Svensk periodica, 1700-1775

1700

Ordinarie Stockholmiske Posttijdender
Relationes Curiosæ

1701

Ordinarie Stockholmiske Posttijdender
Relationes Curiosæ

1702

 Ordinarie Stockholmiske Posttijdender

1703

Ordinarie Stockholmiske Posttijender

1704

Ordinarie Stockholmiske Posttijender

1705

Ordinarie Stockholmiske Posttijender

1706

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1707

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1708

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1709

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1710

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1711

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1712

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1713

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1714

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1715

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1716

Dædalus Hyperboreus

Ordinarie Stockholmiske Posttidender

1717

Dædalus Hyperboreus

Lundska Lögerdagz [Onsdagz] Courant

Lundska Onsdagz [Lögerdagz] Post-Tijender

Lundska Posttijender

Stockholmiske Kundgiörelser

1718

 Lundska Onsdagz [Lögerdagz] Post-Tijender

Lundska Posttijender

Nödiga Förnufftz Öfningar

Stockholmiske Kundgiörelser

1719

Nödiga Förnufftz Öfningar

1720

 Acta Literaria Sueciæ
Nödiga Förnufftz Öfningar
Stockholmiske Post-Tidender

1721

 Acta Literaria Sueciæ
Nödiga Förnufftz Öfningar
Stockholmiske Post-Tidender

1722

Acta Literaria Sueciæ
Nödiga Förnufftz Öfningar
Stockholmske Post-Tidningar

1723

Acta Literaria Sueciæ
Stockholmiske Relationes Curiosæ
Stockholmske Post-Tidningar

1724

Acta Literaria Sueciæ
Stockholmske Post-Tidningar

1725

Acta Literaria Sueciæ
Mennisklig Försichtighet
Stockholmske Post-Tidningar

1726

Acta Literaria Sueciæ
Lord Verulams Vprichtiga Utlåtelser
Mennisklig Försichtighet
Stockholmske Post-Tidningar

1727

Acta Literaria Sueciæ
Patrioten
Stockholmske Post-Tidningar

1728

Acta Literaria Sueciæ
Stockholmske Post-Tidningar

1729

Acta Literaria Sueciæ
Stockholmske Post-Tidningar

1730

Gelehrte Neu- und Merckwürdigkeiten
Sedolärande Mercurius
Stockholmske Post-Tidningar

1731

I.N.J. Oskyldig Mål-Ro
Otroliga Nya Tidender
Sedolärande Mercurius
Stockholmske Handels-Mercurius
Stockholmske Post-Tidningar

1732

Förnuftigt och Nöjsamt Samtal
Stockholmske Handels-Mercurius
Stockholmske Post-Tidningar
Then Swänska Argus

1733

Curieuse Underrättelser 1733
Stockholmske Handels-Mercurius
Stockholmske Post-Tidningar
Then Swänska Argus

1734

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Den Engelske Spectator
Den Philophiske Mercurius
Hushålds-Råd
Stockholmske Handels-Mercurius
Stockholmske Post-Tidningar
Then Swänska Argus

1735

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Den Engelske Spectator
Den Swenske Patrioten
Hushålds-Råd
Skuggan Af den döda Argus
Stockholms Post-Tidningar
Stockholmske Handels-Mercurius

1736

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Stockholms Post-Tidningar
Stockholmske Handels-Mercurius

1737

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Stockholms Post-Tidningar
Stockholmske Handels-Mercurius

1738

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Mercure Historique et Politique
Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga
Stockholms Post-Tidningar
Tanckar öfwer Den Swenska Oekonomien
Thet Swenska Nitet

1739

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Mercure Historique et Politique
Stockholms Post-Tidningar
Then Swenska Sanningen

1740

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant

1741

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant

1742

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Stockholm. Gazette
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Tidningar Om The Lärdas Arbeten För Åhr 1742

1743

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant, Stockholm. Gazette

1744

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Stockholm. Gazette
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Stockholmske Tidningar Om Politie- och Commercie-Saker

1745

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Lärda Tidningar
Stockholm. Gazette
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Stockholms Weckoblad

1746

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Lärda Tidningar
Stockholm. Gazette
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Stockholms Weckoblad

1747

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Lärda Tidningar
Menniskowännen
Stockholm. GazetteStockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Stockholms Weckoblad

1748

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Lärda Tidningar
Stockholm. Gazette
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Stockholms Weckoblad

1749

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Götheborgs Weko-Lista
[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Lärda Tidningar
Nödig Undersökning
Stockholm. Gazette
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Stockholms Weckoblad

1750

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Götheborgs Weko-Lista
[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
Lärda Tidningar
Stockholm. Gazette
Stockholms Post-Tidningar
Stockholms Stads Pris-Courant
Stockholms Weckoblad
Then Swenska Orus

1751

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne
Den Wälmenande Patrioten
Götheborgs Weko-Lista

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar

Lärda Tidningar

Stockholm. Gazette

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

1752

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Götheborgs Weko-Lista

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar

Lärda Tidningar

Stockholm. Gazette

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

Then Swenske Patricius

1753

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Beskrifning öfver Konstnärer och Handtwärkare

En Banqueroute-Spelares Berättelse

Götheborgs Weko-Lista

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar

Lärda Tidningar

Nytt Förråd af Äldre och Nyare Handlingar

Stockholm. Gazette

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

1754

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Bref om Blandade Ämnen

Carlscronas Wekoblad

Götheborgs Weko-Lista

Historisk Weckoskrift Öfwer Mynt och Medailler

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar

Lärda Tidningar

Nytt Förråd af Äldre och Nyare Handlingar

Stockholm. Gazette

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

1755

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Carlscronas Wekoblad[?]

Den Swänska Mercurius

En Ärlig Swensk

Götheborgs Weko-Lista

Historisk Weckoskrift Öfwer Mynt och Medailler

Hushåls Bibliothec

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar

Lärda Tidningar

Riksdags-Tidningar

Stockholm. Gazette

Stockholms Historiska Bibliotek

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

Äldre Och Nyare Skånska Handlingar

1756

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Carlscronas Wekoblad[?]

Den Swänska Mercurius

Det Swenska Biblioteket

En Ärlig Swensk

Götheborgs Weko-Lista

Hushåls Bibliothec

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Riksdags-Tidningar

Stockholm. Gazette

Stockholms Historiska Bibliotek

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

Swenska Herden

1757

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Carlscronas Wekoblad[?]

Den Swänska Mercurius

Det Swenska Biblioteket

Götheborgs Weko-Lista

Hushåls Bibliothec

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Stockholm. Gazette

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

1758

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Bref om Åtskilliga Ämnen

Carlscronas Wekoblad[?]

Den Swänska Mercurius

Det Swenska Biblioteket

Hushålls- och Konst-Cabinet

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Stockholm. Gazette

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

Öfversättaren

1759

Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne

Carlscronas Tidningar[?]

Den Swänska Mercurius

Det Swenska Biblioteket

Göteborgska Magasinet

Hwad Nytt i Staden?

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Kärnan af Swea Rikes Historia

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

1760

 Carlscronas Tidningar

Den Swänska Mercurius

Det Swenska Biblioteket

Götheborgska Magasinet och Hwad Nytt i Staden?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Kärnan af Swea Rikes Historia

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Riksdags-Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

1761

Carlscronas Tidningar

Den Förklädde Argus

Den Nya Swenska Mercurius

Den Swänska Mercurius

Det Swenska Biblioteket

En Fri svensk

Götheborgska Magasinet och Hwad Nytt i Staden

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Svenska Biblioteket

Philopatri Bref

Riksdags-Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

1762


Carlscronas Tidningar

Den Nya Swenska Mercurius

Det Swenska Biblioteket

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Magasinet och Hwad Nytt i Staden

Historiska Förrådet

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Svenska Biblioteket

Philopatri Bref

Riksdags-Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

1763


Achates och Sostratus

Bihang hörande til Fjerde Årgången af Götheborgska Magasinet

Carlscronas Tidningar

Det Nya Weckobladet

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Svenska Biblioteket

Philopatri Bref

Riksdags-Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

Swenska Mercurius

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

1764


Achates

Carlscronas Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Den Nya Swenska Mercurius

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Wecko-bladet

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Svenska Biblioteket

Nyköpings Wekoblad

Philopatri Bref

Sostratus

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

1765


Carlscronas Wekoblad

Den Historiske och Politiske Mercurius

Den Nya Swenska Mercurius

Erhindringar wid de under Riksdagen utkomne skrifter

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Nyheter

Götheborgska Wecko-bladet

Handels Tidning från Gefle

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Svenska Biblioteket

Nyköpings Wekoblad

Oeconomiska Tidningar

Philopatri Bref

Riksdags-Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Thor Frimans underliga lefnad

1766


Carlscronas Wekoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Magazinet

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Inrikes Tidningar

Kongl. Bibliotekets Dagbok

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar, Stockholms Weckoblad

Människan

Norrköpings Weko-Tidningar

Prädiko-Bibliotek

Riksdags-Tidningar

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Swenska Archivum

Svenska Magazinet

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Wecko-Blad til Barns Nytta och Nöje

1767


Carlscronas Wekoblad

Den Förnuftige Fritänkaren

Den Nya Swenska Argus

Den Owälduge Granskaren

Den Swenska Argus

Den Swenska Fatburen

Discourser på Klubben

Förberedelse till en Swensk Grammatica

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Magazinet

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Historiska Märkwärdigheter

Inrikes Tidningar

Kongl. Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Lärda Tidningar

Misch Masch

Nytt och Gammalt

Praxidice

Stats- och Hushålls-Journal

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Stads Pris-Courant

Stockholms Weckoblad

Swenska Archivum

Swenska Magazinet

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Weckoblad N:o 1. Swenska Lärdoms, Etats och Konst Theatren

Weckoblad om Swenska Språket och Ordboken

Wecko-Skriften kallad Artiga och Nöjsamma Tidsfördrif

1768


Biographia Sveo-Gothica

Carlscronas Wekoblad

Den Enfaldige Natur-Forskaren

Den Fromsinte Friwiljaren

Den Nya Swenska Argus[?]

Den Swenska Fatburen

Discourser på Klubben

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Magazinet

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Hatten

Historiska Märkwärdigheter

Inrikes Tidningar

Kongl. Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

Medborgaren

Nationelt Sundt Förnuft

Norrköpings Weko-Tidningar

Nytt och Gammalt

Philolalus Parrhesiastes

Philolalus Parrhesiastes Secundus

Posten

Preste-Tidningar

Stats-Journalen

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Swenska Archivum

Svenske Anecdoter

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Themis på Fula Sidan

Tidningar om Lärda Saker

Uplysningar i Swenska Historien

Wecko-Cateches eller Söndags-Lust och Hwardagsro

1769


Anti-Parrhesiastes

Bokhandels Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Dagligt Allehanda

Den Enfaldige Natur-Forskaren

Den Politiske Aristarchus

Den Swenska Fatburen

Den Swenska Socrat

Echo och Åter-Skall

Extra-Post

Folkets Röst

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Hatten

Hvad Nytt i Kyrkan

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Myssan

Nationelt Sundt Förnuft

Norrkjöpings Magazin

Norrköpings Weko-Tidningar

Nytt och Gammalt

Posten

Riksdags-Krönika [a]

Riksdags-Krönika[b]

Riksdagsmanna Frågor

Riksdags-Tidningar

Sanning och Natur

Stats-Journalen

Stockholms Post-Tidningar

Swenska Archivum

Swenska Magazinet

Svenske Anecdoter

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Themis på Fula Sidan

Tidningar om Lärda Saker

Uplysning för Swenska Folket

Uplysningar i Swenska Historien

Variétés Littéraires et Politiques

Wecko-Cateches eller Söndags-Lust och Hwardagsro

Wästerås Stifts-Tidningar

1770


Almänna Magazinet

Almänna Tidningar

Bref till Riksens Råd

Carlscronas Wekoblad

Dageligt Nytt och Nyttigt

Dagligt Allehanda

Den Enfaldige Natur-Forskaren

Den Politiske Aristarchus

Den Swenska Fatburen

Den Swenska Oeconomie Fiscalen

Folkets Röst

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Handlingar i Swenska Historien

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Moraliskt Lust-Spel Af Jungfrurnas Hjerna

Märkvärdigt Utlänsk Nytt

Norrköpings Weko-Tidningar

Nytt och Gammalt

Riksdags-Krönika [a]

Riksdags-Krönika[b]

Riksdags-Tidningar

Sanning och Natur[?]

Stockholms Oordentligheter

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Swenska Archivum

Swenska Kyrko-Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Uplysningar i Swenska Historien

Wecko-Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1771

Almänna Magazinet

Almänna Tidningar

Argi Tidningar

Brefwäxling Emellan Twänne Fruntimmer

Carlscronas Wekoblad

Dagligt Allehanda

Den Enfaldige Natur-Forskaren

Den Swenska Fatburen[?]

Den Swenska Oeconomie Fiscalen

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Medborgaren

Medborgerlige Ämnen

Moraliskt Lust-Spel Af Jungfrurnas Hjerna

Norrköpings Weko-Tidningar

Politiske Reflexioner

Postillionen, Landt-Bibliotek

Riksdags-Tidningar

Riksdags-Tidningar

Riks-Fiscalen

Stockholms Oordentligheter

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Swea-Rikes Krönika, Åskådaren

Swenska Archivum

Swenska Folkets Wän

Swenska Kyrko-Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Uplysningar i Swenska Historien[?]

Wästerås Stifts-Tidningar

1772


Almänna Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Dagligt Allehanda

Den Enfaldige Natur-Forskaren

Den Swenska Oeconomie Fiscalen

Den Swenska Upsynings-Mannen

Det Nyttiga Blandadt med Det Nöjsamma

Folkets Wän

Fortsättning af Adelaides Brefwäxling

Fruntimmers-Nöjen

Fruntimmers-Tidningar

Förnuft och Sanning

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Harlequins-Tröjan

Hjelpreda Uti Swea Rikes Allmänna Hushåldning

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

Karbasen

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Landt-Bibliotek

Landt-Nöjet, Brefwäxling emellan Adelaide och någre Wittre Snillen

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Mercure de Svede

Norrköpings Weko-Tidningar

Nyköpings Wecko-Blad

Närings och Hushålds Tidningar

Omväxlande Nöjen

Postillionen

Riksdags-Tidningar

Riks-Fiscalen [?]

Stockholms Dag-Bok

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Sqwallerbytta

Stockholms Weckoblad

Swenska Archivum

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Torn-Wäktaren

Upsala Wecko-Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

1773

Academiska och Stifts Tidningar utgifne i Lund

Carlscronas Wekoblad

Dagligt Allehanda

De Nymodiga Fruntimren

Den Historiske och Politiske Mercurius

Det Enfaldiga Fruntimret

Fruntimmers-Tidningar

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgska Nyheter

Götheborgske Spionen

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lärda Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Almänna Tidningar

Nyare Almänna Tidningar

Nyköpings Wecko-Skrift

Samlaren

Sanning och Rättvisa

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar utgifne i Upsala

Wittert Allehanda

Wästerås Stifts-Tidningar

1774


Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Historiske och Politiske Mercurius

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Lärda Tidningar

Nyköpings Wecko-Blad

Samlaren, Samlaren

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

Swenska Masquen

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar utgifne i Upsala

Upsala Stads Weko-Tidning

Wecko-Blad til Barns Nytta och Nöje

Wästerås Stifts-Tidningar

1775


Adressen

Anmärkande Sanningar

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Wecko-Tidningar

Dagligt Allehanda

Den Historiske och Politiske Mercurius

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgska Nyheter

Hwad Nytt? Hwad Nytt?

Inrikes Tidningar

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Weckoblad

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Weko-Tidningar

Nya Lärda Tidningar

Samlaren

Stockholms Dageligt Godt

Stockholms Post-Tidningar

Stockholms Weckoblad

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar utgifne i Upsala

Wenersborgs Wecko-Tidning

Senast uppdaterad: 2012-06-18
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek