Sydamerika

Den bortglömda utvandringen

Alla svenska utvandrare for inte till Minnesota eller ens till USA eller Kanada. Bara under nödåren 1868-71 lämnade över 10 000 svenskar landet för att söka en bättre tillvaro i Brasilien och Argentina. Men trots fagra löften om gratis land och bidrag till verktyg och mat så möttes de ofta av svält, svår hetta, sjukdomar och hårt arbete.

Läs mer...

 

Iakttagelser från territoriet Misiones i republiken Argentina.
Om Brasilien och den svenska emigrationen kommer föredrag att hållas fredagen den 15 dennes kl. 8 e. m. i E.W:s stora sal, Regeringsgatan 72 : entré 25 öre

Emigration : resekostnads-förskott för färder från Europa till Buenos Aires
Lag nummer 2252 för den 3 november 1887 : beslut af d. 19 november och föreskrifter för resekostnadsbidrag åt emigranter

Rapport till chefen för den provisoriska regeringen
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek