Tidskriftskategorier

och deras beskrivningsnivåer

 • Annonsblad (av typen reklamblad), tas inte med i bibliografin
 • Annonstidningar, nivå 1
 • Barntidningar, nivå 2-3
  lokala barntidningar, nivå 1
 • Basartidskrifter (engångstidskrifter, exempelvis till en julbasar), tas inte med
 • Befälsutbildningars tidskrifter, till synes lokala, men med studenter från olika delar av Sverige – stor spridning, nivå 1
 • Beredskapstidskrifter
  med allmänt innehåll, nivå 1
  skämt- och festtidskrifter för dem som var inkallade på viss ort under och efter andra världskriget, tas inte med
 • Bibliografier i tidskriftsform, nivå 2
 • Branschtidningar, nivå 2
 • Damtidningar, nivå 2-3
 • Demonstrationsblad, tas inte med
 • Etniska minoriteter, tidskrifter för (se Tidskrifter för etniska minoriteter)
 • Fackpress (se Branschtidningar, Specialtidningar och Organisationspress)
 • Fackförbundspress
  centralorganisationer, nivå 2-3
  delförbund, yrkesförbund, regionförbund, nivå 2
  lokalavdelningar, tas inte med
 • Familjetidningar, nivå 2-3
 • Fanziner, nivå 2-3 (lokala nivå 1)
  som inte levererats som pliktexemplar, tas inte med
 • Finlandssvenska tidskrifter, tas inte med
 • Frikyrkliga tidskrifter, nivå 2
  från lokala församlingar, tas inte med
 • Förenings- och klubbtidskrifter, nivå 1-2
  rikstäckande där inget annat kriterium för nivåval överväger, nivå 2
  rikstäckande som främst behandlar föreningsinterna frågor (till exempel hundrastidskrift som handlar om föreningslivet men även om hundrasen), nivå 1
  lokala föreningars tidskrifter eller tidskrifter som endast behandlar föreningsinterna frågor, tas inte med
 • Företagstidskrifter (se Kundtidningar och Personaltidningar)
 • Församlingsblad, tas inte med
 • Gatutidningar, nivå 2
 • Hembygdstidskrifter
  lokala hembygdstidskrifter, nivå 1
  större föreningar, t.ex. för landskap, nivå 2
 • Herrtidningar, nivå 2-3
 • Hushållningssällskapstidskrifter, nivå 2
 • Högskoletidskrifter(utgivna av universitet och högskolor) (se Organisationspress)
 • Internationella tidskrifter
  med svensk redaktion, nivå 1-3
  tryckta i Sverige men avsedda för spridning utomlands, tas inte med
 • Invandrartidskrifter (se Tidskrifter för etniska minoriteter)
 • Jultidningar, nivå 1-3 (lokala, nivå 1)
 • Kamratföreningstidskrifter med allmänt innehåll, från kamratföreningar på regementen och studentföreningar eller från viss skola, nivå 1-2
 • Kommunala tidskrifter (tidskrifter som ges ut av kommuner), tas inte med, men turisttidskrifter tas med även när de är kommunutgivna, nivå 1)
 • Korsordstidningar, nivå 1
 • Kulturtidskrifter, nivå 2-3
 • Kundtidningar, nivå 1-2
 • Kyrkoblad (församlingstidskrifter), tas inte med
 • Kårtidningar (se Studenttidningar)
 • Löpsedlar, tas inte med
 • Listor (med tidningshuvud, exempelvis pris-, offert- eller adresslistor), tas inte med
 • Litteraturtidskrifter, nivå 3 
 • Medlemstidningar (se Organisationspress)
 • Modetidningar, nivå 2
 • Musiktidskrifter, nivå 2-3 (lokala men med viss spridning, nivå 1)
 • Mäss- och utställningstidskrifter, tas inte med
 • Nyhetsbrev, nivå 1-2 (enkla med endast sekundärmaterial eller reklam, tas inte med)
 • Nyhetsmagasin, nivå 2
 • Offentligt tryck, nivå 2
 • Organisationspress, nivå 2
  med endast lokal spridning, tas inte med
 • Partipress
  riksnivå, inklusive kvinnoförbund (och ungdomsförbund utan moderparti), nivå 3
  riksnivå, partiernas ungdomsförbund, nivå 2
  regional partipress, inklusive kvinno- och ungdomsförbund, nivå 2
  lokal nivå (distriktens lokalavdelningars tidskrifter), tas inte med
 • Personalorganisationer, tidskrifter utgivna av (se Fackförbundspress)
 • Personaltidningar, nivå 1
  med främst intern information eller osignerade artiklar, tas inte med
 • Politiska tidskrifter, nivå 2-3
 • Populärpress, nivå 2-3
  lokal och regional populärpress, nivå 1
 • Populärvetenskapliga tidskrifter, nivå 2
 • Porrtidningar, nivå 1
 • Programblad (för båtturer, teaterföreställningar, demonstrationer med mera), tas inte med
 • Religiösa tidskrifter, nivå 2
 • Resetidskrifter, nivå 2 (lokala turisttidskrifter, nivå 1)
 • Samhällsinformation, nivå 2
 • Samhällsreportage och nyheter (jämför Kulturtidskrifter), nivå 2-3
 • Serietidningar, nivå 2-3
 • Skoltidningar (endast de med större spridning, som folkhögskoletidskrifter och elevföreningstidskrifter), nivå 1-2
 • Skämttidningar, nivå 2-3
  lokala skämttidningar, nivå 1
 • Släktföreningar, tidskrifter utgivna av, nivå 1
 • Specialtidningar, nivå 2
 • Sporttidskrifter, nivå 1-2
  lokala föreningar av riksintresse (som fotbollsklubbar i Allsvenskan), nivå 1
  riksorganisationers tidskrifter, nivå 2
  specialtidningar om sport, nivå 2
 • Statliga myndigheter, tidskrifter utgivna av, nivå 2
 • Strejktidningar, nivå 1
 • Studenttidningar, nivå 1-3
  med egna artiklar i NE, nivå 3
  utgivna av kårer, studentföreningar eller journaliststudenter, nivå 1-2
  kamratföreningars tidskrifter, nivå 1-2
  utgivna av enskilda högskoleinstitutioner, tas inte med
 • Svenskamerikanska tidskrifter, tas inte med
 • Tidskrifter för etniska minoriteter, nivå 2 
 • Turisttidskrifter (tas med även när de är utgivna av kommunen), nivå 1
 • Ungdomstidningar, nivå 2-3
  fackförbundens ungdomstidningar, nivå 2
  politiska partiers ungdomsförbunds tidningar, nivå 2
  lokala ungdomstidningar, nivå 1
 • Verksamhetsberättelser, tas inte med
 • Vetenskapliga tidskrifter, nivå 3
 • Årsböcker av olika slag (som almanackor, kalendrar med mera), tas inte med
 • Övriga tidskrifter (de tidskrifter som hittills inte gått att genrebestämma), nivå 1-3
Senast uppdaterad: 2014-04-14
Innehållsansvar: Unn Hellsten, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Genrebeteckningar

Sök tidskrifter i LIBRIS
(välj Delmängd)


Sveriges nationalbibliotek