Mikrofilmade svenska dagstidningar


S

Sala allehanda (1880)


1879 12 10--2013 10 30

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Sala
Sala 1980--1991

Stockholm
S 1879--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Västerås
Vasb 1879--1913

Salaposten (1906)

1906--1960

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala u

Samhällsgemenskap (1965)

1979--1988

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala u

Sandvikens tidning (1911)

Göteborg
Gk 1979

Lund
L 1979

Sandviken
Sfb 1911--1979

Stockholm
S 1911--1979

Umeå
Q 1979

Uppsala
U 1979

Seffle nyheter (1903)

1902--1909

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Seffleposten (1895)

1894--1895

Göteborg Gk, Stockholm S,
Säffle Säb

Seffletidningen (1895)

1894--1919 07 08, 1920--1925

Göteborg Gk, Stockholm S,
Säffle Säb

Sigtuna nya tidning (1907)

1907 06 21--1927 12 23

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sigtuna tidning (1883)

1883 02 16--1886 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Sigtuna tidning (1888)

1888 01 06--1906 11 23

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sigtuna veckotidning (1882)

1882 05 12--1882 06 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sígtunabygden (1984)

1984 08 09--1996 12 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sigtunabygden (2004)

2004 01 14--2013 06 26

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sigtunabygden Märsta tidning (1997)

1997 01 15--2003 12 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala

Siljan (1905)

1905 01 03--1907 05 24

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sjuhäradsbygdens tidning (1930)

1930--2008-04-10

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Borås Bo1 1979--

Skara nya tidning (1855)

1855 07 28--1863 01 17

Göteborg Gk, Lund L, Skara Sk1,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skara tidning (1863)

1863--1944

Göteborg Gk, Lund L, Skara Sk1,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skaraborgaren (1926)

1926 06 04--1960 11 15

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skaraborgaren (1926) editioner

1948 09 01--09 30,
1950 07 01--1957 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skaraborgaren väst (1983)

1983 08 19--1985 12 12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skaraborgaren öst (1983)

1983 09 29--1985 12 12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skaraborgs allehanda (1998)

1998 01 02--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skaraborgs läns allehanda (1981)

1981 02 02--1997 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skaraborgs läns annonsblad (1884)

Göteborg
Gk 1884--1920, 1979--1981

Lund
L 1979--1981

Skara
Sk1 1884--1920

Stockholm
S 1884--1920, 1979--1981

Umeå
Q 1979--1981

Uppsala
U 1979--1981

Skaraborgs läns tidning (1884)

1884--2013 11 29

Digitaliserad fr.o.m. december 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Skara Sk1 1945--1982

Skaraborgsbygden (1955)

1979--2013 06 28

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala u

Skelleftebladet (1887)

Skellefteå
Skfb 1887--1891
Museet 1891

Umeå
Um 1887--1891

Skellefteå nya tidning (1860)

1860--1919

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Skellefteå Museet 1860--1879, 1882--1883

Skellefteå tidning (1849)

1849--1860

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Skellefteå Museet

Skånetidningen (1897)

1897 11 18--1898 08 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skånska aftonbladet (1880)

1880--1949

Göteborg Gk, Lund L, Malmö Mo,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skånska aftonbladet


POSTUPPLAGAN (1907)

1907 04 02--1920 07 09

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Skånska dagbladet (1888)

1888 11 15--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg
Gk 1888--2013

Karlstad
Kd 1968--1974

Linköping
Li 1960--2013

Lund
L 1888--2013

Malmö
Mo 1888--2013

Stockholm
S 1888--2013

Umeå
Q 1945--2013

Uppsala
U 1888--2013

Växjö
Lnuv 1968--1979-06-30

Örebro
O 1945--1987

Skånska socialdemokraten (1907)

Helsingborg
Folkrörelsearkivet 1907--1937-02-05

Lund
L 1907--1954

Stockholm
KF:s bibl. 1907--1911
S 1907--1954

Uppsala
U 1907--1954

Skärgården (1896)

1896--1904

Lysekil Lyse, Stockholm S,
Tanumshede Tanu,Uddevalla
Bohusläns föreningsarkiv

Skärgården (1996)

1996--2000

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sköfde tidning (1887)

1887 10 01--1888 12 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sköfdeposten (1883)

1882--1884

Göteborg Gk, Stockholm S

Skövde nyheter (1958)

1979--2007 12 31

Göteborg Gk, Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Lund L 1879--1925 

Skövde nyheter (2011)

2011 04 14--2012 12 31

Digitaliserad fr.om. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala u

Smålands allehanda (1880)

1879--1950

Göteborg Gk, Jönköping Jö, Lund L, Stockholm S

1951--1973

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Smålands dagblad (1929)

1929 10 02--1978 12 30
1979 ofilmad
1980 01 02--1987 06 01 edition till Smålandstidningen(1899)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Smålands folkblad (1901)

Göteborg
Gk 1901--1991 09 04

Jönköping
Jö 1901--1945,
1990--1991 09 04

Lund
L 1901--1991 09 04

Stockholm
KF:s bibl. 1901--1910
S 1901--1991 09 04

Umeå
Q 1957--1976, 1979--1991 09 04

Uppsala
U 1957--1976, 1979--1991 09 04

Smålandsbygdens tidning (1926)

1979--2012 12 21

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala u

Smålandsposten (1867)

1867 01 02--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1866--1926, 1979--2013

Stockholm
S 1866--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Växjö
Va 1 1866--2013

LnuV 1974--1987, 2002--2013

Smålandstidningen (1899)

1899 07 20--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1899--1908, 1979--2013

Stockholm
S 1979--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Smålänningen (1963)

1979--2013 12 31

1979--80 filmad under titeln
Ljungbytidningen Smålänningen

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg Gk, Ljungby Ljun, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Se även Familjetidningen smålänningen

Snällposten (1848)

uppgår i: SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN (1870)

1848 05 08--1871 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Malmö Mo

Socialdemokraten (1885)


forts: MORGONTIDNINGEN(1942)

1885--1942

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S, Ya, Uppsala U; Linköping Li 1939--1942, Umeå Q 1885--1917-02-15

Socialdemokraten veckoupplaga (1891)

1890--1892

Stockholm S

Solglimten

se: MALMÖTIDNINGEN (1895)

Sollefteå nya tidning (1910)

1910 12 02--1911 12 05

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sollefteåbladet (1895)

1895--1942

Göteborg Gk, Härnösand Häsb, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sollefteåbladet halfveckoupplagan (1911)

1911 01 04--12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Spånga nyheter (1949)

1949--1954
Stockholm S

Spöknippet (1926)

1926 10 [16]--1930 05 07
Forts. se: NATIONALSOCIALISTEN (1930)
Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

SST Sundbyberg Solna (1987)

1987--1989

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Solna Solb, Sundbyberg Sund

Stenungsundsposten (1981)

1981--2011 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Stockholm (1885)

1885--1886

Stockholm S

Stockholm city (2002)

2002-10-21--2011-07-04

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Stockholm news (2000)

2000 11 01--12 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,

Stockholmaren (1980)

1980 01 04--1981 03 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Stockholms dagblad (1824)

1824--1931

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S;  Umeå Q, Uppsala U,
Stockholm KF:s bibl. 1906--1910

Stockholms dagblad (1824)


lÖPSEDLAR (luckor)

1897--1927

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Stockholms fria tidning (2001)

2001 05 04--2012 12 22

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
under arbete

Stockholms förstadsblad (1920)

1920--1962

Solna Solb, Stockholm S, Sundbyberg Sund

Stockholms läns & Södetäljetidning (1930)

1930--1963

Stockholm S, Södertälje Sösb

Stockholms läns tidning (1886)

1891

Stockholm S, Södertälje Sösb

Stockholms läns tidning (1919)

1930

Stockholm S, Södertälje Sösb

Stockholmsposten (1778)

Stockholm
S 1778--1800 (defekt)

Stockholmsposten (1868)

1868--1870
Stockholm S

Stockholmstidningen (1889)

Göteborg
Gk 1889--1966

Linköping
Li 1939--1966

Lund
L 1889--1966

Stockholm
S 1889--1966
Ya 1956--1966

Umeå
Q 1955--1966

Uppsala
U 1889--1966

Växjö
Vo 1960--1966

Örebro
O 1956--1966

Stockholmstidningen (1889) [ed. med estnisk text]

1947 01 03--1959 03 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Stockholmstidningen (1899)

LÖPSEDLAR (luckor)

1899--1966

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Stockholmstidningen (1981)

1981--1984

Göteborg Gk, Linköping Li, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U,
Örebro O

Stormklockan (1909)

1908--1929

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S, Uppsala U

Strengnäs tidning (1846)

1846 09 26--1847 12 31

Stockholm S, Strängnäs Strä

Strengnäs tidning (1854)

1854--1920

Stockholm S, Strängnäs Strä

Strengnäs weckoblad (1825)

1825--1828

Stockholm S, Strängnäs Strä

Strengnäsbladet (1848)

1848--1853

Stockholm S, Strängnäs Strä

Strömstads tidning (1866)

1866--1918

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Strömstad Museet, Tanumshede Tanu

Strömstads tidning (1920)

1920 11 13--2013 08 31

Digitaliserad fr.o.m. september 2013

Göteborg
Gk 1920--2013

Lund
L 1920--2013

Stockholm
S 1920--2013

Strömstad
Skkf 1984--2009
Museet 1920--1945

Tanumshede
Tanu 1979--?

Umeå
Q 1920--2013

Uppsala
U 1920--2013

Strömsunds tidning (1906)

1906--1917

Stockholm S, Strömsund Ös,
Östersund Ös

Sundbybergs och Solna tidning (1900)

1900--1919

Solna Solb, Stockholm S,
Sundbyberg Sund

Sundbybergs och Solna tidning (1962)

Göteborg
Gk 1979--1987

Lund
L 1979--1987

Solna
Solb 1962--1987

Stockholm
S 1962--1987

Sundbyberg
Sund 1962--1987

Umeå
Q 1979--1987

Uppsala
U 1979--1987

Sundsvalls dagblad (1898)

1898--1902

Göteborg Gk, Härnösand Häsb, Lund L,
Stockholm S, Sundsvall Medelpadsarkiv,
Umeå Q, Uppsala u

Sundsvalls nyheter (1891)

1891 03 20--1892 09 03

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Sundsvall Medelpadsarkiv

Sundsvalls tidning (1880)

1880 01 03--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Föregås av: SUNDSVALLS TIDNING NORRLÄNDSKA KORRESPONDENTEN (1873)

Göteborg
Gk 1979--2013

Härnösand
Hsd 1880--1943 02 01, 1962--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1880--2013

Sundsvall
Kms 1969--2013
Medelpadsarkiv 1880--1960

Umeå
Q 1880--2013

Uppsala
U 1880--2013

Sundsvalls tidning norrländska korrespondenten (1873)

1873-12-18--1879-12-30

Föregås av: NORRLÄNDSKA KORRESPONDENTEN (1851)

Fortsättes av: SUNDSVALLS TIDNING (1880)

filmetikett: SUNDSVALLS TIDNING (1880)

Härnösand Hsd, Stockholm S,
Sundsvall Medelpadsarkiv, Uppsala U,
Umeå Q 1879 03 22--12 30

Sundsvallsposten (1859)

filmetikett 1859--1860 01 05: Dilettanten

1859--1962

Göteborg Gk, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U,
Härnösand Häsb 1859--1921
Lund L 1922--1962
Sundsvall Medelpadsarkiv 1859--1962
Uppsala U 1922--1962

Sunnerbotidningen (1982)

1982--1984

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Svensk börstidning (1873)

1873 01 07--1874 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Svensk handelstidning (1918)

1918--1928

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S; Sha, Uppsala U

Swensk weckotidning (1893)


filmad med SVENSKA MORGONBLADET (1890)

1893--1894

Stockholm S, Umeå Q

Svenska arbetaren (1861), Norrköping

1861 07 06--1865 04 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Svenska dagbladet (1884)

1884 12 18--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 1884 12 18

Göteborg
Gk 1884--2013

Karlstad
Kd 1884--2013

Linköping
Li 1884--2013

Lund
L 1884--2013

Malmö
Mo 1884--1998

Stockholm
KF:s bibl. 1908--1911
R 1985--2000
S 1884--2013

Umeå
Q 1884--2013


Uppsala
U 1884--2013

Växjö
LnuV 1960--2013

Örebro
O 1884--2013

Svenska dagbladet (1884)


LÖPSEDLAR (luckor)

1910--1965

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Svenska folkbladet (1905)

1905 08 26--1918 12 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Svenska morgonbladet (1890)

1890--1958

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Svenska tidningen (1851)

Stockholm
S morgonuppl. 1851--1859

Uppsala
U morgonuppl. 1851--1859,
kvällsuppl. 1851--1857

Svenska tribunen (1906)

1905 11 22--1924 03 20

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Den svenske arbetaren (1888)

1888 06 22--1895 01 18

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Svenske budbäraren (1891)

1890 12 18--1894 12 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Den svenske folksocialisten (1939)

1939--1950

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Den svenske nationalsocialisten (1933)

1933--1939

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sverigenytt (1948)

1979--2003 01 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sveriges kyrkliga folktidning (1915)

1915 07 15--1918 06 15

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sveriges nya tidning (1885)

1885 10 21--1886 04 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sveriges tidning (1883)

1883 11 15--1885 08 26

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sydhalland (1893)

1893--1932

Göteborg Gk, Halmstad Hasb,
Stockholm S

Sydsvenska Dagbladet (1870)

Fortsättes av: SYDSVENSKAN (2004)

Har införlivat: SNÄLLPOSTEN (1848)

1870--2004 10 04

Göteborg
Gk 1870--2004 10 04

Karlstad
Kd 1968--1974

Linköping
Li 1960--2004 10 04

Lund
L 1870--2004 10 04

Malmö
Mo 1870--2004 10 04

Stockholm
S 1870--2004 10 04

Umeå
Q 1960--2004 10 04

Uppsala
U 1870--2004 10 04

Växjö
LnuV 1950--2004 10 04

Örebro
O 1962--2004 10 04

Sydsvenska dagbladet (1870)


LÖPSEDLAR (luckor)

1951--1978

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Växjö LnuV, Uppsala U

Sydsvenskan (2004)

Föregås av: SYDSVENSKA DAGBLADET (1870)

2004 10 05--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Linköping Li, Lund L, Malmö Mo
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U, Växjö LnuV, Örebro O

Sydöstra Sveriges dagblad (1921)

1921--1973

Karlskrona Kka, Lund L,
Stockholm S

Fortsättes av: SYDÖSTRAN (1973)

Sydöstran (1973)

1973 10 16--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
GK 1979--2013

Karlskrona
Kka 1973--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1973--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Fortsätter: SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921)

Syndikalisten (1911)


forts. ARBETAREN(1922)

1911--1921

Stockholm S; Ya, Uppsala U

Säffletidningen (1954)

1954--2013 09 28

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Säffle Säb 1968, 1979--2013

Säffletidningen  västra Värmland (1925)

1925--1954

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Säffle Säb 1925--1930, 1940--1945

Säters tidning (1907)


1907 01 30--1982 10 30
1979 01 02--1982 10 30
=edition till SÖDRA DALARNES TIDNING (1887)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

under arbete

Söderförorternas nyheter (1987)

1987 08 25--1990 12 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söderhamns-Hälsingekuriren (1967)

Göteborg
Gk 1979--1981

Hudiksvall
Hudi 1967--1981

Lund
L 1979--1981

Stockholm
S 1967--1981

Söderhamn
Sods 1967--1981

Umeå
Q 1979--1981

Uppsala
U 1979--1981

Söderhamnskuriren (2007)

2007 03 01--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Föregås av: Hälsingekuriren (1981)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söderhamnskuriren (1895)

1895--1967 03 18

Gävle Arkiv Gävleborg 1895-1945,
Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U
Hudiksvall Hudi 1895--1955
Söderhamn Sods 1895--1955
Umeå Q 1956--1967

Söderhamnskuriren (1895)
editionssvit 1961--1967

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söderköpings nya tidning (1862)

1862--1879

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söderköpingsposten (1879)

1879--1948

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Linköping Lin 1 1879--1919

Södermalmsnytt (2001)

2001 11 26--2013 06 29

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Södermanlands läns tidning (1862)

1862--1952

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Nyköping Nykö 1862--1867

Södermanlands nyheter (1893)

1893 11 30--2013 10 31, 2013 11 16--12 31

Digitaliserad 2013 11 01--11 15, 2014 och framöver

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Nyköping
Nykö 1893--2013

Stockholm
KF:s bibl. 1893--1912
S 1893--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Södernyheterna (1982)

1982 06 02--1987 05 05

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Södernyheterna  (1991)

1991 01 16--1995 06 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söderort (1976)

1979--1982

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söderposten (1982)

1982 06 30--1987 05 05

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Södertelge tidning (1861)

1861--1880

Stockholm S, Södertälje Sösb

Södertidningen (1971)

1979--1982

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Södertälje allehanda (1977)

1979--1981

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Södertälje Sösb

Södertälje tidning (1891)

1891--1917, 1919--1930

Stockholm S, Södertälje Sösb

Södra Dalarnes tidning (1887)

1887 09 09--1915 12 30, 1979 01 02--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Falun
Fa1 1982--1990

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1887--1915, 1979--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Södra Roslagen (1982)

1988--1994-11-16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Södra Roslagstidningen (1942)

1942

Stockholm S, Täby Täfb

Södra Sverige (1881)

1881 04 23--1882 03 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Södra Sverige (1898)

1898 09 01--11 08

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Södra Älvsborg (1922)

1922 07 14--1939 10 21

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sölvesborgsbladet (1911)

1911 01 03--1958 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söndagen (1884)

1884 12 28--1885 12 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Söndagstidningen/Ludvika allehanda (1999)

1999 08 01--2001 03 25

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sörmlandsbygden (1927)

1979--2013 06 27

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Sörmlandskuriren (1905)

1905 08 25--12 30

Eskilstuna Es1, Stockholm S

Sörmlandsposten (1893)

1893--1947

Eskilstuna Es1, Stockholm S

Sörmlandstidningen med Trosa annonsblad (1972)

1972 01 07--12 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek