Söka dagstidningar & tidskrifter

Dagstidningar och tidskrifter är en omfattande del av KB:s samlingar. Mycket är mikrofilmat, somligt är digitaliserat och en del är inte katalogiserat. Kontakta gärna KB:s personal om du behöver hjälp.

 

Från och med 2014 kommer alla nu utkommande dagstidningar endast att finnas tillgängliga i digital form för läsning i KB:s mikrofilmsläsesal.

Regina

Regina är KB:s katalog för böcker, dagstidningar och tidskrifter. Här finns även i viss utsträckning handskrifter, kartor, bilder och musik- och vardagstryck. I Regina ansöker du om lånekort och beställer fram material från magasinet.

Gå till Reginas startsida.Libris

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek. Ibland kan det finnas skäl att söka i Libris för att sedan beställa i Regina.

Gå till Libris startsida.


Digitaliserade svenska dagstidningar

KB har publicerat digitaliserade svenska dagstidningar i mindre skala sedan lång tid tillbaka. Den första söktjänsten omfattade stormaktstidens material med bland annat Posttidningar som startade 1645. Denna tjänst är sedan länge nedlagd, men bild- och textfilerna görs tillgängliga för nedladdning på data.kb.se.

En mindre mängd material finns i tjänsten Digitaliserade svenska dagstidningar som innehåller drygt 200 000 sidor ur 24 dagstidningar från olika delar av Sverige mellan 1749 och 1926. Tjänsten är resultatet av ett avslutat EU-projekt och kommer inte att utökas med mer material.

Från och med januari 2014 digitaliseras alla svenska dagstidningar istället för att som tidigare mikrofilmas. För att kunna erbjuda visning och sökning i detta material har KB utvecklat en ny söktjänst. Läs mer om tjänsten här.

Okatalogiserade tidskrifter

Det finns tidskrifter som inte är katalogiserade. Dem kan du få hjälp att hitta om du tar kontakt med enheten för vardagstryck.

vardagstryck[at]kb.se
Telefon: 010-709 30 70

Relaterad information

Sök bland svenska dagstidningar (betaversion)

Digitaliserad dagspress

Digitaliserade svenska dagstidningar

Digitaliserad internationell dagspress

Databaser

Databaslistan

Kontakt
Dagstidningar

svedag@kb.se

010-709 30 40

Utländska tidskrifter

utlandskatidskrifter@kb.se

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek