Det exotiska Lappland

Lappland har i århundraden lockat med sin exotism och mytbildning: Samisk urbefolkning, märkliga djur, stora naturtillgångar och midnattssol. Vetenskapsmän, missionärer och turister, alla med sina särskilda intressen att besöka det som brukar kallas Europas sista vildmark.

Läs mer

Charta öfver Wästerbottn och svenske Lappmarcken
Arwid Ehrenmalms Resa igenom Wäster-Norrland til Åsehle lappmark, anstäld uti julii månad 1741.

Carl von Linnés ungdomsskrifter
Lappland-express to the land of the midnight sun corridor express train Stockholm - Narvik

Stockholm - Gellivare - Stockholm : en tur på cirka tio dagar
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek