Mikrofilmade svenska dagstidningar


D

Dagbladet (1955)

1955 01 03--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Föregås av: Nya Samhället (1900)

Göteborg Gk
Gk 1955--2013

Härnösand
Häsb 1955--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1955--2013

Sundsvall
Kms 1969--2013

Uppsala
U 1955--2013

Dagen (1888)

1888 07 17--1889 05 29

Lund L, Stockholm S

Dagen (1896)

1896 12 17--1915 12 31

Fortsättes av: Skånetidningen Dagen (1916)

Lund L, Stockholm S

Dagen (1945)

1945 11 01--1999 03 26

Fortsättes av: Nya Dagen(1999)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dagen (2004)

2004 04 16--2013 09 24

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Föregås av: Nya Dagen (1999)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dagens frågor (1879)

1879 09 05--1880 02 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dagens industri (1976)

1983 01 04--2013 12 30

Digitaliserad fr.o.m. mars 1983

Göteborg
Gk 1983--2013

Jönköping
Jon 1983--2013

Karlstad
Kd 1989--jan 2010

Lund
L 1983--2013

Stockholm
S 1983--2013

Umeå
Q 1983--2013

Uppsala
U 1983--2013

Örebro
O 1990--2013

Dagens nyheter (1864)

1864 12 23--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 1864

Borås
Hib 1963--1977 09 30

Göteborg
Gk 1864--2013

Halmstad
Hasb 1977--2001
Hal 2002--2010-08-31

Huddinge
D 1945--1961
    1979--1991
    1998--2013

Karlstad
Kd 1920--2013

Linköping
Li 1864--2013

Lund
L 1864--2013

Malmö
Mo 1864--2013

Stockholm
KF:s bibl. 1908--1911
R 1985--2000
S 1864--2013

Umeå
Q 1864--2013

Uppsala
U 1864--2013

Växjö
LnuV 1920--2013

Örebro
O 1864--2013

Dagens nyheter (1864)

LÖPSEDLAR (Ofullständig)

Digitaliserade fr.o.m. 2013.

Göteborg
Gk 1923--1924, 1964--2012

Lund
L 1923--1924, 1964--2012

Malmö
Mo 1975--2012

Stockholm
S 1923 06 02--2012 12 31

Umeå
Q 1923--1924, 1964--2012

Uppsala
U 1923--1924, 1964--2012

Dagens nyheter sydsvenska upplagan

se: MALMÖTIDNINGEN (1895)

Dagens politik (1995)

1995 11 14--1997 02 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dagligt allehanda (1769)

1767--1830

Anm: Denna tidning utgavs 1767-1768 som bilaga till Stockholms Weckoblad.

Göteborg Gk, Stockholm S, Umeå Q

Dagsposten (1941)

1941 12 03--1951 12 31

Fortsättes av: Fria Ord (1952)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dalabladet (1906)

1906 01 03--1917 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dalabladet (1918)

1917 12 14--1924 09 08

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dalabygden (1946)

1979--2013 06 28

Digitaliserad fr.om. juli 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Falun Fa1 1982--1990

Dalademokraten (1918)

1918 01 04--2013 11 30

Digitaliserad fr.o.m. december 2013

Falun
Fa1 1972--2013

Göteborg
Gk 1917--1949, 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Malung
Malu 1975--1985

Stockholm
S 1917--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1917--2013

Dalarnas nyheter (1902)

1901 12 19--1905 02 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dalarne (1884)

1884 01 04--1885 11 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dalarnes allehanda (1887)

1887 08 29--1894 06 02

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dalpilen (1854)

1854 01 02--1926 02 27

Fortsättes av: Falu länstidning (1926), uppl. B

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dalsland (1872)

1872 07 05--09 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dementin (1923)

1923 10 07--12 30
(1923 10 07 = Nr 21)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dilettanten (1853)

1853 12 22--1858 12 20

Fortsättes av: Sundsvallsposten (1859)

Göteborg Gk, Härnösand Häsb, Stockholm S,
Sundsvall Medelpadsarkiv, Umeå Q

Dispatch International (2013)

2013-01-03--06-29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Djursholms tidning (1896)

1895 12 14--1957 10 18

Fortsättes av: Norrort (1957)

Stockholm S

DN nord Sollentuna/Väsby (1988)

DN nord Solna/Sundbyberg(1988)

DN nordost Täby (1988)

DN nordväst Järfälla (1988)

DN nordväst Vällingby (1988)

DN Stockholmssporten (1988)

DN syd Farsta (1988)

DN syd Haninge (1988)

DN sydost (1988)

DN sydväst (1988)

DN Södermalm (1988)

jan-okt 1988 (gäller samtliga DN NORD etc.)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Dusch (1899)

1899 11 30--1901 06 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek