Mikrofilmade svenska dagstidningar


R

Raketen (1892)

1892 12 15--1893 06 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Reform (1881)

1881 09 28--1887 07 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Reformatorn (1887)

1887--1965

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Revontulet (1919)

1919 01 03--1921 12 30

Göteborg Gk, Luleå Lu, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Revontulet (1923)

1923 10 11--1924 04 24, 1927 05 28

Göteborg Gk, Luleå Lu, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Riksposten (1934)

1934 05 23--1938 05 25

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

RLF-Tidningen (1938)

1938-01-15--1970-12-17

Stockholm S

Ronneby (1873)


Ronneby. / Nyhets- och annonstidning

1873 01 15--12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Ronneby tidning (1876)

1876 05 27--1909 03 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Ronneby tidning (1912)

1912 11 02--1937 06 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Ronnebyposten (1895)

1894 12 14--1971 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Ronneby Rsb

Roslagen (1911)

1911--1916

Norrtälje Norr, Stockholm S

Roslagens nyheter (1909)

1909--1923

Norrtälje Norr, Stockholm S

Roslagens tidning (1902)

1902--1904

Norrtälje Norr, Stockholm S

Roslagsbladet (1879)

1879 10 15--1894 12 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Roslagsbladet (1907)

1907--1908

Norrtälje Norr, Stockholm S

Roslagsposten (1946)

1946--1952

Stockholm S, Täby Täfb

Ruotsin sanomat (2003)

2003-08-29--2005-04-12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Föregångare: Viikkoviesti (1971)

Ruotsin suomalainen (1964)

1979--2013 06 27

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Rätta fäderneslandet (1864)

1864

Göteborg Gk, Stockholm S

Röda röster (1919)

1920--1930

Stockholm S; Ya

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek