Mikrofilmade svenska dagstidningar


J

Jemtlands tidning (1845)

1845--1889

Stockholm S, Östersund Ös;
Landsarkivet

Jordbrukarbladet (1918) se: Aftontidningen (1909)

Jordbrukarnas föreningsblad (1931)

1930 11 29--1970 12 23

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Jorden och folket (1913)

1913 11 27--1915 06 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Jämtlands allehanda (1890)

1889--1895

Stockholm S, Östersund Landsarkivet, Ös

Jämtlands folkblad (1911)

1911 06 22--1914 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Jämtlands folkblad (1942)

1942 11 27--1949 12 22

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Jämtlands tidning (1895)

Stockholm
S 1895--1957, 1960:1, 2, 4

Östersund
Landsarkivet 1895--1900
Ös 1895--1957, 1960:1,2,4

Järfälla nyheter(1982)

1982--1987

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Jönköping nu (2005)

2005 02 16--2012 12 28

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Jönköpings dagblad (1872)

1872--1875

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Jönköping Jö

Jönköpings läns tidning (1910)

1909 12 17--1935 02 28

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U

Jönköpings läns tidning varannandagsupplagan (1925)

1925 10 07--1926 03 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Jönköpings läns veckoblad (1911)

1911 07 05--1913 12 13

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Jönköpingsbladet (1843)

1843--1872

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U, Jönköping Jö

Jönköpingsposten (1865)

1865 01 17--2013 09 30

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Göteborg
Gk 1865--2013

Jönköping
Jos 1982-01-02--1989-12-31
Jö 1865--1945, 1990--2013

Lund
L 1865--1925, 1979--2013

Stockholm
S 1865--2013

Umeå
Q 1979 05 02--2013

Uppsala
U 1865--2013

Växjö
Vo 1968--1980

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek