Mikrofilmade svenska dagstidningar


O

Olssons tidning (1990)

1990 09 21--1995 12 22

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Onsdagstidningen (1997)

1997 06 04--2003 10 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Oscarshamns tidning (1857)

1857--1859

Oskarshamn Oska, Stockholm S

Oscarshamnsposten (1862)

1862--1923

Göteborg Gk, Lund L, Oskarshamn Oska,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Oskarshamnsbladet (1902)

1902--1908

Oskarshamn Oska, Stockholm S

Oskarshamnsnyheterna (1921)

1971--1978

Oskarshamn Oska, Stockholm S

Oskarshamnstidningen (1880)

1880--1967

Oskarshamn Oska, Stockholm S

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek