Exempel på löpsedlar

Strindbergsfejden på löpsedlarna

Kungl. bibliotekets samling av löpsedlar till dagstidningar är nyckfull och inte särskilt komplett före 1979, då även löpsedlar började levereras regelbundet till KB. Samma år påbörjades också den kontinuerliga mikrofilmningen av svenska dagstidningar i KB:s regi. Filmningen omfattar tidningarna med editioner, bilagor och löpsedlar. Såväl mikrofilmen som originalen hanteras av KB:s tidningsenhet.

Aftonbladet 7 juni 1905
7 juni 1905

Social-Demokraten 8 juni 1905
8 juni 1905

Ibland görs emellertid fynd i samband med den pågående retrospektiva mikrofilmningen av svensk dagspress. Till exempel återfanns löpsedlar för 1909-1914 till Aftontidningen (1909-1920), alltså den tidning där August Strindberg skrev de artiklar som orsakade den s.k. Strindbergsfejden. Löpsedlarna var i mycket dåligt skick, men finns alltså sedan 1993 tillgängliga på mikrofilm. Här nedan visas några exempel på Aftontidningens löpsedlar.

Klicka på bilderna för större versioner.

Aftontidningen 1909-12-18Aftontidningen 1910-01-05

Man kan på de två nedanstående löpsedlarna notera att den artikel som inledde Strindbergsfejden, Faraon-dyrkan, finns överst på löpsedeln för den tidigare upplagan, men har flyttats nedåt på kvällsupplagans löpsedel.

Aftontidningen 1910-04-29 tidigare upplagaAftontidningen 1910-04-29 kvällsupplaga

KB har även en stor samling av löpsedlar till veckotidningar och andra tidskrifter. Dessa hanteras av den okatalogiserade samlingen.

Senast uppdaterad: 2014-01-27
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek