Mikrofilmade svenska dagstidningar


Y

Ystads allehanda (1873)

1873--2013-11-30

Digitaliserad fr.o.m. december 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Ystad Ysta

Ystads tidning (2004)

2004-04-28--2005-06-22

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Ystad Ysta

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek