Självupplevt

Reseskildringar, reportage och brev

Intrycken från den nya världen var säkert överväldigande för de flesta svenskar som kom till Amerika. Nya människor, nya seder, nya erfarenheter - positiva och negativa - nedtecknades. Där hemma fanns många som ville veta hur det var där borta i det stora landet.

En handelsträdgårdsmästare i Randers, som varit 14 år i Qveensland : den 19:de april 1900 mottogs från Hr. J.H. Schmidt, handelsträdgårdsmästare, Vestervang n:o 152 A, Randers utan föregående anhållan ett bref, dateradt 17:de april 1900, af hvilket nedans
Tidnings-utdrag

Ur en emigrants anteckningsbok : några sanningar om Amerika
Anteckningar från en svensk emigrants vistelse i Amerika åren 1871-1872

En svenska i Amerika : erfarenhet och hugkomst ifrån sex år i de Förenta staterna
Amerika-bok : anteckningar - från författarens besök i Nya Verlden år 1890 - om huru våra dervarande vänner och anförvandter, bröder och systrar, ha det

Svensk-amerikanska folket i helg och söcken : strödda blad ur svensk-amerikanernas historia : deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän : med 212 illustrationer
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek