Mikrofilmade svenska dagstidningar


Ä

Älvsborgs nyheter (1909), Alingsås

1909 01 05--1931 02 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Älvsborgs nyheter (1982), Vänersborg

1982--1992

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Älvsborgsposten (1978)

1978--1995

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek