Mikrofilmade svenska dagstidningar


N

Na söndag (1999)

1999 11 14--2000 06 04

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nacka Värmdö allehanda (1989)

1989 10 05--1991 06 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nacka Värmdö posten (1989)

2007-01-02--2013 06 25

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nacka-Saltsjöbadens tidning (1949)

1979--1989 08 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Najaden (1839)

1838 12 20--1852 12 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala

Nationalkuriren (1893)

1893--1922

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nationalsocialisten (1930)

1930 [05 16]-- 12 31 Föreg. se: SPÖKNIPPET (1926)
Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nationalsocialistisk tidning (1933)

1933 04 28--1936 04 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nationell tidning (1930)

1930 01 03--1962 12 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nationen (1925)

1925 10 25--1938 12 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nerikes allehanda (1843)

1843 03 04--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1843--2013

Lund
L 1843--1925, 1979--2013

Stockholm
KF:s bibl. 1906--1910
S 1843--2013

Umeå
Q 1979-05-02--2013

Uppsala
U 1843--2013

Örebro
Ör1 1843--2013

New York Times Weekly Review (1980)

1980 06 22--1982 09 26

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nora stads och bergslags tidning (1866)

1866--1964

Göteborg Gk, Lund L, Nora Nora,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norbergs tidning (1883)

1882 12 16--1884-02-26

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norden (1856)

1861

Luleå Lu, Stockholm S

Nordhalland (1883)

1883--1907

Göteborg Gk, Halmstad Hasb, Stockholm S

Nordmarkingen (1936)

1936 01 04--1946 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nordpolen (1846)

1855 12 19--1857 01 10

Luleå Lu, Piteå Pite,
Stockholm S, Umeå Um

Nordskånska dagbladet (1906)

1906 12 18--1907 12 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nordstjernan (1876)

1876 01 08--04 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala

Nordstjernan (1880)

1879 10 24--1880 06 25

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nordsvenska dagbladet (1892)

1892 09 06--1894 02 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Sundsvall Medelpadsarkiv

Nordsvenska dagbladet (1951)

1951--1958

Skellefteå Skfb, Stockholm S,
Umeå Um

Nordsvenska posten (1903)

1903 01 27--1905 04 28

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Sundsvall Medelpadsarkiv, Umeå Q, Uppsala U

Nordsverige (1919)

1919 12 06--2012 12 20

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg
Gk 1965--2012

Härnösand
Häsb 1919--2012

Lund
L 1965--2012

Stockholm
S 1919--2012

Umeå
Q 1965--2012

Uppsala
U 1965--2012

Nordvästra skånes tidningar (1946)

1979--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Landskrona Lasb 1979--2000,
Ängelholm Asb 1983--2013

Norra Bohuslän (1894)

1894--1933

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Strömstad Museet

Norra Calmar läns tidning (1856)

1855 12 19--1857 01 10

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norra Halland (1967)

1967 01 04--2013 08 30

Digitaliserad´fr.o.m. september 2013

Göteborg
Gk 1967--2013

Halmstad
Hasb 1967--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1967--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Norra Hallands tidning (1864)

1864 01 20--1876 02 23

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norra Hallands tidning vestkusten (1876)

1876--1950

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norra Hallands tidning vestkusten halvveckoupplagan (1904)

1904 01 05--12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norra Hallands veckoblad (1921)

1921--1966

Göteborg Gk, Halmstad Hasb,
Stockholm S

Norra Skåne (1881)

1881 01 04--1897 12 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norra Skåne (1900)

1899--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Hässleholm Hkb 1988—1989, 1992--94

Norra Smålands tidning (1880)

1880 10 01--1882 12 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norra Vesterbotten (1887)

1886 12 10--1887 09 07

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norra Västerbotten (1911)

Göteborg
Gk 1979--2009 12 31

Lund
L 1979--2009 12 31

Skellefteå
Skfb1910--2009 12 31

Stockholm
S 1910--2009 12 31

Umeå
Q 1910--2009 12 31
Um 1910--2009 12 31

Uppsala
U 1979--2009 12 31

Norran (2010)

2010 01 02--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 2010 01 02--2013

Lund
L 2010 01 02--2013

Skellefteå
Skfb 2010 01 02--2013

Stockholm
S 2010 01 02--2013

Umeå
Q 2010 01 02--2013
Um 2010 01 02--2013

Uppsala
U 2010 01 02--2013

Norrbottens allehanda (1891)

1891--1951

Göteborg Gk, Luleå Lu, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Piteå Pite 1891--1896
Skellefteå Museet 1891--1896

Norrbottenskuriren (1861)

1861 12 14--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Luleå
Lu 1861--2013

Lund
L 1861--1870-03-17, 1979--2013

Malmberget
Gäll 1861--1884, 1896--1920, 1930--1935

Piteå
Pite1861--1902

Stockholm
KF:s bibl. 1861--1902
S 1861--2013

Umeå
Q 1861--2013

Uppsala
U 1976--2013

Norrbottensposten (1847)

1847--1912, 1914--1916

Luleå Lu, Piteå Pite,
Stockholm S

Norrbottningen (1956)

1979--1999 07 25

Göteborg Gk, Luleå Lu, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrköpings tidningar (1787)

1787 01 03--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1787--2013

Linköping
Li 1787--2013

Lund
L 1787, 1789--1790,
1798--1799,
1860--1925, 1972--2013

Norrköping
No 1787--2013

Stockholm
S 1787--2013

Umeå
Q 1979 05 02--2013

Uppsala
U 1787--2013

Norrköpings weckotidningar (1758)

1758--1786

Göteborg Gk, Lund L, Norrköping No,
Stockholm S, Uppsala U

Norrköpings-östgöten (1872)

1872--1874

Stockholm S

Norrlands annonsblad (1884)


1884 01 04--1885 01 10

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U

Norrlandsbladet (1894)

1893 12 15--1894 11 30

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U

Norrlandsbladet (1909)

1908 12 10--1953 11 05

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U

Norrlandsfolket (1925)

1925--1958

Göteborg Gk, Kiruna Kisb, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrlandsjournalen (1919)


1919

Norrtälje Norr

Norrlandsposten (1837)

Gävle
Gä1 1837--1933, 1949; Arkiv Gävleborg 1831-1945

Göteborg
Gk 1837--1867, 1901--1956

Lund
L 1837--1867, 1901--1956

Stockholm
S 1837--1956

Umeå
Q 1837--1867, 1901--1956

Uppsala
U 1837--1867, 1901--1956

Norrlandsposten (1983)

1983 02 06--1985 11 10

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrländska dagbladet (1906)

1906 04 21--1909 03 12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrländska familjebladet (1909)

1909 09 17--1911 02 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrländska korrespondenten (1851)

1851 10 11--1873 12 16

Föregås av: NYTT ALVAR OCH SKÄMT (1844)

Fortsättes av: SUNDSVALS TIDNING NORRLÄNDSKA KORRESPONDENTEN (1873)

filmetikett: SUNDSVALLS TIDNING (1880)

Härnösand Hsd, Stockholm S,
Sundsvall Medelpadsarkiv, Uppsala U

Norrländska missionsbladet (1928)

1928 02 25--1929 12 20

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrländska socialdemokraten (1919)

1919 01 04--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Karlstad
Kd 1968--1977

Linköping
Li 1965--2013

Luleå
Lu 1919--2013

Lund
L 1979--2013

Malmberget
Gäll 1919--1935

Stockholm
S 1919--2013

Umeå
Um 1919--1920
Q 1949 10 04--

Uppsala
U 1919--2013

Växjö
Vo 1973

Örebro
O 1962--1982

Norrlänningen (1887)

1887--1894

Göteborg Gk, Härnösand Häsb, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Sundsvall Medelpadsarkiv

Norrlänningen (1900)

1900--1902

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Sundsvall Medelpadsarkiv,
Härnösand Häsb

Norrort (1957)

1957--1984

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Täby Täfb

Norrort med Danderyds tidning (1984)

1984 01 11--1987 05 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrort med Väsbynytt (1984)

1984 05 03--1987 05 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Norrskensflamman (1906)

1906 10 02--1998 08 13

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U
Linköping Li, Luleå Lu,
Malmberget Gäll, Örebro O: 1970--1987

Norrtelje tidning (1880)

1880 05 15--2013 12 30

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Norrtälje                                                                                               Norrtälje stadsarkiv 1880--2013

Stockholm
S 1880--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Norrtelje weckoblad (1859)

1859--1860

Norrtälje Norr, Stockholm S

Norrteljebladet (1860)

1860--1879

Norrtälje Norr, Stockholm S

Norrteljebladet (1891)

1891--1893

Norrtälje Norr, Stockholm S

Norrvikens tidning (1919)

1918 12 18--1919 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Strömstad Museet

Ny dag (1930)


forts: ARBETARTIDNINGEN NY DAG (1974)

1930--1974

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Uppsala U,
Linköping Li, Örebro O

Ny dag (1930)

löpsedlar (med luckor)

1943 05 12--1969

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Ny dag (1983)

1983--1990

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U,
Linköping Li, Örebro O: 1983--1987, 1990

Ny tid (1892)

Göteborg
Gk 1892--1966

Lund
L 1892--1942

Stockholm
KF:s bibl. 1892--1920
S 1892--1966
Ya 1892--1931

Uppsala
U 1892--1966

Nya allehanda Göteborg (1879)

1879 04 02--07 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Umeå Q, Uppsala U,
Linköping Li, Örebro O: 1983--1987, 1990

Nya Arbogabladet (1850)

1850

Arboga Arbo, Stockholm S

Nya Carlshamnsposten (1867)

1867 12 21--1871 12 13

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Cimbrishamnsbladet (1882)

1882--1883

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya dagen (1999)

1999 03 30--2004 04 15
FÖREG. se: Dagen (1945)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya dagligt allehanda (1859)

Göteborg
Gk 1859--1944

Linköping
Li 1930--1944

Lund
L 1859--1944

Stockholm
KF:s bibl. 1906--1910
S 1859--1944

Uppsala
U 1859--1944

Nya dagligt allehanda (1859)


LÖPSEDLAR (LUCKOR)

1920 02 03--1944 10 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Geflebladet (1890)

1890 12 06--1891 03 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Karlskrona weckoblad (1878)

filmetikett: Karlskrona weckoblad

1878

Karlskrona Kka, Lund L,
Stockholm S

Nya Klaran (1906)

1905 01 03--1906 04 18

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Kristinehamnsposten (1885)

1884 12 06--2013 09 30

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Göteborg
Gk 1884--1917, 1979--2013

Kristinehamn
Kris 1884--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1884--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Nya Kungälvsposten (1979)

1979 01 04--1981 09 25

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Lidköpingstidningen (1903)

Göteborg
Gk 1903--1950

Stockholm
S 1903--1961

Nya Ludvika tidning (1993)

1993--2013 11 30

Digitaliserad fr.o.m. december 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Lund se:


LUND (1884)

Nya Lysekilskuriren


se LYSEKILSKURIREN (1901)

Nya länstidningen Nya Lidköpingstidningen (1961)

1961 04 05--2013 12 30

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1979--2013

Lidköping
Ldsb 1966--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1961--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Nya Marstrandsposten (1868)

1868 10 31--1873 01 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Norrland (1907)

1907 12 05--1999 12 31

Göteborg
Gk 1979--1999 12 31

Härnösand
Häsb 1907, 1910 04 21--05 26,
1911, 1913--1999 12 31

Lund
L 1907, 1910 04 21--05 26,
1911, 1913--1921, 1979--1999 12 31

Stockholm
S samma som Härnösand Häsb

Umeå
Q 1961 08 01--1999 12 31

Uppsala
U 1979--1999 12 31

Nya norrlänningen (1894)

1894 06 02--1898 09 13

Göteborg Gk, Härnösand Häsb, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Sundsvall Medelpadsarkiv

Nya posten (1875)

1875 09 17--1879 04 03

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya pressen (1881)

1881 09 01--1882 01 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya riksgränsen (1885)

1885 07 03--1888 04 18

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya samhället (1900)

forts DAGBLADET (1955)

Göteborg
Gk 1900--1954

Härnösand
Häsb 1950--1954

Lund
L 1900--1920

Stockholm
KF:s bibl. 1900--1911
S 1900--1954

Sundsvall
Medelpadsarkiv 1900--1919

Uppsala
U 1900--1954

Nya Sigtuna tidning (1887)

1887 01 07--1888 06 26

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya St tidningen (1977)

1988-01-05--2003-05-07

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Södermanlandsposten (1871)

1871 05 26--1872 03 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Tidaholmstidningen (1910)

1910 12 02--1920 12 11

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya weckobladet i Arboga (1853)

1853--1855

Arboga Arbo, Stockholm S

Nya verlden (1873)

1872 12 14--1874 01 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Wermlandsposten (1855)

1855--1860, 1862--1871

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Wermlandstidningen (1851)

1851 01 02--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1979--2013

Karlstad
Kld1 1851--2013
Kd 1851--2013

Lund
L 1851--1916, 1979--2013

Malung
Malu 1975--1983-07-30

Stockholm
S 1851--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Örebro
O 1968--1973

Nya Wexjöbladet (1847)

1846--1895

Lund L, Växjö Vä1,
Stockholm S

Nya Älvsborgs nyheter (1931)

1931 03 03--1935 03 09

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nya Örebrokuriren (2001)

2001 10 27--2003 11 08

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Örebro O: 2003 01 02--11 08

Nyare Skeninge tidning (1868)

1868 07 22--1885 07 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nyaste förposten (1875)

1875--1891

Göteborg Gk, Stockholm S,
Uppsala U

Nyaste riksgränsen (1873)

1873--1882

Göteborg Gk, Luleå Lu, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nybro tidning (1931)

1931--1978; 1979- filmad som edition till Kalmar läns tidning (1948)

Göteborg Gk, Lund L, Nybro Nybr,
Stockholm S, Uppsala U

Nyheterna (1887)

1887 09 24--1893 01 07

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nyheterna (1954), Helsingborg


1954 03 01--03 17 filmad med Skånska Socialdemokraten (1907)

1954 03 01--1958 12 31

Stockholm S, Uppsala U

Nyheterna (1985), Kalmar

1985--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg Gk, Lund L, Oskarshamn Oska,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nyheterna (1983), Malmö

1983 04 05--07 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nyhetsbladet (1868)

1868 01 05--12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nynäs nyheter (1923)

1923--1924 09 20, 1925 01 22

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nynäshamnsposten (1925)

1979--2013 08 30

Digitaliserad fr.o.m. september 2013

Göteborg Gk, Lund L,Nynäshamn Nykb,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nytt allvar och skämt (1844)

filmetikett: Sundsvalls tidning

1844--1851

Härnösand Häsb, Stockholm S,
Sundsvall Medelpadsarkiv, Uppsala U

Nytt och gammalt


se: LUNDS WECKOBLAD (1775)

Närkesbladet (1904)

1904 11 23--1913 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Nässjöposten (1879)

1879 11 06--1880 04 15

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek