nyaste Blekings-Posten

Nyaste Hernösands-Posten

Nyaste Wadstena Läns Tidning

Nyaste Öresunds-Posten

När och Fjerran

Observatorn

Olivebladet

Pedagogisk Tidskrift

Periodisk Skrift afhandlande Calmar läns Södra Kongl. Hushållningssällskaps verksamhet

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

[Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet]

Rätta National Regeringen

Sala Tidning

Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning

Sjette Norrlands-Posten

Sjunde Fäderneslandet

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skellefteå nya Tidning

Skolvännen

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Smålands Missions-Tidning

Smålands-Posten

Snäll-Posten

Stads-Missionären

Statistisk Tidskrift

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms-Posten

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Strengnäs Weckoblad

Sundsvalls-Posten

Svensk Bokhandels-Tidning

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Författnings-Tidning

Svensk Handels- och Industri-Tidning

Svensk Litteratur-Tidning

Svensk Litteratur-Tidskrift

Svenska Familj-Journalen

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift

Svenska Missions-Sällskapets Tidning

Svenska Nykterhets Sällskapets Meddelanden

Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift

Svenska Weckobladet

Sveriges Kommunikationer

Söderköpings nya Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Tidning

Sölwesborgs-Posten

Söndags-Nisse

Teologisk Tidskrift

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Folkskolan

Tidning för hästvänner

Tidning för Lindesbergs stad

Tidning för Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskap

Tidning för Stockholms läns Hushållningssällskap

Tidning för trädgårdsodlare

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidningen Kornet

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Tidskrift för Landstatens tjenstemän

Tidskrift för Matematik och Fysik

Tidskrift för Sveriges landsting

Tidskrift för Veterinär-medicin och Husdjursskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Tidskrift i Trädgårdsskötsel för ungdom

Tidskrift innefattande handledning i Svenska Jernbruksekonomien

Trelleborgs Tidning

Ulricehamns Tidning

Umebladet

Upsala

Upsala Läkareförenings Förhandlingar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Wecko-Post från Amerika

Wecko-Posten

Wenersborgs-Posten

Werdandi

Veritas

Westerbotten

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Tidskrift

Westergötlands Fornminnesförenings Tidskrift

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning och Handlingar

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby-Posten

Vittnet

Vägledning för resande och öfrige i Stockholm

Vägvisare för resande i Sverige

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Zion

Åmåls Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Ölandsbladet

Örebro Läns Kongl. Hushållnings-sällskaps Qvartalsskrift

Östgötha Correspondenten

Senast uppdaterad: 2012-06-18
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek