Mikrofilmade svenska dagstidningar


B

Badgästen (1911)

1911 06 17--08 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Badgästtningen (1912)

1912 06 22--1913 08 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Badgästtidningen (1914)

1914 06 13--08 15

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Barometern (1841)

1842 10 02--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1841--2013

Kalmar
Kal1 1841--2013

Lund
L 1841--1925, 1979--2013

Oskarshamn
Oska 1968--2013

Stockholm
S 1841--2013

Umeå
Q 1979-05-02--2013

Uppsala
U 1841--2013

Växjö
LnuV 1974--1980

Bengtsforstidningen Dalslänningen (1927)

1979--2013 08 30

Digitaliserad fr.o.m. september 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bergslagsposten (1882)

1882 01 05--1885 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bergslagsposten (1892)

1979 01 02--2006 12 02

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bikupan (1868)

1868 10 30 (provnr), 1868 11 20--1869 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bilaga till Elfsborgs läns annonsblad (1891)

1891 01 03--1891 12 24

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Blekinge folkblad (1903)

1903 12 05--1921 11 30

Föregås av: Sydöstra sveriges folkblad (1921)

Karlskrona Kka, Lund L,
Stockholm S

Blekinge läns tidning (1870)

1870 01 01--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1979--2013

Karlskrona
Kka 1869--2013

Lund
L 1869--1920, 1979--2013

Stockholm
S 1869--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Växjö
LnuV 1974--1976-06-30

Blekingen (1885)

1885 12 04--1892 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Blekingeposten (1909)

1909 12 04--1910

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Blekingeposten (1945)

1945 11 16--2012 12 20

Digitaliserad fr.om. 2013

Göteborg
Gk 1979--2012

Karlskrona
Kka 1945--2012

Lund
L 1979--2012

Stockholm
S 1945--2012

Umeå
Q 1979--2012

Uppsala
U 1979--2012

Blekingeposten (1852)

1852 12 04--1884 12 09

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Boden (1900)

1899 12 09--1905 01 26

Boden Bode, Luleå Lu,
Stockholm S

Bodens tidning (1986)

1986 09 11--1988 06 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bohus-dals tidning (1936)

1936 01 01--1940 02 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bohuskorrespondenten (1873)

1873 01 17--1876 10 07

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bohuskusten (1941)

1941--1943

Göteborg Gk, Stockholm S,
Tanumshede Tanu, Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Bohusläningen (1878)

1878 10 21--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg
Gk 1878--2013

Lund
L 1878--1926 05 10,
1979--2013

Lysekil
Lyse 1878--1921-10-04

Stockholm
S 1878--2013

Tanumshede
Tanu 1982--??

Uddevalla
Bohusläns föreningsarkiv 1878-10-21--2013-12-31

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Bohusläns allehanda (1888)

1888 01 03--1891 12 31

Göteborg Gk, Stockholm S,
Tanumshede Tanu, Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Bohusläns annonsblad (1891)

1891 01 30--1895 12 27

Göteborg Gk, Stockholm S,
Tanumshede Tanu, Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Bohusläns nyhets- och annonsblad (1891)

1890 01 23--1891 08 07

Göteborg Gk, Stockholm S,
Tanumshede Tanu, Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Bohusläns tidning (1838)

1838--1883

Saknas: 1839

Föregås av: Uddevalla Weckoblad (1826)

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Strömstad Museet,
Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Bohusläns tidning (1904)

1904 01 02--1907 10 12

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Tanumshede Tanu,
Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv,
Umeå Q, Uppsala U

Bohusposten (1910)

1910 12 09--1952 12 31

Göteborg Gk, Stockholm S,
Uddevalla Bohusläns föreningsarkiv

Bollnäs tidning (1876)

1876 07 01--1880 05 01

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bore (1849)

1848 12 17--1851 11 28 [kvällsupplaga],
1850 12 28--1851 11 29 morgonupplaga

Stockholm S

Borlänge (1998)

1998 12 01--2001 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Borlänge tidning (1885)

1885 08 15--2013 11 30

Digitaliserad fr.o.m. december 2013

Borlänge
Borb 1885--2013

Falun
Fa1 1982--1990

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1885--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Borlängeposten (1898)

1897 12 11--1902 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Borås nu (2006)

2006 10 20--2008 11 13

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Borås nya tidning (1834)

filmad med Borås tidning (1838)

Borås
Bo1 1838 10 05--1838 11 30

Göteborg
Gk 1834--1835, 1837--1838

Lund
L 1838 10 05--1838 11 30

Stockholm
S 1834--1835, 1837--1838

Uppsala
U 1838 10 05--1838 11 30

Borås nyheter (1922)

1922 10 06--1951 04 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Borås nyheter (1990)

1990 01 05--1992 11 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Borås tidning (1838)

1838 12 07--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Borås
Bo1 1838-12-07--2013

Göteborg
Gk 1838-12-07--2013

Lund
L 1838-12-07--1871,
1979--2013

Stockholm
S 1838-12-07--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1838-12-07--2013

Borås weckoblad (1826)

1826 09 01--1829 12 22
1831 01 05--1833 12 27

Fortsättes av: Borås nya tidning (1834)

Borås Bo1, Göteborg Gk,
Lund L, Stockholm S, Uppsala U,
Vänersborg Länsmuseet

Boråsposten (1893)

1893 04 05--1902 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Boråsposten veckoupplagan vestergötland (1894-1901)

1894 11 17-1901 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Brand (1898)

maj 1898-- dec 1967

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Brand (1898)


TILLFÄLLIGHETSTIDNINGAR (med egna titlar)

1909--1946

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Ya, Umeå Q, Uppsala U

Broderskap (1928)

1980--2006 12 22

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Brokiga blad

1908 01 05--1930 12 28
= bilaga till Aftonbladet (1830)

Bromma nyheter (1946)

1946 05 23--1954 12 30

Fortsättes av: Västerort (1955)

Stockholm S 

Budkaflen (1883)

1883 09 14--1898 06 05

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Båstads tidning (1883)

1883 06 15--1886 12 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Båstads tidning (1895)

1895 01 03--1897 12 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Bärgslagsbladet (1890)

1890 11 19--1907 12 31, 1979 01 02--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Arboga
Arbo1979--2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Köping
Köpb 1890--1907

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1890--1907, 1979--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Västerås
Vasb 1890--1907

Börstidningen (1888)

1888 01 05--1900 11 17

Stockholm S

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek