Mikrofilmade svenska dagstidningar


P

Partille tidning (2004)

2004 01 22--2012 12 20

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Uppsala U

Piteåtidningen (1915)

1915 01 04--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1979--2013

Luleå
Lu 1915--2013

Lund
L 1979--2013

Piteå
Pite1915--2013

Stockholm
S 1915--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Pohjola (1897)

1896--1898

Luleå Lu, Stockholm S

Pohjolan sanomia (1886)

1886--1888

Luleå Lu, Stockholm S

Politiken (1916)

1916--1917

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U

Post- och inrikes tidningar (1821)

1844 12 16--2006 12 31

Göteborg
Gk 1844 12 16--2006

Lund
L 1979--2006

Stockholm
S 1844 12 16--2006

Umeå
Q 1979--2006

Uppsala
U 1844 12 16--1925, 1979--2006

Växjö
Vo 1979--1980

Posttidningar (1645)

Göteborg
Gk 1645--1651, 1655--1660,
1663--1664, 1666--1668,
1670, 1672--1689,
1690-10-20, 1692--1718

Lund
L samma som G

Stockholm
S 1645--1651, 1655--1660,
1663--1664, 1666--1668,
1670, 1672--1689,
1690-10-20, 1692--1718,
1720--1721

Uddevalla
Bohusläns föreningsarkiv
samma som Umeå Um

Umeå
Q 1698--1716
Um 1645--1651, 1655--1660,
1663--1664, 1666--1668,
1670, 1672--1689,
1690-10-20, 1692--1697,
1717--1718
Uppsala
U samma som Gk

Vänersborg
Länsmuseet samma som Umeå Um

Praktiken (1886)

1885 11 21--1887 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U
Umeå Q 1885 11 21--1888 06 30

Proletären (1970)

1979--2006

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U

Provinstidningen Dalsland (1911)

1911 12 06--1936 12 30; 1977 01 03--2013 09 28

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1911-12-06--1936-12-30, 1977-2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Åmål
Åsb 1911--1936, 1977--2013

Punkt se (2006)

2006-10-02--2008-05-19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U

Punkt se Göteborg (2006)

2006-10-02--2008-05-19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U

Punkt se Öresund (2006)

2006-10-02--2008-05-19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek