Mikrofilmade svenska dagstidningar


C

Carlscronas tidningar (1755)

filmetikett: Karlskrona weckoblad

1755--1764

Karlskrona Kka, Lund L,
Stockholm S

Carlscronas wekoblad (1753)

filmetikett: Karlskrona weckoblad

1753--1754

Karlskrona Kka, Lund L,
Stockholm S

Carlscronas wekoblad (1764)

filmetikett: Karlskrona weckoblad

1764--1878

Karlskrona Kka, Lund L,
Stockholm S

Carlshamn (1864)

1864 06 04--1867 12 18

Fortsättes av: Nya Carlshamnsposten (1867)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Carlstads allehanda (1854)

1854 12 15--1855 07 27

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Christianstads annonsblad (1888)

1888 08 03--1889 05 10

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Christianstads weckoblad (1810)

1810 07 07--1840 12 24

Kristianstad Kri1, Stockholm S

Lund L

Christinehamnsbladet (1850)

1850 03 08--1854 06 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

CimbriIshamnsbladet (1857)

1857 08 22--1860 03 28, 1861´07 27--1944 11 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Simrishamn Simr

City Göteborg (2006)

2006 09 12--2007 12 21

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

City Helsingborg (2008)

2008 08 11--2013 05 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

City Kristianstad (2011)

2011 04 11--2013 05 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

City Landskrona (2008)

2008 11 12--2013 05 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

City Lund (2011)

2011 01 17--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Föregås av: City Malmö Lund (2006)

Edition till: City Malmö (2011)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

City Malmö (2011)

2011 01 17--2013 10 31

Digitaliseras fr.o.m. november 2013

Föregås av: City Malmö Lund (2006)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

City Malmö Lund (2006)

2006 09 12--2011 01 14

Fortsättes av: City Lund (2011)

Fortsättes av: City Malmö (2011)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Corren Söndag (2000)

2000 10 29--2001 06 10

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Cyrano (1918)

1918 10 27--1920 04 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek