Svensk periodica, 1820-1829

1820

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Anekdot-Almanack

Anmärkaren

Anmärkarne

Argus. Politisk, Litterär och Commerciell Tidning

Blekinge Läns Hushålls-Tidning

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

Frihetswännen

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Halmstads Tidning [?]

Handelstidning

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Inrikes Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal de Musique

Journal för Animal Magnetism

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Kungöraren

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Musik Jurnal för Damer

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Ny Sällskaps-Läsning

Nya Extra Posten

Nyköpings Weckoblad

Sammandrag af Wexelsluten å Stockholms Beurs

Stockholms Courier

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Församlings-Tidning

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidning för utkomna Förordningar och Författningar

Tidningar för Wexiö Stift

Underrättelser om Evangelii Framgång i alla verldsdelar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1821

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Argus. Politisk, Litterär och Commerciell Tidning

Bihang eller Intelligens-Blad

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Courieren

Couriren från Stockholm

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Halmstads Tidning

Handelstidning

Hermes

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Intelligens-Blad

Jernkontorets Annaler

Journal för Animal Magnetism

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Luna

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Musik Jurnal för Damer

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nya Extra Posten

Nyköpings Weckoblad

Post- och Inrikes Tidningar

Stockholms Börs-Tidning

Stockholms Courier

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Post- och Inrikes Tidningar

Stockholms Posten

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidning för utkomna Förordningar och Författningar

Tidningar för Wexiö Stift

Underrättelser om Evangelii Framgång i alla verldsdelar

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1822

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Argus den Andre

Argus den Tredje

Argus. Politisk, Litterär och Commerciell Tidning

Bihang eller Intelligens-Blad

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Conversations-Bladet

Courieren från Stockholm

Dagligt Allehanda

Den uppmärksamme Skandinaven

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Hushålls-Tidning

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Handelstidning

Hermathene

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Jernkontorets Annaler

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Lycurgus

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nyköpings Weckoblad

Post- och Inrikes Tidningar

Repertorium för Swenska Bokhandeln

Stockholms Börs-Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholmska Courieren

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidningar för Wexiö Stift

Underrättelser om Evangelii Framgång i alla verldsdelar

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1823

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Argus den IV

Argus den Tredje

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Conversations-Bladet

Conversations-Bladet

Dagligt Allehanda

Den uppmärksamme Skandinaven

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Euterpe

Fahlu Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Hushålls-Tidning

Gottlands Läns Tidning

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Dagliga Annonce Blad

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Hermathene

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Jernkontorets Annaler

Journal för Handel, Slöjd och Konst

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Musikaliskt Allehanda

Musikaliskt Tidsfördrif

Nationalbladet

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nyköpings Weckoblad

Odalmannen

Porte-Feuille för Historiska Teckningar

Porträtt-Galleri

Post- och Inrikes Tidningar

Repertorium för Swenska Bokhandeln

Stockholms Börs-Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Provisoriska Adress-Lexikon för år 1823

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Svensk Stats-Ekonomisk Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Söndagsbladet

Theophrosyne

Tidningar för Riksdagen

Tidningar för Wexiö Stift

Tidskrift för Litteratur, Konst, Luxe och Moder

Underrättelser om Evangelii Framgång i alla verldsdelar

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Weckoskrift för Barn

Weckoskrift för Fruntimmer

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1824

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Amphion

Argus den IV

Argus den Tredje

Brage

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Conversations-Bladet

Conversations-Bladet

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Tidning

Freya

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Hushålls-Tidning

Gottlands Läns Tidning

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Dagliga Annonce Blad

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Helsingborgs-Posten

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Jernkontorets Annaler

Journal för Handel, Slöjd och Konst

Journalen

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konstwännen

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Magasin för ungdom

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Musikaliskt Tidsfördrif

Musikaliskt Weckoblad

Nationalbladet

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nyköpings Weckoblad

Odalmannen

Philipstads Bergslags Tidning

Porte-Feuille för Historiska Teckningar

Post- och Inrikes Tidningar

Stockholms Börs-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms Kyrko-Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Tidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Svensk Stats-Ekonomisk Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Söndagsbladet

Theophrosyne

Tidning för Konst, Slöjd och Hushållning

Tidskrift för Litteratur, Konst, Luxe och Moder

Underrättelser om Evangelii Framgång i alla verldsdelar

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Weckoskrift för Barn

Weckoskrift för Fruntimmer

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1825

Aftonbladet [Göteborg]

Argus den IV

Argus den Tredje

Athenæum

Bibliothek för de nyaste resebeskrifningar

Brage

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Carlscrona Kyrko-Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Ecclesisastik Tidskrift

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Handbibliothek för Damer

Helsingborgs-Posten

Hernösands Stifts-Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal för Handel, Slöjd och Konst

Journal för Manufakturer och Hushållning

Journalen

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kometen

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nya Conversations-Bladet

Nyköpings Weckoblad

Orpheus

Porte-Feuille för Historiska Teckningar

Post- och Inrikes Tidningar

Skara Tidning

Stockholms Börs-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms Kyrko-Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Tidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Weckoblad

Svensk Författnings-Samling

Svensk Literatur-Tidning

Svenska Bibel-Sällskapets Månadsblad

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Telegrafen

Theophrosyne

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wisby Argus

Wisby Lördagsblad

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1826

Aftonbladet [Göteborg]

Argus den IV

Argus den Tredje

Athenæum

Bibliothek för de nyaste resebeskrifningar

Borås Weckoblad

Brage

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Ecclesisastik Tidskrift

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Helsingborgs-Posten

Hernösands Stifts-Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal för Handel, Slöjd och Konst

Journal för Manufakturer och Hushållning

Journalen

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kometen

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Laterna Magica

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nya Conversations-Bladet

Nya Helsingborgs-Posten

Nyköpings Weckoblad

Orpheus

Porte-Feuille för Historiska Teckningar

Post- och Inrikes Tidningar

Skara Tidning

Stockholms Börs-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms Kyrko-Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Tidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Weckoblad

Svensk Författnings-Samling

Svenska Bibel-Sällskapets Månadsblad

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands-Posten

Uddewalla Weckoblad

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wisby Argus [?]

Wisby Lördagsblad

Visby Stifts-Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1827

Aftonbladet [Göteborg]

Allehanda

Argus den IV

Argus den Tredje

Athenæum

Bibliothek för de nyaste resebeskrifningar

Borås Weckoblad

Brage

Calmar Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Ecclesisastik Tidskrift

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Ett år i Sverige

Fahlu Tidning

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Hushålls-Tidning

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Hernösands Stifts-Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal för Handel, Slöjd och Konst

Journalen

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kometen

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning uti musikaliska ämnen

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Magasin för Veterinär Vetenskapen och Landthushållningen

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Medborgerlig Militär Tidning

Musikaliskt Tidsfördrif

Musikaliskt Weckoblad

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nya Argus

Nya Conversations-Bladet

Nya Helsingborgs-Posten

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyköpings Weckoblad

Porte-Feuille för Historiska Teckningar

Post- och Inrikes Tidningar

Samling af nyare Rön och Upptäckter

Skara Tidning

Skämt och Allvar på vers och prosa

Stockholms Afton-Blad

Stockholms Börs-Tidning

Stockholms Dagblad

Stockholms Kyrko-Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Mercurius

Stockholms Posten

Stockholms Tidning

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Weckoblad

Svensk Författnings-Samling

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidskrift för Ungdoms wettenskapliga Bildning

Uddewalla Weckoblad

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Tidningar

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wisby Argus

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1828

Aftonbladet [Göteborg]

Allehanda

Argus den IV

Arkif för Hushållningen och Näringarna

Bibliothek för de nyaste resebeskrifningar

Borås Weckoblad

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Calmar-Bladet

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Ecclesisastik Tidskrift

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eremiten

Eremiten under 1828 års riksdag

Ett år i Sverige

Fahlu Tidning

Fäderneslandets Riksdagsblad

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Hushålls-Tidning

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Dagblad

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Heimdall

Helsowännen

Hernösands Stifts-Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal för Handel, Slöjd och Konst

Journalen

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning uti musikaliska ämnen

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Magasin för Veterinär Vetenskapen och Landthushållningen

Malmö Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Medborgerlig Militär Tidning

Musikaliskt Tidsfördrif

Musikaliskt Weckoblad

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nya Argus

Nya Conversations-Bladet

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyköpings Weckoblad

Post- och Inrikes Tidningar

Riksdags-Tidning

Skandinaviskt Conversations-Blad

Skara Tidning

Skämt och Allvar på vers och prosa

Stockholms Afton-Blad

Stockholms Dagblad

Stockholms Kyrko-Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Mercurius

Stockholms Posten

Stockholms Tidning

Stockholmske Merkurius

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Strengnäs Weckoblad

Svensk Författnings-Samling

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Theologisk Quartalskrift

Tidning för Damer

Uddewalla Weckoblad

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Tidningar

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wisby Argus

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1829

Aftonbladet [Göteborg]

Argus den IV

Arkif för Hushållningen och Näringarna

Bibliothek för de nyaste resebeskrifningar

Borås Weckoblad

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Calmar-Bladet

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Den objudne Gästen

Ecclesisastik Tidskrift

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Eremiten

Ett år i Sverige

Fäderneslandets Riksdagsblad

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Dagblad

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Hallands Läns Tidning

Heimdall

Helsowännen

Hernösands Stifts-Tidningar

Jernkontorets Annaler

Jorden i physiskt, historiskt och politiskt hänseende betraktad eller utförligt geografiskt lexiko

Journal för Handel, Slöjd och Konst

Journalen

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Hallands län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning uti musikaliska ämnen

Magasin för Konst, Nyheter och Moder

Magasin för Veterinär Vetenskapen och Landthushållningen

Malmö Allehanda

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Medborgaren

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nya Argus

Nyare Helsingborgs-Posten

Nyköpings Weckoblad

Patriotiske Forskaren

Post- och Inrikes Tidningar

Riksdagsmannen

Riksdags-Tidning

Samlaren

Skandinaviens Conversations-Blad

Skandinaviskt Conversations-Blad

Skara Tidning

Stockholms Adress-Tidning

Stockholms Dagblad

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Tidning

Stockholmske Merkurius

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Bibliographi

Svensk Författnings-Samling

Svenska Tryckfriheten

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands och Nerikes Annons-Blad

Theologisk Quartalskrift

Tidning för Stora Kopparbergs län och Sala stad

Uddewalla Weckoblad

Ulricehamns Weckoblad [?]

Upsala Länskungörelser

Upsala Stads- och Läns Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidning

Westerbottens Läns Allmänna Kungörelser

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Annonce-Blad

Wexiö Stifts Tidningar

Wexiö-Bladet

Wisby Argus

Visby Stifts-Tidningar

Wisby Weckoblad

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Senast uppdaterad: 2012-06-18
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek