Svensk periodica, 1850-1859

1850

Allmänna Öresunds-Posten

Andelig Örtagård för barn

Barnavännen

Barometern i Kalmar

Bibel-Läsning för Folket

Bibeln … af P.Fjellstedt

Bibel-Wännen

Bibliskt Reallexikon

Bohus Läns nya Tidning

Bore

Bore. Dagligt Allehanda i Stockholm

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christeliga Betraktelser vid huslig andakt för hvar dag i året

Christinehamns-Bladet

Correspondenten

D:r M. Luthers Utläggningar af den Heliga Skrifts Böcker

Demokraten

Demokratien

Den Christlige Andaktsvännen

Den Conservative

Den första Wermlands-Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Det tjugondefemte Aftonbladet

Dufworösten

Ekonomiskt Skillings-Magazin

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Röst

Folk-Skolan

Folkskole-Wännen

Frey

Frids-Budbäraren

Friskytten

Gefle

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Gripen

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Börsunderrättelser

Götheborgs Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Nya Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs åttonde Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs-Bladet

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Hallands-Posten

Helsi

Hernösands-Posten

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustreradt Söndags-Magasin

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Journal för damer

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kyrka och Stat

Kökstidningen

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsebibliotheket

Läsning för folket

Läsning i hemmet för barn

Lördagsposten

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Medborgaren

Mercurius

Miniaturgalleri af svenska och utländska noveller

Missions-Tidning

Morgonbladet

Morgon-Posten eller Det nya Dagligt Allehanda

Musikalisk Kyrkotidning

Najaden

Nerikes Allahanda

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

[Ny] Tidskrift för lärare och uppfostrare

Nya Arboga-Bladet

Nya Botaniska Notiser

Nya Carlshamns Tidning

Nya Fjäll-Örnen

Nya Korrespondenten

Nya Söndagsbladet

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nyköpings-Bladet

Nytt Allvar och Skämt

Nytt från Riksdagen åren 1850 och 1851

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Nytt Original-Bibliotek i den sköna Litteraturen

Orvar Odd

Philipstads Stads och Bergslags Tidning

Pietisten

Portföljen

Post- och Inrikes Tidningar

Reformvännen

Rätt och sanning på alfvar

Salongen

Samariten

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skaraborgs Läns Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll Posten från Malmö

Stockholms Aftonpost

Stockholms Annons- och Adress-Blad

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäsbladet

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svenska Familjeboken

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwe

Tiden

Tidning för arméens underofficerare, korporaler och soldater

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för jordbrukare

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidning för Åmåls stad och Dalsland

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för praktiskt Byggnadskonst och Mekanik

Tidskrift för Skogshushållning

Tidskrift för Svenska Ingenieurer

Tidskrift för Svenska Kyrkan

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Urval ur Fliegende Blätter

Wermlands Landtbruks Tidning

Wermländska Korrespondenten

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wår Samtid

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Än en gång Folkets Röst

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1851

Allmänna Öresunds-Posten

Andelig Örtagård för barn

Arboga Tidning

Barometern i Kalmar

Bibeln … af P.Fjellstedt

Bibel-Wännen

Bibliothek för Herrar

Bohus Läns nya Tidning

Bore. Dagligt Allehanda i Stockholm

Borås Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christeliga Betraktelser vid huslig andakt för hvar dag i året

Christinehamns-Bladet

Correspondenten

Corsaren

D:r M. Luthers Utläggningar af den Heliga Skrifts Böcker

Dalslands nya Tidning

Demokraten

Demokratien

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Det tjugondesjette Aftonbladet

Dufworösten

Ekonomiskt Skillings-Magazin

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisk Kyrkowän

Evangelisten

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkbladet

Folkets Röst

Folk-Skolan

Folkvännen

Frids-Budbäraren

Friskytten

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Nya Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Hallands-Posten

Helsi

Hernösands-Posten

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hushålls-Tidning för Kalmar Län

Hvad nytt?

Hwilotimman

Hygiea

Illustreradt Söndags-Magasin

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Journal för Boktryckeri-konst, stilgjuteri, bokbinderi

Journal för damer

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kyrka och Stat

Kökstidningen

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsebibliotheket

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Mercurius

Missions-Tidning

Mode-Journal för Herrar

Morgonbladet

Najaden

Nerikes Allahanda

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Nya Botaniska Notiser

Nya Carlshamns Tidning

Nya Gengångaren

Nya Korrespondenten

Nya Svenska Minerva

Nya Söndagsbladet

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyköpings-Bladet

Nytt Allvar och Skämt

Nytt från Riksdagen åren 1850 och 1851

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Nytt Original-Bibliotek i den sköna Litteraturen

Orvar Odd

Pietisten

Portföljen

Post- och Inrikes Tidningar

Reformvännen

Revue de Stockholm

Rätt och sanning på alfvar

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skaraborgs Läns Hushållnings Sällskaps Tidning

Skaraborgs Läns Tidning

Skarpskytten

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll Posten från Malmö

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäsbladet

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svenska Familjeboken

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwe

Söndagsbladet

Tiden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Herrar

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidning för Åmåls stad och Dalsland

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Landtmätare och Egodelningsdomare

Tidskrift för praktiskt Byggnadskonst och Mekanik

Tidskrift för Skogshushållning

Tidskrift för Svenska Ingenieurer

Tidskrift för Svenska Kyrkan

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Ungdomsvännen

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Urval ur Fliegende Blätter

Wermlands Landtbruks Tidning

Wermländska Korrespondenten

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Zephyr

Återigen Folkets Röst

Än en gång Folkets Röst

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1852

Aftonbladet

Allmänna Öresunds-Posten

Andelig Örtagård för barn

Arboga Tidning

Arkif för Skön Konst, Litteratur, Musik och Historia

Barometern i Kalmar

Bibeln … af P.Fjellstedt

Bibel-Wännen

Blekinge-Posten

Bohus Läns nya Tidning

Borås Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns-Bladet

Correspondenten

Corsaren

D:r M. Luthers Utläggningar af den Heliga Skrifts Böcker

Dalslands nya Tidning

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Ekonomiskt Skillings-Magazin

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Evangelisk Kyrkowän

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

[Folkbladet] Budkaflen

Folkets Röst

Frids-Budbäraren

Friskytten

Fäderneslandet

Försök till Lärobok i Mnemoniken eller Minneskonsten

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands-Posten

Helsi

Hernösands-Posten

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hushålls-Tidning för Kalmar Län

Hvad nytt?

Hygiea

Illustreradt Söndags-Magasin

Intelligensblad jemte Tidning för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Journal för Boktryckeri-konst, stilgjuteri, bokbinderi

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Kökstidningen

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Mode-Journal för Herrar

Najaden

Nerikes Allahanda

Nordisk Tidskrift

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Nya Botaniska Notiser

Nya Följetongen

Nya Gengångaren

Nya Korrespondenten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Parisiska Moder för Herrar och Damer

Patrioten

Pietisten

Portföljen

Post- och Inrikes Tidningar

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skaraborgs Läns Hushållnings Sällskaps Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms Följetongsblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäsbladet

Ställningar och Förhållanden

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Folkskole-Tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Illustrerad Polytechnisk Journal

Svenska Familjeboken

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwe

Söndagsbladet

Söndagsskolan

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Svenska Bokhandeln

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Landtmätare och Egodelningsdomare

Tidskrift för Litteratur

Tidskrift för praktiskt Byggnadskonst och Mekanik

Tidskrift för Skogshushållning

Tidskrift för Svenska Ingenieurer

Tidskrift i Sjöväsendet

Tidskriften Ens Ropandes Röst i Öknen

Triaden

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Urval ur Fliegende Blätter

Wandringar genom verlden och naturen

Wermländska Korrespondenten

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Återigen Folkets Röst

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östgötha Correspondenten

1853

Aftonbladet

Allmänna Tidningen

Allmänna Öresunds-Posten

Alltid Folkets Röst

Arboga Tidning

Barometern i Kalmar

Bibeln … af P.Fjellstedt

Bibel-Wännen

Blekinge-Posten

Bohus Läns nya Tidning

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns-Bladet

Correspondenten

D:r M. Luthers Utläggningar af den Heliga Skrifts Böcker

Dagens Häfder

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Dilettanten

Dufwan

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Ekonomiskt Skillings-Magazin

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelsk Skönlitteratur i svensk öfversättning

Europas Hof

Europeiska Följetongen

Evangelisk Kyrkowän

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Röst

Frids-Budbäraren

Friskytten

Fäderneslandet

Försök till Lärobok i Mnemoniken eller Minneskonsten

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Göta

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Helsi

Hernösands-Posten

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hushålls-Tidning för Kalmar Län

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning för Fruntimmer

Illustreradt Nyaste Söndags-Magasin

Illustreradt Söndags-Magasin

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Journal för damer. Rådgifvare för toiletten och hemmet

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Lidköpings nya Tidning

Likväl Fäderneslandet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Läsning i blandade ämnen

Lördagsbladet

Malmö Nya Allehanda

Malmö Nya Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmö Nya Tidning

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Mode-Journal för Herrar

Nerikes Allahanda

Nordisk Tidskrift

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Ny Tidning för Musik

Nya Botaniska Notiser

NYA Fäderneslandet

Nya Fäderneslandet

Nya Följetongen

Nya Gengångaren

Nya Landskrona Tidning

Nya Weckobladet i Arboga

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Patrioten

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Postbudet

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Samtids-Taflor

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skellefteå Tidning

Skåne

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäsbladet

Ställningar och Förhållanden

Swea

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Folkskole-Tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Illustrerad Polytechnisk Journal

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwe

Söndagsbladet

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Landtmätare och Egodelningsdomare

Tidskrift för praktiskt Byggnadskonst och Mekanik

Tidskrift för Skogshushållning

Tidskrift i Sjöväsendet

Tidskriften Ens Ropandes Röst i Öknen

Triaden

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wandringar genom verlden och naturen

Wermlands-Posten

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westerviks Veckoblad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Vinter-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondente

1854

Aftonbladet

Allmänna Tidningen

Allmänna Öresunds-Posten

Alltid Folkets Röst

Arboga Tidning

Barnwännen

Barometern i Kalmar

Bibeln … af P.Fjellstedt

Bibel-Wännen

Blekinge-Posten

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christinehamns Allehanda

Christinehamns-Bladet

Correspondenten

D:r M. Luthers Utläggningar af den Heliga Skrifts Böcker

Dagens Häfder

Dalpilen

Dalpilen i Fahlun

Den Allmänna Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Dilettanten

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europas Hof

Europeiska Följetongen

Evangelisk Kyrkowän

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Flygskrift

Folkets Röst

Frids-Budbäraren

Friskytten

Fäderneslandet

Försök till Lärobok i Mnemoniken eller Minneskonsten

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Göta

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Helsi

Hernösands-Posten

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning för Fruntimmer

Illustreradt Magasin

Illustreradt Nyaste Söndags-Magasin

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Lefve Fäderneslandet

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Majbladet

Malmö Nya Allehanda

Malmö Nya Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmö Nya Tidning

Malmö Nyaste Handels- och Sjöfarts-Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Mode-Journal för Herrar

Nerikes nya Allahanda

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Ny Tidning för Musik

Nya Botaniska Notiser

Nya Carlshamns Tidning

Nya Folkets Röst

Nya Landskrona Tidning

Nya Weckobladet i Arboga

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Östgötha Gazetten

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Nytt Lödrags-Magazin

Nytt Originalbibliotek i den sköna litteaturen

Pastoral-Tidning

Pegasus

Penelope

Pietisten

Polytechniska Notiser

Portföljen

Post- och Inrikes Tidningar

Postbudet

Qvartalskrift för Landthushållning för Kalmar län

Rysshataren

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Samtids-Taflor

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Ställningar och Förhållanden

Swea

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Illustrerad Polytechnisk Journal

Svensk Kyrkotidning

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwe

Söndagsbladet

Thor

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för jordbrukare

Tidning för Landtmätare

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för praktiskt Byggnadskonst och Mekanik

Tidskrift för Skogshushållning

Tidskrift för Trädgårdsskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Tidskriften Ens Ropandes Röst i Öknen

Tillståndsbrefvet

Triaden

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Biet

Wandringar genom verlden och naturen

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westgötha Korrespondenten

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wikingen Sölwe

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro nya Tidning

Östgötha Correspondenten

Östgötha Gazetten

1855

Aftonbladet

Allmänna Öresunds-Posten

Arboga Weckoblad

Barnwännen

Barometern i Kalmar

Bibeln … af P.Fjellstedt

Bibel-Wännen

Blekinge-Posten

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christelig Söndags-Tidning

Christinehamns Allehanda

D:r M. Luthers Utläggningar af den Heliga Skrifts Böcker

Dalpilen i Fahlun

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Dilettanten

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europas Hof

Evangelisk Kyrkowän

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Röst

Frids-Budbäraren

Friskytten

Fäderneslandet

Första Fäderneslandet

Gamla Fäderneslandet

Gefle-Bladet

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Göta

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Helsi

Hernösands-Posten

Historiskt Memoire-Bibliothek

Hjo Nya Tidning

Homöopathiska Underrättelser för Svenska folket

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Familj-journal

Illustrerad Tidning

Illustrerad Tidning för Fruntimmer

Illustreradt Nyaste Söndags-Magasin

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Mode-Journal för Herrar

Nerikes nya Allahanda

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Calmar Läns Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Ny Tidning för Musik

Nya Botaniska Notiser

Nya Carlshamns Tidning

Nya Landskrona Tidning

Nya Swea

Nya Weckobladet i Arboga

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Pastoral-Tidning

Penelope

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Postbudet

Qvartalskrift för Landthushållning för Kalmar län

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Sjette Norrlands-Posten

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stockholms-Bladet

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Ställningar och Förhållanden

Swea

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Söndagen

Söndagsbladet

Thor

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Landthushållare

Tidning för landthushållning

Tidning för Landtmätare

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för praktiskt Byggnadskonst och Mekanik

Tidskrift för Skogshushållning

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift för Trädgårdsskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Triaden

Umeå-Bladet

Underrättelser i Landthushållningen för Wermlands jordbrukare

Ungdomsvännen

Ungdomsvännen

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Biet

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westgötha Korrespondenten

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wikingen Sölwe

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östgötha Correspondenten

1856

Aftonbladet

Allmänna Öresunds-Posten

Andra Fäderneslandet

Annons-Tidning för Strengnäs stad och landsort

Arboga Weckoblad

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Blekinge-Posten

Bohus Läns Tidning

Bondebladet

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christelig Söndags-Tidning

Christianstads-Bladet

Christinehamns Allehanda

Corsaren Sölwe

Dalpilen

Dalpilen i Fahlun

Den Christelige Folkwännen

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Dilettanten

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Enköpings Weckoblad

Eskilstuna Allehanda

Europas Hof

Europeiska Följetongen

Evangelisk Kyrkowän

Evangelisten

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Röst

Frids-Budbäraren

Friskytten

Fäderneslandet

Första Fäderneslandet

Gamla Fäderneslandet

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Göta

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Handbok för resande i Stockholm

Helsi

Hemmets Altare

Historiskt Memoire-Bibliothek

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad har händt?

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Familj-journal

Illustrerad Tidning

Illustreradt Nyaste Söndags-Magasin

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Calmar Läns Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Ny Tidning för Musik

Nya Botaniska Notiser

Nya Hernösands-Posten

Nya Landskrona Tidning

Nya Swea

Nya Umeå Tidningen

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Också Fäderneslandet

Oscarshamns Veckoblad

Pastoral-Tidning

Penelope

Pietisten

Portföljen

Post- och Inrikes Tidningar

Riksbladet

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Sjette Norrlands-Posten

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stockholms-Bladet

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Ställningar och Förhållanden

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Söndagen

Söndagsbladet

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Landthushållare

Tidning för landthushållning

Tidning för Landtmätare

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Skogshushållning

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift i Sjöväsendet

Tredje Fäderneslandet

Triaden

Umeå-Bladet

Ungdomsvännen

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Biet

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westgötha Korrespondenten

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Åmåls Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1857

Aftonbladet

Allmänna Öresunds-Posten

Arboga Weckoblad

Askersunds Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Blekinge-Posten

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christelig månadsskrift för barn

Christianstads-Bladet

Christinehamns Allehanda

Cimbrishamnsbladet

Dalpilen

Den Christelige Folkwännen

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Dilettanten

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelholms Tidning

Eskilstuna Allehanda

Evangelisk Kyrkowän

Evangelisten

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Folkets Röst

Folkets Tidning

Friskytten

Föreningen

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift [?]

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Grenna Tidning

Guds Kärlek till Menniskan

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Handbok för resande i Stockholm

Helsi

Helsingen

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning

Illustrerad Trädgårdstidning

Illustreradt Nyaste Söndags-Magasin

Illustreradt Wecko-Bibliothek

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Monitören

Månadsbladet

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Calmar Läns Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrländska Korrespondenten

Ny Tidning för Musik

Nya Folkets Röst

Nya Hernösands-Posten

Nya Landskrona Tidning

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Umeå Tidningen

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Oscarshamns Tidning

Penelope

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Riksbladet

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Sjette Norrlands-Posten

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Allehanda

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Ställningar och Förhållanden

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sverige

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwesborgs-Posten

Söndagsbladet

Söndags-Skolan

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för landthushållning

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift i Sjöväsendet

Tomtebissen

Tredje Fäderneslandet

Umeå-Bladet

Underrättelser för Wermlands Jordbrukare

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Biet

Upsala-Posten

Wadstena Läns Tidning

Warbergs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westgötha Korrespondenten

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

1858

Aftonbladet

Allmänna Öresunds-Posten

Arboga Tidning

Arboga Weckoblad

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibeltolkaren

Bibel-Wännen

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christelig månadsskrift för barn

Christianstads-Bladet

Christinehamns Allehanda

Cimbrishamnsbladet

Dalpilen

Dilettanten

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Engelholms Tidning

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangeliskt Månadsblad

Evangelisten

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Fjerde Fäderneslandet

Folkets Röst

Folkets Tidning

Föreningen

Förposten

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift [?]

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nya Tidning

Gotlands Läns Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Guds Kärlek till Menniskan

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Nyare Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Handbok för resande i Stockholm

Handelstidningens Veckoblad

Helsingen

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Tidning

Illustrerad Trädgårdstidning

Illustreradt Nyaste Söndags-Magasin

Illustreradt Tidsfördrif

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Litteraturblad för damer

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Månadsbladet

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Calmar Läns Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Norrköpings-Kuriren

Norrländska Korrespondenten

Nya Blekings-Posten

Nya Hernösands-Posten

Nya Landskrona Tidning

Nya Sölwesborgs-Posten

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Oscarshamns Tidning

Penelope

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Revue Suédoise

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Samtiden

Sjette Norrlands-Posten

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Stockholms Weckotidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Allehanda

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Ställningar och Förhållanden

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sverige

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwesborgs-Posten

Söndagsbladet

Söndags-Skolan

Tiden

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för landthushållning

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Theater och Musik

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift i Sjöväsendet

Tredje Fäderneslandet

Umeå-Bladet

Underrättelser för Wermlands Jordbrukare

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Biet

Upsala-Posten

Warbergs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westgötha Korrespondenten

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1859

Aftonbladet

Allmänna Öresunds-Posten

Arboga Tidning

Askersunds Tidning

Barnens Tidning

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Budbäraren

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Christelig månadsskrift för barn

Christianstads-Bladet

Christinehamns Allehanda

Cimbrishamnsbladet

Dalpilen

Den Nye Budbäraren

Dufworösten

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Evangelisten

Filipstads Stads och Bergslags Tidning

Fjerde Fäderneslandet

Folkets Röst

Folkets Tidning

Föreningen

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift [?]

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns Tidning

Gefle-Posten

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Nya Tidning

Gotlands Tidning

Grenna Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Göteborgs-Posten

Götheborgs Stifts-Tidningar

Hallands-Posten

Halmstads-Bladet

Handelstidningens Veckoblad

Helsingborgs-Posten

Helsingen

Hjo Nya Tidning

Hjo Vecko-Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Pariser Mode- och Mönster-Bazar

Illustrerad Tidning

Illustrerad Trädgårdstidning

Illustreradt Nyaste Söndags-Magasin

Illustreradt Tidsfördrif

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln

Jemtlands nya Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiska Föreningens Tidskrift

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Kalmar Läns Allmänna Kungörelser

Kalmar Stifts-Tidningar

Kapten Puff

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Korrespondenten från Landskrona

Köpings Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Stifts Tidningar

Linköpings Tidning

Literära Tidender

Lithografiskt Allehanda

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Nerikes nya Allahanda

Norden

Nordisk Universitets-Tidskrift

Norra Calmar Läns Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Kyrkotidning

Norrköpings Kyrko-Tidning

Norrköpings Tidningar

Norrköpings-Kuriren

Norrländska Korrespondenten

Norrtelje Weckoblad

Ny och oumbärlig Handbok för resande och öfrige i Stockholm

Nya Blekings-Posten

Nya Christianstads-Bladet

Nya Dagligt Allehanda

Nya Engelholms Tidning

Nya Hernösands-Posten

Nya Landskrona Tidning

Nya Norrköpings-Kuriren

Nya Sölwesborgs-Posten

Nya Tiden

Nya Wermlands-Posten

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wexjö-Bladet

Nya Åmåls Weckoblad

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Helsingen

Nyare Wadstena Läns Tidning

Nyaste Journal för Damer

Nyköpings-Bladet

Nytt Kabinetts-Bibliothek

Nytt Lördags-Magasin

När och Fjerran

Oscarshamns Tidning

Penelope

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Revue Suédoise

Samling af Upplysningar och Underrättelser för […] Landthushållare inom Westmanlans län

Samtiden

Sjette Norrlands-Posten

Skara Nya Tidning

Skara Stifts-Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Sköfde Tidning

Snäll-Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Stockholms Weckotidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Allehanda

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Ställningar och Förhållanden

Sundsvalls-Posten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Kyrkotidning

Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Söderköpings Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Söndagsbladet

Söndags-Skolan

Tiden

Tidning från Falköpings stad och Falbygden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för landthushållning

Tidning för Sveriges Allmoge

Tidning för Theater och Musik

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

Tidskrift för hemmet

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar

Tidskrift för Sveriges Läroverk

Tidskrift för teknologi och tillämpad naturlära

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Posten

Warbergs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar

Westerviks Veckoblad

Westgötha Korrespondenten

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wimmerby Weckotidning

Visby Stifts-Tidningar

Väktaren

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Tidning

Ångaren

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östgötha Correspondenten

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek