Ta land!

Billig jord lockar

Drömmen om Amerika var ofta drömmen om att äga eget land. En stor del av emigrantinformationen handlade om var och hur man kunde få tag i billigt land.

Läs mer...

Nya Stockholm, nybildadt skandinaviskt nybygge i Nord-amerikanska Western : 160 acres land, fritt till hvarje person, fyld 18 år
Californien : en vägledare för emigranter och nybyggare

Articles of Incorporation of the Swedish Colonization Company = [Bolagsordning för The Swedish Colonization Company (Svenska Koloniserings-Bolaget)]
Till utvandrare till Norra Amerikas Förenta stater

Cirkulär öfver land till salu i Nord-amerikanska staten Florida
Land i Vestern : första klassens åkerbruksjord i sydvestra Minnesota

Prairieland : Iowa och Minnesota, Texas och Arkansas
Dramatisk julfest och nyårsfest Sydsidans svenska teatersällskap gifver Lycko Pers resa å den stora och nydekorerade teatern America

Stor svenska vårfest anordnas å Sydsidans turner hall
Jemförelse mellan Canada och Förenta staterna

Grand opening festival at the first Swedish evangelical lutheran church of Galesburg
Officiell handbok innehållande underrättelser angående Canada med särskild hänsyn till provinsen Manitoba och nord vestra territorierna samt Brittiska Columbien såsom fält för skandinaviska nybyggare.

Inbjudning till bildandet af svensk koloni i Vestre Florida.
Proklamation till svar på Öfverståthållare-Embetets kungörelse

Nordgren & Bergstrom, hufvudagenter för Bay State Companiets land i Nebraska och Wyoming
Den nya och sista kolonien som anlägges af Herr Olof Bergström i Florida : blommornas rike / [Olof Bergström]

Storartad svensk föreställning till förmån för de nödlidande i Texas Erik XIV och Karin Månsdotter
Prislista jemte beskrifning : 155,000 acres sorgfälligt utvalda åkerbruks distrikt uti Regina och Long Lake distrikten. belägna i Nordvestra Canadas stora, bördiga landsträcka (belt), till salu, utan något förbehåll med afseende till bosättning eller kult

Kansas
Swedesburgh

Fördelarna för jordbrukare i Colorado : jordbruk med irrigation eller vattning
Vägvisare för emigranter till Förenta Staterna och Canada...

Cirkulär för resande till lägre Kalifornien
100,000 acres i Emmet County, Iowa

Lägre Californien, "Tierra Perfecta"
Hurrah för Kansas! fri resa! till Kansas vid Synodalsmötets slut

Stor patriotisk militär-fest gifves å Nordsidans turner-hall till befrämjande af det svensk-amerikanska regimentet under organisation
Vilhelm Mobergs Utvandrarna

Emigration : resekostnads-förskott för färder från Europa till Buenos Aires
En kort beskrifning öfver Manitoba, ett af Nordvesterns bördigaste hveteland : hvarje person, man eller qvinna, som fyllt 18 år, kan fritt erhålla 160 acres, (130 tunnland) regeringsland

Ny svensk koloni i Kansas Trego County
Bay state exkursion endast halft pris Exkursion-tåg afgå från Chicago och mellanliggande stationer till Kimball, Cheyenne County, Nebraska

Farm-Land samt förbättrade och bebyggda farmar
Hem i vestra Kansas godt och billigt land på lätta betalningsvillkor

Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek