Svensk periodica, 1840-1849

1840

Aros

Bibliotek för Guitarr-spelare

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Calmar Läns och Ölands Tidning

Calmar-Bladet

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Posten

Carlshamns Tidning

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Correspondenten

Den Nya Skånska Correspondenten

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Ecklesiastik Tidskrift

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eos

Eskilstuna Weckoblad

Folkbladet

Folkskrifter

Fosterlandsvännen

Gefleborgs län Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Allehanda

Götheborgs femte Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Nyheter

Götheborgs sjette Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Hallands Läns Tidning

Hygiea

Jernkontorets Annaler

Jorden i physiskt, historiskt och politiskt hänseende betraktad eller utförligt geografiskt lexiko

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Landskrona Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Läsning i Blandade Ämnen

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Magazin för Nöje och Bildning

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Mercurius

Middags-Bladet

Mimer

Missions-Tidning

Morgonbladet

Musikaliskt Bibliothek

Najaden

Nordisk Kyrko-Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Norrlands Tidningar

Nya Carlshamns Tidning

Nya Norrlands-Posten

Nya Skånska Correspondenten

Nya Wenersborgs Tidning

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Freja

Nykterhetswännernas Tidning

Pharmaceutisk Tidning

Phoenix

Qvartalskrift för landtbruk och husdjursskötsel

Riksdagen

Samlaren

Sjömanna Sällskapernes Kalender för handel, sjöfart och näringar

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Mercurius

Skånska Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Författnings-Samling

Svenska Biet

Svenska Minerva

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sverige framstäldt i teckningar

Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Telegrafen

Theologisk Quartalskrift

Tidens Frågor

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Näringarne

Tidning för Stockholms län

Tidning för Stora Kopparbergs län

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidskrift i Sjöväsendet

Underrättelser från Örebro Läns Hushållnings-Sällskap

Upsala Länskungörelser

Upsala Tidningar

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wadstena Tidning [?]

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wexjö Förr och Nu

Wexjö Läns Tidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1841

Alfvar och Skämt

Arkivet

Aros

Barnawännen

Barometern

Bazaren

Bibliotek för Guitarr-spelare

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Bönedags Predikningar

Calmar Läns och Ölands Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Dagligt Allehanda

Den Nya Skånska Correspondenten

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Djurkretsen

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Weckoblad

Eskilstuna-Bladet

Folkbladet

Fosterlandsvännen

Frey

Gefleborgs län Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs sjette Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Hallands Läns Tidning

Herr Lars

Hygiea

Jernkontorets Annaler

Jorden i physiskt, historiskt och politiskt hänseende betraktad eller utförligt geografiskt lexiko

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kronobergs Läns Tidning

Landskrona Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Magazin för Nöje och Bildning

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Mercurius

Missions-Tidning

Najaden

Nordisk Kyrko-Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrlands Tidningar

Noticer för St. Kopparbergs län

Nya Carlshamns Tidning

Nya Norrlands-Posten

Nya Wenersborgs Tidning

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Norrlands-Posten

Nyaste Freja

Nykterhetswännernas Tidning

Phoenix

Qvartalskrift för landtbruk och husdjursskötsel

Samlaren

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Mercurius

Skånska Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Studier, Kritiker och Notiser

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Författnings-Samling

Svenska Biet

Svenska Minerva

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Telegrafen

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Näringarne

Tidning för Stockholms län

Tidning för Stora Kopparbergs län

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidskrift för Sveriges landtmän

Tidskrift för Trädgårdsodling och Blomsterskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Underrättelser från Örebro Läns Hushållnings-Sällskap

Upsala Länskungörelser

Upsala Tidningar

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wadstena Tidning [?]

Wenersborgs Weckoblad

Wester- och Norrbottens Läns Nya Tidning

Wester- och Norrbottens Läns Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wexjö Förr och Nu

Wexjö Läns Tidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1842

Alfvar och Skämt

Arkivet

Barnawännen

Barometern

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Bytingen

Calmar Läns och Ölands Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Dagligt Allehanda

Den Flygande Posten

Den första Wermlands-Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Det tjugondetredje Aftonbladet

Ecklesiastik Tidskrift

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna-Bladet

Fosterlandsvännen

Frey

Gefleborgs län Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Allehanda

Götheborgs femte Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Nyheter

Götheborgs sjette Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Hallands Läns Tidning

Hernösands-Posten

Herr Lars

Hygiea

Jernkontorets Annaler

Jorden i physiskt, historiskt och politiskt hänseende betraktad eller utförligt geografiskt lexiko

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kronobergs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Landskrona Tidning

Lidköpings-Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Lördags-Magasinet

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Najaden

Nordisk Kyrko-Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Norrlands Tidningar

Nya Carlshamns Tidning

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyare Norrlands-Posten

Nyaste Freja

Nyaste Norrlands-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Lördags-Magazin för Guitarr-spelare

Phoenix

Pietisten

Samlaren

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Mercurius [?]

Skånska Posten

Småländska länens Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Studier, Kritiker och Notiser

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svenska Biet

Svenska Minerva

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Trädgårdsodling och Blomsterskötsel

Tidskrift i Sjöväsendet

Tro, Kärlek, Hopp

Underrättelser från Örebro Läns Hushållnings-Sällskap

Upsala Länskungörelser

Upsala Tidningar

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wadstena Tidning

Warbergs Annonceblad [?]

Wenersborgs Weckoblad

Wester- och Norrbottens Läns Nya Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wexjö Förr och Nu

Wexjö Läns Tidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Öresundsposten

Øresundsposten

1843

Alfvar och Skämt

Barnawännen

Barometern

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Bytingen

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Den första Wermlands-Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Nyare Skånska Correspondenten

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Falken

Flyttfågeln

Fosterlandsvännen

Frey

Gefleborgs län Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs sjette Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Göthen den Femtonde

Göthen den sjunde

Hallands Läns Tidning

Hernösands-Posten

Hushålls-Tidning för Kronobergs Län

Hvad nytt?

Hygiea

Jernkontorets Annaler

Jorden i physiskt, historiskt och politiskt hänseende betraktad eller utförligt geografiskt lexiko

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Landskrona Tidning

Lidköpings-Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Liten lefver än

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för folket

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Mästerkatten

Najaden

Nerikes Allahanda

Nordisk Kyrko-Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Norrlands Tidningar

Novellen

Nya Carlshamns Tidning

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Freja

Nyaste Norrlands-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Alfvar och Skämt

Nytt Allvar och Skämt

Nytt Stockholms Dagblad

Phoenix

Pietisten

Salongen

Samlaren

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Mercurius

Skånska Posten

Småländska länens Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal. Tidskrift för den eleganta verlden

Stockholms Musik-Tidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns nya Tidning

Stora Kopparbergs läns Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Studier, Kritiker och Notiser

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svenska Biet

Svenska Minerva

Svenska Patrioten

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Thorgny

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Skandinavien

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska Bergshandteringen

Tidskrift för Sällskaps-Läsning

Tidskrift i Sjöväsendet

Tro, Kärlek, Hopp

Troubadouren

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wadstena Tidning

Wenersborgs Weckoblad

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wexjö Förr och Nu

Wexjö Läns Tidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Aftonblad

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

 

1844

Barometern

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Bytingen

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Dagligt Allehanda

Den första Wermlands-Tidningen

Den Konstitutionelle

Den Nya Skånska Correspondenten

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Fosterlandsvännen

Frey

Gefleborgs läns Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyheter

Götheborgs och Bohus läns Tidning för handel, sjöfart och andra näringar

Götheborgs sjette Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs åttonde Handels och Sjöfartstidning

Hallands Läns Tidning

Hernösands-Posten

Hushålls-Tidning för Kronobergs Län

Hushålls-Tidning för Örebro Län

Hvad nytt?

Hygiea

Intelligensblad

Jernkontorets Annaler

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Lidköpings-Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsebibliotheket

Läsning för folket

Lördags-Bibliothek för år 1844

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Morgonen

Najaden

Nerikes Allahanda

Nordisk Kyrko-Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Norrlands Tidningar

Ny Läsning för Svenska Soldater af alla vapen

Nya Carlshamns Tidning

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Freja

Nyaste Norrlands-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Allvar och Skämt

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Riksdagsbladet

Runa

Samlaren

Samlingar af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne

Sjömanna-Sällskapets Calender

Sjömanna-Sällskapets Calender

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Mercurius [?]

Skånska Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal. Tidskrift för den eleganta verlden

Stockholms Musik-Tidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns nya Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Studier, Kritiker och Notiser

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Litteratur-Bulletin

Svenska Biet

Svenska Minerva

Svenska Patrioten

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Thorgny

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Skandinavien

Tidning för Södermanland

Tidning för Wester- och Norrbottens Län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska Bergshandteringen

Tro, Kärlek, Hopp

Troubadouren

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wadstena Tidning

Wenersborgs Weckoblad

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wexjö Förr och Nu

Wexjö Läns Tidning

Wimmerby Tidning

Vinter-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Ystads Nya Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Aftonblad

Örebro Tidning

Östgöta Patrioten

Östgötha Correspondenten

1845

Annonsblad för Norrköping

Barometern

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Correspondenten

Dagen

Dagligt Allehanda

Den första Wermlands-Tidningen

Den Konstitutionelle

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Dygdens Belöning och Kärlekens Seger

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Evangeliskt Weckoblad

Fosterlandsvännen

Frey

Fäderneslandet

Gefleborgs läns Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göken

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyheter

Götheborgs och Bohus läns Tidning för handel, sjöfart och andra näringar

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs åttonde Handels och Sjöfartstidning

Hallands Läns Tidning

Helios

Hudikswalls Weckoblad

Hushålls-Tidning för Kronobergs Län

Hushålls-Tidning för Örebro Län

Hvad nytt?

Hygiea

Intelligensblad

Jemtlands Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Landskrona Allehanda [?]

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsebibliotheket

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Medborgaren

Missions-Tidning

Mjolner

Morgonen

Najaden

Nerikes Allahanda

Nordisk Kyrko-Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Ny Läsning för Svenska Soldater af alla vapen

Nya Carlshamns Tidning

Nya Hernösands-Posten

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyaste Norrlands-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Allvar och Skämt

Odalmannen. Tidning för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien

Originalbibliothek i den sköna litteraturen

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Runa

Samlaren

Samlingar af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal. Tidskrift för den eleganta verlden

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns nya Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Student-Bladet

Studier, Kritiker och Notiser

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Litteratur-Bulletin

Svenska Minerva

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands och Nerikes Nyheter

Söndagsbladet

Thorgny

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidning för Wester- och Norrbottens Län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska Bergshandteringen

Tidskrift i Sjöväsendet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Utopisten eller Extra-Bladet

Wadstena Tidning

Wenersborgs Weckoblad

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wexjö Förr och Nu

Wexjö Läns Tidning

Vinter-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Nya Tidning

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgöta Patrioten

Östgötha Correspondenten

1846

Barometern

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Botaniska Notiser

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Correspondenten

Dagen

Den Europeiska Följetongen

Den första Wermlands-Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Dygdens Belöning och Kärlekens Seger

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Evangeliskt Weckoblad

Fosterlandsvännen

Frey

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs åttonde Handels och Sjöfartstidning

Hallands Läns Tidning

Hermoder

Hernösands-Posten

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Jemtlands Tidning

Jernkontorets Annaler

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Läns Tidning

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kyrka och Stat

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsebibliotheket

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Medborgaren

Missions-Tidning

Najaden

Nerikes Allahanda

Nordisk Kyrko-Tidning

Nordpolen

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Nya Carlshamns Tidning

Nya Correspondenten

Nya Hernösands-Posten

Nya Svenska Parnassen

Nyare Helsingborgs-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Allvar och Skämt

Odalmannen. Tidning för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien

Originalbibliothek i den sköna litteraturen

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Salongen

Samlingar af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Posten

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns nya Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Student-Bladet

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svensk Litteratur-Bulletin

Svenska Minerva

Svenska Quartbladet

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands och Nerikes Nyheter

Söndagsbladet

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidning för Wester- och Norrbottens Län

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för lärare och uppfostrare

Tidskrift i Sjöväsendet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wenersborgs Weckoblad

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wexjö Förr och Nu

Wexjö Läns Tidning

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Nya Tidning

Åmåls Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1847


Allmänna Öresunds-Posten

Arboga Weckoblad

Barometern

Barometern i Kalmar

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Dagligt Allehanda

Den första Wermlands-Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Det sjunde Aftonbladet

Det tjugondeförsta Aftonbladet

Det tjugondetredje Aftonbladet

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Framtiden

Frey

Frids-Budbäraren

Friskytten

Fruntimmers-Salongen

Gefle

Gefleborgs läns Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Lördags-Blad

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs åttonde Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs-Bladet

Hallands Läns Tidning

Helsi

Hermoder

Hernösands-Posten

Hjo Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad har händt?

Hvad nytt?

Hygiea

Illustrerad Månadskrift för Ungdom

Illustreradt Söndags-Magasin

Jemtlands Tidning

Jernkontorets Annaler

Julbladet

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kyrka och Stat

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsebibliotheket

Läsning för Bildning och Nöje

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Musikalisk Kyrkotidning

Najaden

Nerikes Allahanda

Nordisk Kyrko-Tidning

Nordljuset

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Nya Carlshamns Tidning

Nya Correspondenten

Nya Svenska Parnassen

Nya Söndagsbladet

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Allvar och Skämt

Odalmannen. Tidning för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien

Odalmannen. Tidning för Landtmannayrkets idkare och vänner

Originalbibliothek i den sköna litteraturen

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Riksdagstidning

Salongen

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns nya Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Tidning

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svenska Minerva

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Söndagsbladet

Söndags-Tidningen

Tekno-Kemisk Journal

Tiden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för rättegångar och polisärenden

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidning för Wester- och Norrbottens Län

Tidning för Åmåls stad och Dalsland

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för lärare och uppfostrare

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wenersborgs Weckoblad

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Ystads Nya Tidning

Åmåls Weckoblad

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

1848

Allmänna Öresunds-Posten

Arboga-Bladet

Barometern i Kalmar

Bibel-Wännen

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap

Bohus Läns Tidning

Bore

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad [supplementblad till Skånska Posten]

Correspondenten

Dagligt Allehanda

Den Christlige Andaktsvännen

Den Christlige Samlaren

Den första Wermlands-Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Den Svenska Nykterhets-Härolden

Det tjudondefjerde Aftonbladet

Det tjugondefemte Aftonbladet

Det tjugondetredje Aftonbladet

Dufworösten

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eskilstuna Allehanda

Europeiska Följetongen

Fjäll-Örnen

Folk-Skolan

Framtiden

Frey

Frids-Budbäraren

Friskytten

Gefle

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götheborgs Börsunderrättelser

Götheborgs Dagblad

Götheborgs Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs åttonde Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs-Bladet

Hallands Läns Tidning

Helsi

Hernösands-Posten

Hjo Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Hygiea

Illustreradt Söndags-Magasin

Jernkontorets Annaler

Journal för damer

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kyrka och Stat

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsebibliotheket

Läsning för Bildning och Nöje

Läsning för folket

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariestads Weckoblad

Missions-Tidning

Morgonbladet i Calmar

Musikalisk Kyrkotidning

Najaden

Nerikes Allahanda

Nordisk Kyrko-Tidning

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Nya Carlshamns Tidning

Nya Correspondenten

Nya Korrespondenten

Nya Svenska Parnassen

Nya Söndagsbladet

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Allvar och Skämt

Odalmannen. Tidning för Landtmannayrkets idkare och vänner

Oden

Originalbibliothek i den sköna litteraturen

Pietisten

Post- och Inrikes Tidningar

Reformvännen

Riksdagstidning

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll Posten från Malmö

Stockholms Aftonpost

Stockholms Dagblad

Stockholms läns Allmänna Kungörelser

Stockholms Mode-Journal

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Stora Kopparbergs läns nya Tidning

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäsbladet

Suppleanten

Svensk Bibliographi

Svensk Ecklesiastik-tidning

Svensk Författnings-Samling

Svenska Minerva

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift

Synglaset

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tekno-Kemisk Journal

Tiden

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Gefle stad och län

Tidning för rättegångar och polisärenden

Tidning för Södermanland

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidning för Åmåls stad och Dalsland

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för lärare och uppfostrare

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoskrift för barn och ungdom

Wenersborgs Weckoblad

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar

Östgötha Correspondenten

1849

Ad Utrumque

Allmänna Öresunds-Posten

Andelig Örtagård för barn

Arboga-Bladet

Barnavännen

Barometern i Kalmar

Bibeln … af P.Fjellstedt

Bibel-Wännen

Bildningsvännen

Bohus Läns nya Tidning

Bohus Läns Tidning

Bokhandels-Anmälan från Östlund & Berlings boktryckeri i Norrköping

Borås Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Allehanda

Carlstads Stifts Tidningar

Carlstads Tidning

Correspondenten

Den Christlige Andaktsvännen

Den Conservative

Den första Wermlands-Tidningen

Den Nya Skånska Correspondenten

Ekonomiskt Skillings-Magazin

Eskilstuna Allehanda

Fjäll-Örnen

Folk-Skolan

Frey

Friseglaren

Gefle

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gengångaren

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands Läns Tidning

Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning

Götha

Götheborgs Börsunderrättelser

Götheborgs Dagblad

Götheborgs Handels och Sjöfartstidning

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs-Bladet

Hallands Läns Tidning

Helsi

Hernösands-Posten

Hjo Nya Tidning

Hudikswalls Weckoblad

Hvad nytt?

Illustreradt Magasin

Illustreradt Söndags-Magasin

Jemtlands nya Tidning

Jemtlands Tidning

Juridiskt Arkif

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpingsbladet

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kalmar Stifts-Tidningar

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kyrka och Stat

Landskrona Tidning

Lidköpings nya Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Missions-Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Lyran

Lördagsposten

Malmö Nya Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariestads Weckoblad

Musikalisk Kyrkotidning

Najaden

Nerikes Allahanda

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrbottens-Posten

Norrköpings Tidningar

Nya Carlshamns Tidning

Nya Korrespondenten

Nya Wexjö-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nykterhetswännernas Tidning

Nytt Allvar och Skämt

Portföljen

Samariten

Sjette Norrlands-Posten

Skara Stifts-Tidning

Skara Tidning

Skaraborgs Läns Tidning

Skellefteå Tidning

Skånska Posten

Skånska Telegrafen

Snäll Posten från Malmö

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäsbladet

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Sölwe

Tidning för Fahlu län och stad

Tidning för Södermanland

Tidning för Wenersborgs stad och län

Tidning för Åmåls stad och Dalsland

Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal Ekonomien

Tidskrift för Svenska Kyrkan

Tidskrift i Sjöväsendet

Umeå-Bladet

Upsala

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Wenersborgs Weckoblad

Wermländska Korrespondenten

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerviks Veckoblad

Westerås Annonce-Blad

Westmanlands Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Östgötha Correspondenten

Senast uppdaterad: 2012-06-18
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek