Mikrofilmade svenska dagstidningar


A

Aftonbladet (1830)

 1830-12-06--2013-12-31

Digitaliserad fr.o.m. 1830

Göteborg
Gk 1830--2013

Linköping
Li 1939--2013

Lund
L 1830--2013

Stockholm
R 1985--2000
S 1830--2013
Ya 1956--2001

Umeå
Q 1880--1899,
1957 05 15--2013

Uppsala
U 1830-2013

Växjö
LnuV 1960--1979 06 30

Örebro
O 1962-2013

Aftonbladet (1830) Bilagan brokiga blad

1908-01-05--1930-12-28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Aftonbladet (1830) löpsedlar

1935, 1939-1940, 1943--2012

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Aftonposten (1951)

1951-01-02--1956-12-31

Göteborg Gk, Stockholm S

Aftontidningen (1889)

1889-12-02--1890-05-31

Stockholm S 

Aftontidningen (1909)

1909-12-15--1920-09-30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Aftontidningen halvveckoupplagan (1914)

1914 01 03--1920 10 02

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Aftontidningen (1942)

1942-03-26--1956-11-03

Göteborg
Gk 1942--1956

Linköping
Li 1942--1956

Lund
L 1942--1956

Stockholm
S 1942--1956
Ya 1942--1956

Uppala
U 1942--1956

Aftontidningen (1942) löpsedlar

1943--1956 (Ofullständig)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Alfwar och skämt (1841)

1841-01-16--1843-12-28

Filmetikett: Sundsvalls tidning (1880)

Fortsättes av: Nytt alvar och skämt (1844)

Härnösand Hsd, Stockholm S,
Sundsvall Medelpadsarkiv, Uppsala U

Alingsåsnyheter (1918)

1918 01 02--1920 04 29

Alingsås Afb, Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Alingsås tidning (1888)

1888-12-04--2013-08-30

Digitaliserad fr.o.m. september 2013

Föregås av: Alingås weckoblad (1865)

Alingsås
Afb 1888--2013

Göteborg
Gk 1889--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1888--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Alingsås weckoblad (1865)

1865-01-02--1888-12-01

Fortsättes av: Aingsås tidning (1888)

Alingsås Afb, Göteborg Gk, Stockholm S,
Vänersborg Länsmuseet

Allehanda (1882)

1882 01 07--1885 08 07

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Alternativet (1987)

1988 01 08--1992 04 04

Fortsättes av: Miljömagasinet (1992)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Amerika (1869)

1869-12-16--1872-12-28

Fortsättes av: Nya werlden (1873)

Stockholm S

Amerikabladet (1869)

1869-11-02--1870 sep
Stockholm S

Amerikaposten (1925)

1924-11-25--1925-12-26

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Annonsblad för Gotland (1879)

1879 02 15--1883 12 28

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Annonsbladet (1919)

1919 12 12--1926 09 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Annonstidning för Upland och Westmanland (1885)

1885 04 02--1885 06 18

Fortsättes av: Enköpings tidning (1885)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Appell (1907)

1907 okt--1908 03 07

Stockholm S; Ya

Appell (1912)

1912 03 02--1925 maj

Stockholm S; Ya

Arbetarbladet (1902)

1902 03 14--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2014

Gävle
Gä1 1902--1954, 1963--2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1902--1915, 1979--2013

Sandviken
Sfb 1947--2013

Stockholm
KF:s bibl. 1902--1911
S 1902--2013

Umeå
Q 1949--2013

Uppsala
U 1902--2013

Arbetarebladet (1869)

1869 01 07--1888 02 16

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arbetaren (1869)Göteborg

1869 01 02--1870 12 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arbetaren (1902) Motala

1902 11 15--1906 11 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arbetaren (1922) Stockholm

1922 01 02--2006 12 22

Tidskrift fr.o.m. 2007

Föregås av: Syndikalisten (1911)

Göteborg
Gk 1922--2006

Lund
L 1940--1950, 1979--2006

Stockholm
S 1922--2006
Ya 1922--2006

Umeå
Q 1979--2006

Uppsala
U 1922--1957, 1965--2006

Arbetaretidningen (1900)

1900 04 14--1916 12 15

Saknas: 1913

Göteborg
Gk 1900-1912, 1914

Stockholm
S 1900-1912, 1914

Arbetarevännen (1864)

1864 01 02--1866 03 31

Luleå Lule, Piteå Pite,
Stockholm S

Arbetarpolitiken (1921)

1921 07 14--1923 04 07

Saknas: 1921 09 04--11 08

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arbetartidningen ny dag (1974)

1974 10 02--1982 12 31

Föregås av: Ny dag (1930)
Föregås av: Arbetartidningen (1929)
Fortsättes av: Ny dag (1983)

Göteborg Gk, Lund L,
Linköping Li, Uppsala U,
Örebro O,Stockholm S,  Ya
Umeå Q 1974--1982

Arbetet (1887)

1887 08 20--1995 09 04
Fortsättes av: Arbetet nyheterna (1995)

Borås
Hib 1963--1977 09 30

Göteborg
Gk 1887--1966,
1979--1995 09 04

Linköping
Li 1960--1995 09 04

Lund
L 1887--1995 09 04

Malmö
Mo 1887--1995 09 04

Stockholm
KF:s bibl. 1887--1911
R 1985--1995 09 04
S 1887--1995 09 04
Ya 1887--1995 09 04

Umeå
Q 1954 12 12--1995 09 04

Uppsala
U 1887--1995 09 04

Växjö
Vo 1960--1981

Örebro
O 1962--1985

Arbetet (1999)

1999 11 03--2000 09 30

Föregås av: Arbetet nyheterna (1995)

Göteborg Gk, Lund L, Malmö Mo,
Stockholm S, R, Ya, Umeå Q, Uppsala U,
Linköping Li, Karlstad Kd

Arbetet ny tid (1999)

1999 11 03-2000 09 30

Föregås av: Arbetet nyheterna (1991)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U


 

Västsvenska editionen/Arbetet Väst [(1966)]

1966 06 15--1991 09 30

Fortsättes av: Arbetet nyheterna (1991) Göteborg

Föregås av: Ny tid (1892)

Göteborg
Gk 1966--1991 09 30

Karlstad
Kd 1968--1978

Lund
L 1979--1991 09 30

Stockholm
S 1966--197--1991 09 30
Ya 1966--1982

Umeå
Q 1979--1991 09 30

Uppsala
U 1979--1991 09 30

Örebro
O 1981

Arbetet nyheterna (1991) Malmö

1991 10 01--1999 11 02

Föregås av: Arbetet väst (1966)

Fortsättes av:Arbetet ny tid (1999)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Karlstad Kd 1998 01 02--1999 11 02,
Linköping Li 1995 09 04--1999 11 02

Arbetet nyheterna (1995) Malmö

1995 09 05--1999 11 02

Föregås av: Arbetet (1887)

Fortsättes av: Arbetet (1999)

Göteborg Gk, Linköping
Li, Lund L, Stockholm R, S, Ya
Uppsala U,Karlstad Kd 1998 01 02--1999 11 02, Umeå Q, 1995 09 04--1998

Arboga (1888)

1888 12 04--1889 01 29

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arboga tidning (1851)

1851 02 28--1855 03 23

Arboga Arbo, Stockholm S

Arboga tidning (1858)

1858 10 16--1880 12 31

Saknas: 1874, nr 1-18

Arboga Arbo, Stockholm S

Arboga tidning (1881)

1881 06 17--1970 10 30

Föregångare: Arbogaposten (1880)

Efter 1970 10 30 blir Arboga tidning edition till
Bärgslagsbladet(1890)

Arboga Arbo, Stockholm S

Arboga weckoblad (1856)

1855 12 21--1858 06 25

Arboga Arbo, Stockholm S

Arbogabladet (1848)

1848 09 07--1849 12 28

Arboga Arbo, Stockholm S

Arbogaposten (1880)

1880 11 19--1881 06 17

Fortsättes av: Arboga tidning (1881)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Ariel (1938)

1938 10 01--1965 03 26

Föregås av: Templarkuriren (1922)

Fortsättes av: Accent (1965)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Aros (1865)

1865 10 18--1869 09 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arvika allehanda (1890)

1890 11 28--1894 12 28

Efterföljes av: Arvika nyheter (1895)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arvika nyheter (1895)

1895 01 26--2013 09 30

Digitaliserad fr.o.m. oktober 2013

Föregås av: Arvika allehanda (1890)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Arvika Arvk 1895--1991

Arvika tidning (1884)

1884 01 05--1962 10 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Arvikakuriren (1905)

1905 05 19--1905 09 08

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Askersunds tidning (1857)

1857 09 19--1878 12 28

Fortsättes av: Askersunds veckoblad (1879)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U, Örebro O
Askersund Aske 1857--1868

Askersunds tidning (1917)

1917 12 21--1956 08 31

Föregås av: Askersunds veckoblad (1879)
Uppgick 1956 10 06 i Nerikes allehanda (1843), AB-upplagan.

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Askersunds veckoblad (1879)

1879 01 04--1917 12 18

Föregås av: Askersunds tidning (1857)
Fortsättes av: Askersunds tidning (1917)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U, Örebro O

Aurora (1899)

1899 08 05--1957 12 31

Lund
L 1899--1957

Stockholm
S 1899--1957

Avesta (1911)

1911 04 05--1911 12 20

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Avesta tidning (1882)

1882 12 01--2013 10 30

Digitaliserad fr.om. november 2013

Avesta
Ave1891--2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Stockholm
S 1882--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1979--2013

Avestaposten (1898)

1897 12 10--1951 10 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek