Mikrofilmade svenska dagstidningar


V W

Wadstena läns tidning (1857)

1857--1933

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Vadstena tidning (1974)

1974 10 01--2008 12 31

Tidningen är mikrofilmad fr.o.m. 1979 som edition till Motala tidning (1926)

Warbergs tidning (1857)

1857--1863

Göteborg Gk, Halmstad Hasb, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Warbergs tidning  (1884)

Även: Warbergs nya tidning 1885--1887

1884-09-18--1887-01-13

Göteborg Gk, Halmstad Hasb, Stockholm S

Varbergs tidning (1953)

1953--1962

Halmstad Hasb, Stockholm S

Varbergsposten (1894)

1894-07-17--1903 -12-30

Göteborg Gk, Halmstad Hasb

Vaxholms tidning (1923)

1923--1963

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Vaxholm Vaxh

Veckobladet (1888)

1887 12 02--1890 12 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Veckonytt (1934)

1934 12 09--1940 12 12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Veckoposten (1868)

1868--1962

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Veckotidningen tiden (1884)

1884--1885

Stockholm S, Ya

Veckotidningen veni, vidi, vici (1923)

1923 08 08--09 25

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Veckotidningen VD (1987)

1987--1990

Borås Bo1, Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Verdandisten (1897)

1897 03 18--1903 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

 

Wernersborgs weckoblad (1841)

1841-1849

Göteborg Gk, Stockholm S,

Vänersborg Vane

 

Wenersborgs weckotidning (1775)

1775--1779

Stockholm S, Vänersborg Vane

 Wermlands läns tidning

 (1871)

1871 12 20--1879 11 11

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Wermlands tidning (1837)

1836--1842

Göteborg Gk, Karlstad Kd, Kld1,
Stockholm S

Wermlandsposten (1853)

1853 07 02--12 24

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Wermlandstidningen (1843)

1842--1850

Göteborg Gk, Karlstad Kd, Kld1,
Stockholm S

Wernamo tidning (1876)

1876 08 17--1884 12 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Westerbotten (1869)

1869--1912

Stockholm S, Umeå Um

Wester- och Norrbottens läns tidning (1841)

filmetikett 1841 12 11--1842 12 31: Wester- och Norrbottens läns nya tidning

1841 05 01--1842 12 31

Luleå Lu, Stockholm S,
Umeå Um, Q

Westkusten (1875)

1875 01 09--1876 02 02

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Vestmanlands läns tidning (1831)

1831 02 10--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 1831--2013

Lund
L 1831--1925, 1979--2013

Stockholm
S 1831--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1831--2013

Västerås
Vasb 1831--2013

Örebro
O 1962--1979

Vetlandaposten (1893)

Obs! 1960 11 11--1962 09 29 se: Smålandstidningen (1899) E

Lund
L 1893--1941 04 07

Stockholm
S 1893--1962

Wexjöbladet (1810)

1810-01-31--1855-09-24

Växjö Vä1

Vi i Vasastan (1979)

2000 02 21--

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Vidi (1913)

1913 10 15--1931 12 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Viikkoviesti (1971)

1995 01 12--2003-08-28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Fortsättes av: Ruotsin Sanomat (2003)

Vikingen (1882)

1882 06 10--1889 08 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Wimmerby tidning (1844)

1844 01 17--1844 07 13

Stockholm S, Vimmerby Vimm

Vimmerby tidning (1884)

1884--1885, 1901--1925, 1979--2013 07 29

Digitaliserad fr.o.m. augusti 2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1884--1885, 1901--1925, 1979--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Vimmerby
Vimm 1884--1885, 1901--1925, 1979--2013

Wimmerby weckotidning (1857)

1856--1884

Stockholm S, Vimmerby Vimm

Wimmerbykuriren (1896)

1896--1900

Stockholm S, Vimmerby Vimm

Wimmerbys tidning (1883)

1886--1895

Stockholm S, Vimmerby Vimm

Wisby tidning (1811)

1811
Stockholm S

Wisbyposten (1866)

1865 12 01--1879 01 07

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Vision (1996)

2000 10 30--2002 02 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Vår kamp (1930)

1930 03 15--1934 03 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Vårt Kungsholmen (1970)

2000 01 31--2013 06 29

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Vårt land (1885)

1885--1908

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Wäktaren (1853)

1853--1888

Stockholm S, Uppsala U

Värmlands folkblad (1906)

1906--1910

Göteborg Gk, Karlstad Kd, Kld1,
Stockholm KF:s bibl., S

Värmlands folkblad (1914)

1914 03 14--08 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värmlands folkblad (1918)

1918 05 01--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. 2013 november

Göteborg
Gk 1918--2013

Karlstad
Kd 1918--2013

Kld1 1918 05 01--1947, 1979--2013

Lund
L 1918--2013

Stockholm
S 1918--2013

Umeå
Q 1948--2013

Uppsala
U 1948--2013

Värmlands läns annonsblad (1896)

1895 06 28--1902 11 12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värmlands nyheter (1927)

1927 01 03--05 04

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värmlands veckotidning (1923)

1923 09 21--1953 03 05

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Wärmlandsberg (1887)

1886--1901

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värmlandsberg (1906)


1963 10 29--1974 03 05 = edition till FILIPSTADS TIDNING (1959)

1906 04 25--1963 10 26

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värmlandsbygden (1948)

1979--2010-05-12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värmlänningar (1932)

1932 04 30--1933 01 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värmlänningen (1952)

1952 11 01--1953 06 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Värnamo nyheter (1930)

1930 11 04--2013 11 30

Digitaliserad fr.o.m. december 2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1930--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Västerbottens folkblad (1917)

1917-09-14--2012-04-17

Forsättes av: Folkbladet (Umeå)

Göteborg
Gk 1979--2012

Lund
L 1979--2012

Skellefteå
Skfb 1917--2012

Stockholm
S 1917--2012

Umeå
Q 1917--2012
Um 1917--2012

Uppsala
U 1917--2012

Västerbottens lantmannablad (1920)

1920 01 02--10 15

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västerbottens mellanbygd (1992)

2013 01 03--

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västerbottenskuriren (1900)

190005 17--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 1900--2013

Karlstad
Kd 1968--1977

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1900--
KF:s bibl. 1900--1920

Umeå
Q 1900--2013
Um 1900--2013

Uppsala
U 1979--2013

Västerbottningen (1979)

1979--2012 12 21

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västerbygden (1949)

1979--2012-11-16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Tanumshede Tanu

Forstättes av: Tidningen Västsverige (2012)

Wästergötland (1916)

1916 10 03--1920 12 10

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västernorrlands allehanda (1874)

1874 01 02--1999 12 31

Göteborg Gk, Härnösand Häsb,
Lund L, Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västernorrlands dagblad (1902)

1902 11 01--1903 01 24

Göteborg Gk, Härnösand Häsb, Lund L,
Stockholm S, Sundsvall Medelpadsarkiv,
Umeå Q, Uppsala U

Västerort (1955)

1979--1987

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västerviks veckoblad (1834)

1834--1919

Stockholm S, Västervik Vkb

Västerviksdemokraten (1984)

1984--1985

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Oskarshamn Oska

Västervikstidningen (1919)

1919--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Stockholm S, Västervik Vkb1979--
Göteborg Gk, Lund L,Umeå Q, Uppsala U

Västgötabladet (1906)


forts: edition till FALKÖPINGS TIDNING (1857)

1979--1981

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västgötademokraten (1926)

Borås
Bo1 1926--1986

Göteborg
G 1926--1949,
1979--1986

Lund
L 1979--1986

Stockholm
S 1926--1986

Umeå
Q 1979--1986

Uppsala
U 1979--1986

Västmanlands folkblad (1918)

1918--1959

Stockholm S, Uppsala U,
Västerås Vasb

Västmanlands folkblad (1971)

Göteborg
Gk 1979--2002

Lund
L 1979--2002

Stockholm
S 1971--2002

Umeå
Q 1979--2002

Uppsala
U 1979--2002

Västerås
Vasb 1971--2002

Västmanlands nyheter (1918)

Bilagan Kvällsstunden är filmad separat 1938--1978

1917--2013 06 27

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västra Värmland (1909)

1910 01 04--1925 09 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Västsvenska kuriren (1918)

1918 10 02--1933 12 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Växjöbladet (1945)

1979--1993 10 21

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Växjö Va1

Växjöbladet kronobergaren (1995)

1995--2013 06 28

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U, Växjö Va1

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek