Mikrofilmade svenska dagstidningar


Å

Åby-Åstorpstidningen (1898)

1898 09 27--1901 12 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Åmåls tidning (1874)

filmetikett 1874: Åmåls weckoblad

1874--1885

Stockholm S, Åmål Åsb

Åmåls weckoblad (1846)

1846--1847

Stockholm S, Åmål Åsb

Åmåls weckoblad (1856)

1856--1866

Stockholm S, Åmål Åsb

Åmåls weckoblad (1866)

1866--1874

Stockholm S, Åmål Åsb

Åmålsposten (1883)

1883--1897

Göteborg Gk, Stockholm S

Ångermanlands nyheter Härnösandsposten (1951)

1951 09 15--1953 12 31

Göteborg Gk, Härnösand Häsb, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek