Mikrofilmade svenska dagstidningar


U

Uddevalla tidning (1854)

1853--1854

Göteborg Gk, Stockholm S,
Strömstad Museet, Tanumshede Tanu,
Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Udevalla weckoblad (1826)

1927 07 05--1837 12 29

Göteborg Gk, Stockholm S,
Strömstad Museet, Tanumshede Tanu,
Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv,
Vänersborg Länsmuseet

Uddevalla veckoblad (1903)

1903 05 20--08 05

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Uddevallabladet (1917)

1917--1920

Stockholm S, Uddevalla
Bohusläns föreningsarkiv

Uddevallaposten (1976)

1979--2012 12 18

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv 1979--1994

Uddevallatidningen (1902)

1902--1917

Göteborg Gk, Stockholm S,
Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Ulricehamns tidning (1869)

1869 10 12--2013 09 28

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Göteborg
Gk 1869--1900, 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1869-10-12 --1900-12-28

Ulricehamn
Ulri 1869--1900, 1979--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Ulricehamns veckoblad (1915)

1914 12 17--1915 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Umebladet (1847)

1847--1951

Stockholm S, Umeå Um, Q,
Skellefteå Museet 1847--1856

Umeå nya tidning (1897)

1896--1928

Stockholm S, Umeå Um

Umeåtidningen (1856)

filmetikett: Nyare Umeåtidningen

1856-12-06 --1857-12-19

Umeå Um

Uplandsposten (1906)

1905 12 14--1907 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Upplands nyheter (1975)

1979 01 05--2013 06 28

Digitaliserad fr.o.m. 2013 juli

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U, Up

Uppsala fria tidning (2013) 

2013 01 19--2013 03 23

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Uppsalademokraten (1980)

1980 01 10--1999 04 15

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U, Up

Upsala (1845)

Lund
L 1874--1876,
1921--1930

Stockholm
S 1845--1958

Uppsala
U 1845--1958

Upsala nya tidning (1890)

1890 12 03--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1890--2013

Karlstad
Kd 1968--1973

Linköping
Li 1965--2013

Lund
L 1890--1940,
1949--1970, 1979--2013

Stockholm
S 1890--2013

Umeå
Q 1957 09 17--2013

Uppsala
U 1890--2013
Up 1890--2013

Örebro
O 1968--1982

Upsalaposten (1857)

1857--1896

Stockholm S, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek