Mikrofilmade svenska dagstidningar


I

I idag (1990) [Göteborg]

1990--1995 04 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

I dag (1990) [Malmö]

1990--1995 04 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Malmö Mo

Idrottsbladet (1910)

1910--1988

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Ilbudet (1892)

1891 12 03--1892 06 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Internationalen (1974)

1979--2006 12 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek