Emigrationen

Den stora utvandringen till Amerika 1840-1940

Fattigdom, befolkningstillväxt och religionsförtryck var några av orsakerna till att cirka en miljon svenskar utvandrade till Amerika. Det stora flertalet bosatte sig i USA, men många hamnade i Kanada, Brasilien och Argentina.

Men vad visste utvandrarna om Amerika? Här presenteras tryckt material som riktade sig till utvandrarna. Från samhällsinformation till personliga erfarenheter och ren reklam där Amerika beskrivs som det förlovade landet.

Resan över havet
Råd till emigranter

Självupplevt
Sydamerika

Ta land!
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek