Sverige sett utifrån

Utländska resenärer skriver om Sverige

”Winterns stränghet i Swerige gör Inwånarne något tröga”

Så skriver den engelska filosofen och feministen Mary Wollstonecraft i ”Bref, skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark”, från 1796. Det kalla klimatet är ett ämne som berörs av många skrivande främlingar i Sverige under 1700- och 1800-talen. Ärliga och hjälpsamma, om än något okultiverade, är omdömen som ofta återkommer.  

Läs mer...

Ernst Moritz Arndt's Resa genom Sverige år 1804. Öfversatt af J.M. Stjernstolpe. Carlstad, tryckt hos E. Höijer.
Ernst Moritz Arndt's Resa genom Sverige år 1804. Öfversatt af J.M. Stjernstolpe.

Resa öfwer sundet till Kullen i Skåne. Öfwersättning af H. Möller. Lund, 1806. Tryckt hos direkt. Chr. Fr. Berling.
Resa genom Skandinavien år 1817

Resa genom Sverige år 1804
Resa genom en del af Sverige

Fransmannen Charles d’Ogiers Dagbok öfver dess resa i Sverige med franska ambassadören, grefve d'Avaux. År 1634.
Resa i Sverige åren 1812 och 1813

Resa genom Tyskland, Danmark och Swerige.
Bref, skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark, af Maria Wollstoncraft, öfwersatte från engelskan.

Resa öfver sundet.
Ett år i Sverige : tvenne delar med talrika illustrationer (del 2)

Ett år i Sverige : tvenne delar med talrika illustrationer
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek