Svensk periodica, 1776-1799

1776

Adressen

Allmänna Biblioteket

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Historiske och Politiske Mercurius

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Samlaren

Stifts-Tidningar

Stockholms Lärda Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Suomenkieliset Tieto-Sanomat [Ej hos Lundstedt]

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar utgifne i Upsala

Wenersborgs Wecko-Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

1777

Allmänna Biblioteket

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Magazin för Swenska Ungdomen

Naturens och Konstens Skåde-Plats

Norrköpings Weko-Tidningar

Samlaren

Stockholms Lärda Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Swenska Rese-Beskrifwaren

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar utgifne i Upsala

Wenersborgs Wecko-Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Witterhets Journal

Örebro Stads Wecko-Tidning

1778

Allmänna Biblioteket

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Fransyska Rese-Beskrifvaren

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

Jönköpings Allehanda

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Naturens och Konstens Skåde-Plats

Norrköpings Weko-Tidningar

Samlaren

Stockholms Lärda Tidningar

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Swenska Rese-Beskrifwaren

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar För Riksdagen i Stockholm,

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar utgifne i Upsala,

Wenersborgs Wecko-Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Vitterhets- och Gransknings-Journal

1779

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Svenske Spectator

Dykaren

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Nyköpings Wecko-Blad

Sanning och Nöje

Stockholms Lärda Tidningar

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Stockholms-Courieren

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar För Riksdagen i Stockholm [?]

Tidningar utgifne i Upsala

Wenersborgs Wecko-Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

1780

Almäna Rese-Beskrifwaren

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Svenske Spectator

Den Upmärksamme

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda,

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Mina Tidsfördrif

Människjan

Norrköpings Weko-Tidningar

Nyköpings Wecko-Blad

Sanning och Nöje

Stockholms Lärda Tidningar

Stockholms Magazin

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Ärke-Stifts Tidning

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1781

Almäna Rese-Beskrifwaren

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagbladet: Wälsignade Tryck-Friheten

Dagligt Allehanda

Den Upmärksamme [?]

Fruntimmers Port-Feuillen

Gazette Française de Stockholm

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Göthiske Hushållaren

Hushållnings-Journal

Hwad Behagas?

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Mina Tidsfördrif

Momi Löjen

Norrköpings Weko-Tidningar

Nyköpings Wecko-Blad

Samling af Rön och Uptäckter

Sedolärande Betraktelser för Hwarje Dag i Året

Stockholms Nya Små-saker

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upfostrings-Sälskapets Tidningar

Weckoskrift för Läkare och Naturforskare

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1782

Allmänna Tidningar

Almäna Rese-Beskrifwaren [?]

Anmärkningar i Swenska Historien

Betraktelser öfwer Naturen

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dag-Bladet Musernas Försök

Dagbladet: Wälsignade Tryck-Friheten

Dagligt Allehanda

Den Philosophiske Storprataren

Den Swenska Aspasie

Förryckta Tidningar Eller Mångahanda för i Natt

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Göthiske Hushållaren

Hollands Styrka och Swaga

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Ingen Ting

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

Löjeliga Tidningar eller Allehanda för i Natt

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgerliga Nöjen

Mörksens Tidningar Eller Allehanda för i Natt

Norrköpings Weko-Tidningar

Om Konsten att rätt behaga

Stockholms Nya Små-saker

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Upfostrings-Sälskapets Tidningar

Weckoskrift för Läkare och Naturforskare

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1783

Angenäma Sjelfswåld

Anmärkningar i Swenska Historien

Betraktelser öfwer Naturen

Bibliothéque Suédoise

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Charlotta eller Fröken von Weisensees Lefnads-Händelser

Christeliga Upmuntringar

Dag-Bladet Musernas Försök

Dagbladet: Wälsignade Tryck-Friheten

Dagligt Allehanda

Den Philosophiske Storprataren

Farmors Nattmössa Eller Allehanda för i Natt

Gefle Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Granskaren

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Löjeliga Tidningar

Nyköpings Allmänna Tidningar

Nytt och Gammalt

Roliga Historier, Qwicka Infällen, Moraler

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidsfördrif

Tryck-Friheten den Wälsignade

Tryckfrihetens Camera Obscura

Upfostrings-Sälskapets Tidningar

Weckoskrift för Läkare och Naturforskare

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1784

Aftonbladet

Anmärkningar i Swenska Historien

Bibliothéque[!] Suédoise

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Charlotta eller Fröken von Weisensees Lefnads-Händelser

Christeliga Upmuntringar

Dagligt Allehanda

Den Nyaste Granskaren

Den Nye Granskaren

Gefle Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Historiska Biblioteket

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

J.N. Söndags-Bladet

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Mörksens sidsta Tidning Eller Allehanda i Kålsvarta Mörkret

Norrköpings Weko-Tidningar

Nyköpings Wecko-Tidningar

Nytt och Gammalt

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Parnassen

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tryck-Friheten den Wälsignade

Upfostrings-Sälskapets Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Weckoskrift för Läkare och Naturforskare

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Weckoblad

1785

Anmärkningar i Swenska Historien

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Swenske Lycurgus

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Historiska Biblioteket

Hushållnings-Journal

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar ifrån Upsala

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Nyköpings Wecko-Tidningar

Nytt och Gammalt

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenske Parnassen

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Upfostrings-Sälskapets Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Weckoblad för Swenska Ungdomen

Weckoskrift för Läkare och Naturforskare

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1786

Anmärkningar i Swenska Historien

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Swenske Lycurgus

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Landt-Bibliotek

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar ifrån Upsala

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenske Parnassen

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar för Riksdagen i Stockholm

Upfostrings-Sällskapets Weckoblad för Swenska Ungdomen

Upfostrings-Sälskapets Historiska Bibliothek

Upfostrings-Sälskapets Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Weckoskrift för Läkare och Naturforskare

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1787

Bergs-Journal

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Politiske Mercurius

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Hushållnings-Journal

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Landt-Bibliotek

Linköpings Stifts Tidningar

Läkaren och Naturforskaren

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svea Rikes Annaler

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upfostrings-Sällskapets Weckoblad för Swenska Ungdomen

Upfostrings-Sälskapets Almänna Tidningar

Upfostrings-Sälskapets Historiska Bibliothek

Weckoblad för Gefleborgs Län

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1788

Almänna Tidningar; Innehållande tillika Svea-Rikes Annaler

Bergs-Journal

Calmare Wecko-Tidning

Calmare Wecko-Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Politiske Mercurius

Den Politiske Mercurius

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Historiskt Lexicon

Hushållnings-Journal

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Läkaren och Naturforskaren

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Norrköpings Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svea Rikes Annaler

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Weckoblad för Gefleborgs Län

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1789

Almänna Tidningar

Calmare Wecko-Tidning

Calmare Wecko-Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Politiske Mercurius

Den Politiske Mercurius

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Historiskt Lexicon

Hushållnings-Journal

Innehållande tillika Svea-Rikes Annaler

Inrikes Tidningar

Journalisten

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svea Rikes Annaler

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Nya Tidningar

1790

Almänna Tidningar

Calmare Stifts-Tidningar

Calmare Wecko-Tidning

Calmare Wecko-Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Historiska Bokhandelns Almänna Tidningar

Inrikes Tidningar

Journalisten

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Rese-Beskrifwaren

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Archivum

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1791

Calmar Stifts-Tidningar

Calmare Wecko-Tidning

Calmare Wecko-Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

Fragmenter i Särskilte Ämnen

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Historiska Bokhandelns Almänna Tidningar

Inrikes Tidningar

Journalisten

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Läkaren och Naturforskaren

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Politiska Journalen

Rese-Beskrifwaren

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Archivum

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

1792

Almänna Archivum

Calmar Stifts-Tidningar

Calmare Wecko-Tidning

Calmare Wecko-Tidning

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Dabladet Välsignade Tryckfriheten och Tryckfriheten den Välsignade

Dagbladet Välsignade Tryckfriheten och Tryckfriheten den Välsignade

Dagligt Allehanda

Extra-Posten

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Historiskt och Politiskt Nytt

I.J.N. Samlingar til Befordran af Lius och Lif i Christendomen

Inrikes Tidningar

Journalisten

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Musikaliskt Tidsfördrif

Människjo-Wännen

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Patrioten

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Archivum

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar från Bokhandlingen i Lund

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Werlds-Borgaren

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

1793

Blad för Fruntimer

Calmar Stifts-Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Dabladet Välsignade Tryckfriheten och Tryckfriheten den Välsignade

Dagbladet Välsignade Tryckfriheten och Tryckfriheten den Välsignade

Dagligt Allehanda

Democritus

Extra-Posten

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgska Nyheter

Historiska och Statistiska Tidningar

Inrikes Tidningar

Journalisten

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Linköpings Wecko-Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Musikaliskt Tidsfördrif

Människjo-Wännen

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Nytta och Nöje

Patrioten

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Archivum

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar från Bokhandlingen i Lund

Upsala Academie- och Stads-Tidning

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

Örebro Marknads Tidningar

Örebro Weckoblad

1794

Calmar Stifts-Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Tidningar

Dagblad, utgifne i Carlstad under Pärmäss-Marknaden

Dagligt Allehanda

Extra-Posten

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Historiska och Statistiska Tidningar

Inrikes Tidningar

Journalisten

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Linköpings Wecko-Tidningar

Läkaren och Naturforskaren

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Patrioten

Skara Journal

Skara Stifts-Tidningar

Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Ärkestifts Tidningar

Weckoblad för Gefleborgs Län

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

Örebro Weckoblad

1795

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar

Dagligt Allehanda

Extra-Posten

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Historiska och Statistiska Tidningar

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Magasin

Linköpings Stifts Tidningar

Litteratur-Tidning för år 1795

Läsning för Landtmän af et Sällskap

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Skara Journal

Skara Stifts-Tidningar

Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Adressen

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Söndagsbladet

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Westerås-Posten

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

Örebro Weckoblad

1796

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Historieskrifvaren

Inrikes Tidningar

Journal för den Allmänna Uplysningen och Sederne

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Allehanda

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Litteratur-Tidning för år 1795

Läsning för Landtmän af et Sällskap

Läsning för Menige Mann

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

[Ny] Samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushållningen med mera

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushållningen med mera

Skara Stifts-Tidningar

Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Adressen

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Trenck för Dagen

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

Örebro Weckoblad

1797

Antekningar

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Historieskrifvaren

Inrikes Tidningar

Journal för den Allmänna Uplysningen och Sederne

Journal för Prester

Journal för svensk Litteraturer

Jönköpings Allahanda

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Krigs-Tidningar

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Litteratur-Tidning för år 1795

Läkaren och Naturforskaren

Läsning för Menige Mann

Läsning i blandade ämnen

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Skara Stifts-Tidningar

Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Svenska Adressen

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Telegrafen

Tidningar utgifne för Wexiö Stift

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

Örebro Weckoblad

1798

Antekningar

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar

Carolina

Colportören

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Inrikes Tidningar

Journal för den Allmänna Uplysningen och Sederne

Journal för Prester

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Allahanda

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läsning för Menige Mann

Läsning i blandade ämnen

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Skara Månadsskrift

Skara Stifts-Tidningar

Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svea-Rikes Annaler

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Telegrafen

Tidningar från och för Upsala

Tidningar utgifne för Wexiö Stift

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

Örebro Weckoblad

1799

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gusums Bladet

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Allahanda

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läsning i blandade ämnen

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svea-Rikes Annaler

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar från och för Upsala

Tidningar utgifne för Wexiö Stift

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

[Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser]

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidningar

Örebro Weckoblad

Senast uppdaterad: 2012-06-18
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek