Mikrofilmade svenska dagstidningar


F

Fagerstaposten (1943)

1943 10 02--2013 10 30

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 1943 10 02--1962 12 29, 1979--2013
Lund
L 1943 10 02--1962 12 29, 1979--2013

Stockholm
S 1943 10 02--2013

Umeå
Q 1943 10 02--1962 12 29, 1979--2013

Uppsala
U 1943 10 02--1962 12 29, 1979--2013

Fahlu tidning (1822)

1822 01 02--1828 12 27

Fortsättes av: Tidning för Falu länoch stad (1839)

Falun Fa1, Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Fahlu Weckoblad (1786)

1786 09 16--1821 12 29

Falun Fa1, Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Falkenbergs tidning (1876)

1875 12 18, 12 24 (provnummer)
1876 01 05--1954 12 31

Fortsättes av: Hallands dagblad (1955)
1888: 1-57 saknas såväl i lägg som på mikrofilm

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Falkenbergsposten (1905)

1905 09 03--1919 12 13

Fortsättes av: Hallands nyheter (1919)

Saknas: okt 1907-dec 1908

Falkenberg Falk, Göteborg Gk,
Halmstad Hasb, Stockholm S

Falköpings nyheter (1912)

1912 10 02--1914 12 22

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Falköpings tidning (1857)

1857 02 07--2013 09 30

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Falköping
Fab 1857--2013

Göteborg
Gk 1857--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1857--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Falköpingsposten (1899)

1899 11 03--1916 09 20

Fortsättes av: Wästergötland (1916)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Falu Borlänge allehanda (2001)

2001 04 02--2002 04 15

Filmetikett: Ludvika allehanda (2001)
Edition till Ludvika allehanda

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Falukuriren (1894)

1894 06 16--2013 12 31

Digitaliserad fr.om. 2014

Falun
Fa1 1894--1903, 1972--2013

Göteborg
Gk 1894--1949, 1979--2013

Lund
L 1894--1915, 1979--2013

Malung
Malu 1975--1993 05 29

Stockholm
KF:s bibl. 1901
S 1894--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1894--2013

Faluposten (1869)

1869 08 16--1890 12 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Familjetidnigen smålänningen (1924)

1924-11-15--1962-12-29

Föregås av: Skämttidningen smålänningen (1921)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Figaro(1878)

1878 07 28--1925 10 10

Saknas: jan-nov 1884

Göteborg Gk, Stockholm S

Filipstads stads och bergslags tidning (1850)

1850 08 30--1958 12 30

Fortsättes av: Filipstads tidning (1959)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Filipstads tidning (1959)

1959 01 03--2013 08 31

Digitaliserad fr.o.m. september 2013

Föregås av: Filipstads stads och bergslags tidning (1850)

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U

Filipstadsposten (1991)

1991 11 08--1992 02 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finans vision (2002)

2002 03 05--2003 01

Föregås av: Finanstidningen (1989)
Föregås av: Vision (1996)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finanstidningen (1989)

1989 05 19--2002 02 20

Fortsättes av: Finans vision (2002)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finn sanomat (1974)

1979--1985 01 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finnveden (1981)

1981 10 02--1989 12 29

Fortsättes av: Lokaltidningen Finnveden (1990)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finnveden extra (2007)

2007 11 13--2009 04 07

Föregås av: Finnveden fredag (1992)
Efterföljs av: Finnveden fredag (2007)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finnveden fredag (1992)

1992 09 04--2007 11 09

Föregås av: Lokaltidningen Finnveden (1992)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finnveden fredag (2009)

2009 04 17--2010 02 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finnveden nu (2003)

2003 10 08--2012 12 28

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Föregås av: Onsdagstidningen (1997)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Finnveden onsdag (1992)

1992 09 02--1997 05 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Fjällörnen (1848)

1848 02 19--1849 02 02 (Ofullst.)

Göteborg Gk, Lund L, Skellefteå Museet
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Flamman (1998)

1998 08 20--2006 12 21

Fr.o.m. 20007 och framöver ej mikrofilmad, anses som tidskrift
Föregås av: Norrskensflamman (1906)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Flygposten (1876)

1876 12 02--1878 12 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Folkbladet (1981), Norrköping

1981 10 01--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Föregås av: Folkbladet östgöten (1966)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Norrköping No

Folkbladet (1894), Stockholm

1894 07 07--1907 09 28

Stockholm S, Ya

Folkbladet (1930), Stockholm

1930 08 09--1935

Stockholm S, Ya

Folkbladet (2012), Umeå

2012-04-19--2013 11 30

Digitaliserad fr.o.m. december 2013

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Föregås av: Västerbottens Folkblad (1917) 

Folkbladet för västmanland(1959)

1959 12 01--1966 04 30

Föregås av: Västmanlands folkblad (1918)
Fortsättes av: Folket (1906) Morgonedition för Västmanland

Stockholm S, Uppsala U,
Västerås Vasb

Folkbladet Jönköping (1992)

1992 08 28--2010-12-30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Folkbladet östgöten (1966)

1966 02 21--1981 09 30

Föregås av: Östergötlands folkblad (1905)
Föregås av: Östgöten (1874)
Fortsättes av: Folkbladet (1981),Norrköping                                                          Fortsättes av: Östgöten (1981)

Linöping
Ln1 1978--1981

Lund
L 1979--1981

Norrköping
No 1966--1981

Stockholm
S 1966--1981

Umeå
Q 1979--1981

Uppsala
U 1979--1981

Folket (1906)

1906 01 03--1982 09 30

Föregås av: Sörmlandskuriren (1905)
Fortsättes av: Folket Nord (1982)
Fortsättes av: Folket Syd (1982)

Eskilstuna
Es1 1906--1982

Göteborg
Gk 1979--1982

Lund
L 1979--1982

Stockholm
S 1906--1982

Umeå
Q 1979--1982

Uppsala
U 1979--1982

Folket (1906)


Morgonedition [för Västmanland]

1966 05 02--1970 12 31

Stockholm S, Uppsala U,
Västerås Vasb

Folket (1989)

1989 01 24--2012 12 23

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Föregås av: Folket nord (1982)
Föregås av: Folket syd (1982)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Eskilstuna Es1

Folket nord (1982)

1982 10 01--1989 01 23

Föregås av: Folket (1906)

Fortsättes av: Folket (1989)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Eskilstuna Es1

Folket syd (1982)

1982 10 01--1989 01 23

Föregås av: Folket (1906)

Fortsättes av: Folket (1989)

Eskilstuna Es1, Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Nyköping Nykö 1985--1988

Folkets dagblad (1917)

1917 11 02--1940 08 30

Föregås av: Politiken (1916)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Uppsala U, Umeå Q

Folkets dagblad (1942) 

1942 07 02--1945 05 15

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S; Ya, Uppsala U, Umeå Q

Folkets röst (1887), Göteborg

1887 08 27--1890 02 22 (luckor)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Folkets röst (1849), Stockholm

1848 10 06--1861 03 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Folkets vän (1880)

1880 10 07--1886 02 04


Göteborg Gk, Luleå Lu, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Folkviljan (1980), Luleå

1980 10 02--1989 12 21

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Luleå Lu

Folkviljan (1882), Malmö

1882 03 04--1885 02 25 (luckor)

Lund L, Stockholm S, Ya

Folkviljan (1906), Malmö

1906 04 28--1920 06 12

Göteborg G, Lund L,
Stockholm S, Ya

Folkviljan (1891), Stockholm

nov 1891--jul 1892

Saknas: jan 1892

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Framtiden (1887)

1887 01 08--1888 01 14

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Framåt (1871)

1871 06 03--1883 12 04

Eslöv Eslö, Lund L,
Stockholm S

Fria ordet (1880)

1880 12 09--1881 08 31

Fortsättes av: Nya pressen (1881)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Frihetsvännen (1860)

1860 09 04--1864 02 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Fryksdalens tidning (1916)

1916 04 15--1920 10 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Fryksdalingen (1885)

1884 12 12--1887 04 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Fryksdalsbygden (1909)

1909 10 01--1931 01 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Sunne Sunn, Umeå Q, Uppsala U

Fryksdalsbygden (1941)

1979--2013 06 28

Digitaliserad fr.o.m. juli 2013

Föregås av: Sunnebygden (1925)

Föregås av: Sunnetidningen (1923)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Fäderneslandet (1830)

1830--1833

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Fäderneslandet (1849)

1849

Fortsättes av: Folkets röst (1849)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Fäderneslandet (1852)

[Med RÄTTA FÄDERNESLANDET 1864]

1852 03 08--1927 10 12

Saknas: juni-dec 1856

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Fäderneslandet (1928)

1928 12 15--1929 02 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Fäderneslandet (1933)

1933 08 12--12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Fäderneslandet (1953)

1952 12 15--1954 03 06

Saknas: 1953 10 16--1954 01 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Fö veckotidningen (1980)

1980 10 03--1983 10 21

Fortsättes av: Kuriren (1983)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Motala Mota

Förort väst (1977)

1979 01 04--1980 06 24

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Förposten (1865)

1865 01 28--1919 12 27

Göteborg Gk, Stockholm S,
Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek