Bildningsresor

Vägen till vidgade vyer

Ej lättare börda man bär på vägen än mycken kunskap (Havamal).

I alla tider har människor rest för att skaffa sig lärdom och erfarenheter. Studenter, konstnärer, äventyrare, upptäcktsresande och tjänstemän har nött skosulor, tagit anteckningar och ritat av vad de sett.

Läs mer

Bertil Hult håller föredrag: Ensam över Saharas öknar på motorcykel
Bref under nya resor i Sverige, af Jon. Carl Linnerhielm ... Stockholm, tryckta hos Carl Delén, 1806.

Bref under resor i Sverige. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet. 1797.
Bref under senare resor i Sverige

En illustrerad föreläsning över Tahiti Stilla havets paradis hålles av skriftställaren och konsulatssekreteraren Herbert Wennström
Föreläsning öfver ämnet Nordamerikas Förenta Stater gifves av Am. studeranden C. D. Nelson

Godtemplarsalen, populärt föredrag från Nilens stränder nu i svunna dagar farao Tutankhamon hans land och folk samt upptäckten av hans grav
Hur Andréefynden gjordes över detta ämne håller redaktör Knut Stubbendorff föredrag

Indien och Babylonien. Från Ganges till Eufrat d:r J. C. Sunderg håller i afton å Fysiologiska institutionen ett föredrag om Indien
Med Harry Randall bland negrer, indianer och satansapor i Brasiliens urskogar

Ostindien, intryck från flera års vistelse därstädes
På inbjudan av Stockholmstidningen upprepar Dr. Arthur Koestler sin skildring av Zeppelins nordpolsexpedition

Resa genom en del af Sverge, vårtiden 1809
Resa til Italien, 1780, 1781, 1782. Skrifven 1782 i Stralsund.

Roald Amundsen - Genom luften till 88° nord Auditorium
Sven Hedin - Sidenvägen glimtar från en 8-årig färd i Centralasien

Öfver-ingeniör Andrée håller föredrag om ballongfärden öfver Östersjön
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek